Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ

Θεοδωράκης Νικόλαος

Περιγραφή

Διδάσκονται ειδικά θέματα οργάνωσης προγραμμάτων αθλητισμού αναψυχής. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις σχετικές με τη διαχείριση προσωπικού και εθελοντών, τη διαχείριση κινδύνων, την ποιότητα υπηρεσιών και την προσέλκυση συμμετεχόντων σε προγράμματα αθλητισμού αναψυχής. Έμφαση δίνεται επίσης σε νομικά και οικονομικά θέματα που άπτονται των προγραμμάτων αθλητισμού αναψυχής.

 

 

Κωδικός: OCRS102
Κατηγορία: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Φιλοσοφία – δημιουργία – οργάνωση ΟΤΑ
 2. Σχεδιασμός
 3. Στόχοι προγραμμάτων
 4. Κριτήρια
 5. Ενέργειες
 6. Παράμετροι για την επιτυχία των αθλητικών προγραμμάτων
 7. Προγράμματα - διαδικασίες

Λέξεις Κλειδιά: "άθληση για όλους", σχεδιασμός προγραμμάτων αθλητισμού, υλοποίηση προγραμμάτων αθλητισμού, ΟΤΑ και αθλητισμός

 1. Σχεδιασμός και οργάνωση αθλητικών γεγονότων
 2. Ορισμοί
 3. Σχεδιασμός
 4. Οργάνωση

Λέξεις Κλειδιά: αθλητικό γεγονός, σχεδιασμός προγραμμάτων αθλητισμού, οργάνωση αθλητικών γεγονότων

 1. Σκοπός της εκδήλωσης
 2. Στόχοι
 3. Περιγραφή του γεγονότος
 4. Διαδικασία

Λέξεις Κλειδιά: ημιμαραθώνιος δρόμος, case study αθλητικού γεγονότος

 1. Εισαγωγή - ορισμός
 2. Σημασία του εθελοντισμού
 3. Ταξινόμηση ρόλων εθελοντών
 4. Οικονομική αξία του εθελοντισμού
 5. Οργάνωση, προσανατολισμός, εκπαίδευση, αξιολόγηση

Λέξεις Κλειδιά: εθελοντισμός στον αθλητισμό, εθελοντές, συντονισμός εθελοντών

 1. Αθλητικές εγκαταστάσεις – κατηγορίες
 2. Παράμετροι σχεδιασμού μια αθλητικής εγκατάστασης
 3. Βασικοί χώροι εγκατάστασης
 4. Πηγές χρηματοδότησης κατασκευής/ ανακαίνισης μιας εγκατάστασης

Λέξεις Κλειδιά: αθλητική εγκατάσταση, σχεδιασμός αθλητικής εγκατάστασης

 1. Διοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων
 2. Στελέχωση
 3. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
 4. Οργανόγραμμα – περιγραφή εγκατάστασης
 5. Εξοπλισμός – συντήρηση
 6. Μέτρα ασφαλείας

Λέξεις Κλειδιά: αθλητική εγκατάσταση, διοίκηση αθλητικής εγκατάστασης

 1. Εισαγωγή
 2. Η έννοια της διαχείρισης καταστάσεων κινδύνου
 3. Ανάλυση κινδύνων
 4. Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων

Λέξεις Κλειδιά: διαχείριση κινδύνου, risk management

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2538
Αρ. Προβολών :  15261

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -