Σεμινάρια Προσφυγικού Δικαίου (Νομική Σχολή ΑΠΘ - UNHCR)

Ανδρέας Τάκης

Περιγραφή

   Σεμινάρια Προσφυγικού Δικαίου

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σας αποσταλούν στο email που δηλώσατε ως τις 15/7.

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή των Σεμιναρίων Προσφυγικού Δικαίου κατά τα παρελθόντα χειμερινά εξάμηνα 2019-2020 και 2020-2021, και εν όψει του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των φοιτητών της Νομικής Σχολής ΑΠΘ για τον κλάδο του Προσφυγικού Δικαίου, η Νομική Σχολή του ΑΠΘ και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ αποφάσισαν την επανάληψη των Σεμιναρίων και κατά το θερινό εξάμηνο 2020-2021.

Στόχος των σεμιναρίων παραμένει:

Η ευαισθητοποίηση των φοιτητών της Νομικής Σχολής και, γενικότερα, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου όσον αφορά τις πολυσχιδείς διαστάσεις του φαινομένου των προσφυγικών ροών, αλλά και,

Η γνωριμία τους με το δίκαιο προστασίας πολιτικών προσφύγων ως έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους νομικών σπουδών

Τα Σεμινάρια απευθύνονται σε προπτυχιακούς φοιτητές της Νομικής Σχολής που έχουν ήδη περατώσει τουλάχιστον το 2ο έτος των σπουδών τους, καθώς και σε μεταπτυχιακούς

Περισσότερα  
Κωδικός: LAW102
Κατηγορία: Νομικής » Άλλο
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

 

 18/3 1η συνάντηση – Εισαγωγή και γενικές αρχές διεθνούς προσφυγικού δικαίου [Ανδρέας Τάκης (ΑΠΘ), Βασίλης Χριστογιώργος & Ελεάνα Ιωαννίδου (Ύπατη Αρμοστεία)]

 • Εισαγωγή στο προσφυγικό δίκαιο: φιλοσοφικές και πολιτικές διαστάσεις
 • Πηγές διεθνούς προσφυγικού δικαίου
 • Σύμβαση της Γενεύης (1951) και Πρωτόκολλο στη Σύμβαση της Γενεύης (1967)
 • Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις: πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο. Αναδυόμενες κατηγορίες προσφύγων
 • Υπαγωγή στο καθεστώς πρόσφυγα: (α) Το δικαίωμα στο άσυλο, (β) Ρήτρες υπαγωγής
 • Παύση και αποκλεισμός διεθνούς προστασίας
 • Καθεστώς αιτούντων άσυλο

01/04 2η συνάντησηΕυρωπαϊκό προσφυγικό δίκαιο-Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου [Άννα-Μαρία Κώνστα (ΑΠΘΚώστας Κυρμανίδης (Άρσις)]

 • Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ και άλλες οδηγίες και κανονισμοί:
 1. Κανονισμός «Eurodac»
 2. Οδηγία για την αναγνώριση
 3. Οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής
 4. Οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου
 5. Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή κλπ
 • Προσωρινή και επικουρική προστασία
 • Ειδικές περιπτώσεις: Οικογενειακή επανένωση και ασυνόδευτοι ανήλικοι

08/04 3η συνάντηση Διεθνές και ευρωπαϊκό προσφυγικό δίκαιο: σημεία τομής και απόκλισης· πρόσφατες εξελίξεις [Βασίλης Περγαντής (ΑΠΘΓιώργος Δαφνής (Ύπατη Αρμοστεία)]

 • Διεθνές προσφυγικό δίκαιο και Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου
 • Πρόσφατες εξελίξεις στο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου: (α) Προσφυγικές ροές (2015) και απόφαση για σύστημα ποσοστώσεων, (β) Κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας (2016) > νομική φύση, έννοια ασφαλούς τρίτης χώρας κλπ, (δ) Διαπραγματεύσεις για Δουβλίνο IV, (ε) προοπτικές Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλειας: ανάμεσα στην αλληλεγγύη και τον κατακερματισμό, (στ) Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλορόταση της ΕυρΕπιτροπής), (ζ) Κρίση στην Ουκρανία και προσωρινή προστασία

15/4 4η συνάντηση – Εθνικό εφαρμοστικό πλαίσιο Ι: διαδικασίες ασύλου Ι (είσοδος και υποδοχή) [Γιώργος Ρεπανάς και Ελεάννα Ιωαννίδου (Ύπατη Αρμοστεία)· Μαρία Μουρμουρή (Υπηρεσία Ασύλου)]

 • Είσοδος στην ελληνική επικράτεια και διαδικασία πρώτης υποδοχής: Διοικητική κράτηση υπηκόων τρίτων χωρών συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο· Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης· Προαναχωρησιακά κέντρα· ο ρόλος της Αστυνομίας· εθελούσιες επιστροφές
 • Πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου – το μεταβαλλόμενο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο (Ι):
 • Υπηρεσία Ασύλου (διαδικασία προκαταγραφής και πλήρους καταγραφής).
 • Διαδικασίες σε 1ο και 2ο βαθμό· Διαδικασίες στα σύνορα.

6/5   5η συνάντηση – Κανονιστικό πλαίσιο, διεθνής νομολογία και πρακτικές εθνικές εφαρμογές σχετικά με τα ατομικά δικαιώματα αιτούντων άσυλο/προσφύγων [Βασίλης Περγαντής (ΑΠΘ) (Επαναπροώθηση-Εξωεδαφικότητα)· Γιώργος Δαφνής και Μαργαρίτης Πετριτζίκης (Ύπατη Αρμοστεία) (Διοικητική Μεταχείριση μετά από σύλληψη για παράνομη είσοδο/διαμονή)]

 • Ατομικά δικαιώματα: (α) Απαγόρευση απέλασης/επαναπροώθησης, (β) Ζητήματα κράτησης, (γ) Άλλα ατομικά δικαιώματα προσφύγων, (δ) Ζητήματα εξωεδαφικότητας στο διεθνές προσφυγικό δίκαιο
 • Διοικητική Μεταχείριση μετά από σύλληψη για παράνομη είσοδο/διαμονή: απέλαση, επιστροφή, επανεισδοχή

13/5 6η συνάντηση – Εθνικό εφαρμοστικό πλαίσιο Ι: διαδικασίες ασύλου ΙΙ (διαδικασίες ασύλου) [Νικολέτα Κουκουρίγκου (Τμήμα Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας της Αρχής Προσφυγών)· Δήμητρα Πιπίδου (EASO)]

 

 • Πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλουτο μεταβαλλόμενο νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο:
 1. Υπηρεσία Ασύλου (διαδικασία προκαταγραφής και πλήρους καταγραφής).
 2. Διαδικασίες σε 1ο και 2ο βαθμό· Διαδικασίες στα σύνορα.
 3. Διαδικασία μετά την αποδοχή αιτήματος διεθνούς προστασίας και ζητήματα ένταξης
 4. Διαδικασία μετά από απόρριψη αιτήματος διεθνούς προστασίας και διοικητική απέλαση· Μητρώο δικηγόρων ασύλου.

20/5 7η συνάντηση: Ζητήματα ποινικού δικαίου και προσφυγικό φαινόμενο [Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου (ΑΠΘ)]

 • Παράνομη είσοδος στη χώρα
 • Υποβοήθηση παράνομης μετανάστευσης από «μεταφορείς»
 • Παράνομη βοήθεια σε παράτυπους μετανάστες
 • Διακρατικό οργανωμένο έγκλημα: trafficking, σωματεμπορία, μαύρη εργασίας
 • Διακρίσεις ποινικής και διοικητικής κράτησης
 • Ρατσιστικός λόγος κατά των προσφύγων/μεταναστών
 • Ποινικά αδικήματα που επιφέρουν την απέλαση δικαιούχων ασύλου

27/5 8η συνάντηση: Κανονιστικό πλαίσιο και πρακτικές εφαρμογές [Άννα-Μαρία Κώνστα (ΑΠΘ)· Δώρα Κοκοζίδου (Ύπατη Αρμοστεία)]

 • Κοινωνικά δικαιώματα προσφύγων αναφορικά με τις συνθήκες υποδοχής και ένταξης, όπως:
 1. Υλικές συνθήκες υποδοχής, στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 2. Απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση
 3. Ενημέρωση για δικαιώματα, επίσημα έγγραφα
 4. Διαμονή και ελευθερία κυκλοφορίας
 • Σχεδιασμός πολιτικών ένταξης με έμφαση στην εκπαίδευση, την υγεία και την εργασία.
 • Σύνδεση ένταξης με πρόσβαση σε δομές υγείας, εκπαίδευσης και εργασίας.

3/6   9η συνάντηση – Ευαλωτότητα και αιτούντες άσυλο [Άννα-Μαρία Κώνστα (ΑΠΘ) (ΛΟΑΤΚΙ)· Νικόλας Ψαθάς (Άρσις) (Ανήλικοι)]

 • Προστασία ευάλωτων προσώπων (ΛΟΑΤΚΙ, ανήλικοι/ασυνόδευτοι ανήλικοι [επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων, ημιαυτόνομη διαβίωση], θύματα βασανιστηρίων και βίας)

Ημερολόγιο