Αθλητικός Τουρισμός

Θεοδωράκης Νικόλαος

Περιγραφή

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παρουσιάσει εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με το θεωρητικό υπόβαθρο του αθλητικού τουρισμού, αλλά και τη φύση της εργασίας των στελεχών στον χώρο αυτό.

 

Κωδικός: OCRS103
Κατηγορία: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Τουρισμός
 2. Γενικά στοιχεία
 3. Ιστορικά στοιχεία
 4. Οριοθέτηση χώρου
 5. Ορισμοί

Λέξεις Κλειδιά: αθλητικός τουρισμός, τουρισμός, ορισμοί του τουρισμού

 1. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
 2. Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 3. Χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
 4. Κατηγορίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Λέξεις Κλειδιά:αθλητικός τουρισμός, τουρισμός, κατηγορίες τουρισμού

 1. Αθλητικός Τουρισμός
 2. Γενικά στοιχεία
 3. Ορισμοί
 4. Κατηγορίες αθλητικού τουρισμού
 5. Είδη και τυπολογίες αθλητικών τουριστών
 6. Το ελληνικό αθλητικό τουριστικό προϊόν

Λέξεις Κλειδιά: αθλητικός τουρισμός, αθλητικοί τουρίστες, κατηγορίες αθλητικών τουριστών, Ελλάδα

 1. Διεθνείς τάσεις στον αθλητικό τουρισμό
 2. Επιπτώσεις ανάπτυξης προγραμμάτων αθλητικού τουρισμού:
 • Οικονομικές
 • Κοινωνικές
 • Περιβαλλοντικές

Λέξεις Κλειδιά: τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, προγράμματα αθλητικού τουρισμού

 1. Τουριστικός προορισμός
 2. Ορισμός
 3. Διαστάσεις
 4. Επιδράσεις
 5. Σχέση εικόνας προορισμού και τοπικής κουλτούρας

Λέξεις Κλειδιά: τουρισμός, εικόνα προορισμού, κουλτούρα

 1. Ανιμασιόν
 2. Γενικά στοιχεία
 3. Ορισμοί
 4. Περιεχόμενα της ανιμασιόν
 5. Εφαρμογή- Σχεδίαση προγράμματος ανιμασιόν σε ξενοδοχειακές μονάδες

Λέξεις Κλειδιά: ανιμασιόν, αθλητικός τουρισμός, ξενοδοχεία

 1. Πάρκα αναψυχής - Θεματικά πάρκα
 2. Κατηγορίες πάρκων αναψυχής
 3. Ορισμός θεματικών πάρκων
 4. Οφέλη από τη δημιουργία θεματικών πάρκων
 5. Θεματικά πάρκα αναψυχής και αθλητικός τουρισμός

Λέξεις Κλειδιά:πάρκα αναψυχής, αθλητικός τουρισμός

 1. Μάρκετινγκ – Αθλητικό μάρκετινγκ
 2. Ορισμοί
 3. Περιεχόμενο
 4. Διαδικασίες
 5. Μάρκετινγκ αθλητικού γεγονότος

Λέξεις Κλειδιά:μάρκετινγκ αθλητικού τουρισμού, τουριστικό προϊόν, αθλητικό τουριστικό προϊόν

 1. Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής
 2. Εννοιολογική προσέγγιση
 3. Διαστάσεις
 4. Υπαίθρια αναψυχή και τουρισμός υπαίθρου

Λέξεις Κλειδιά:αθλητικός τουρισμός, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, αναψυχή

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5262
Αρ. Προβολών :  20520

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -