Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Καλλίρης Γεώργιος, Δημούλας Χαράλαμπος

Περιγραφή

Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. και στις τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας, ξεκινώντας από την περιγραφή και πρόσληψη των οπτικοακουστικών φαινομένων και ερεθισμάτων (φυσιολογία όρασης – ακοής), τη «σύλληψη» αυτών των φαινομένων για τη δημιουργία των ηλεκτρικών σημάτων (ηλεκτρακουστική και φωτοηλεκτρική μετατροπή), την καταγραφή, επεξεργασία και μετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών σημάτων (διαδικασίες επεξεργασίας-συναρμογής κατά τις φάσεις παραγωγής / μετα-παραγωγής, τεχνικές μετάδοσης - διαμόρφωσης, ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί πομποί και δέκτες). Επίσης παρουσιάζονται οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές των χώρων (στούντιο), του οπτικοακουστικού εξοπλισμού, αλλά και οι ειδικότητες προσωπικού που συναντώνται στα Ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκοντες:

 

Γεώργιος Καλλίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής - Χαράλαμπος Δημούλας, Λέκτορας

 

Βιογραφικά: 

 

Γεώργιος Καλλίρης - http://kalliris.blogspot.gr

Χαράλαμπος Δημούλας - http://users.auth.gr/babis

 

Ομάδα ανάπτυξης περιεχομένου:

 

Γεώργιος Β. Παπανικολάου, Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών.

Ματσιώλα Μαρία, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, δρ. Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε., Ε.Τ.Ε.Π.

Αντωνόπουλος Νίκος, υποψήφιος διδάκτορας.

Γιομελάκης Δημήτριος, υποψήφιος διδάκτορας.

Ζυμπερδίκα Αντιγόνη, Απόφοιτος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.

 

Βιντεοσκόπηση - Μοντάζ:

 

Αντωνόπουλος Νίκος, υποψήφιος διδάκτορας.

Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. και τις τεχνολογίες της ραδιοτηλεοπτικής παραγωγής 
 2. Ήχος, ακοή και ομιλία
 3. Ανάλυση της ηλεκτρακουστικής αλυσίδας στη ραδιοφωνική παραγωγή, ηλεκτρακουστική μετατροπή
 4. Μικρόφωνα και ηχογράφηση: τεχνικές ηχοληψίας και μέσα ηχητικής εγγραφής
 5. Τεχνικές επεξεργασίας πλάτους-φάσματος και ηχητική συναρμογή (μοντάζ) στη ραδιοφωνική παραγωγή και μετα-παραγωγή
 6. Ραδιοφωνικοί πομποί και δέκτες, ραδιοφωνική μετάδοση
 7. Ψηφιακός ήχος, ψηφιακό ραδιόφωνο, διαδικτυακό ραδιόφωνο
 8. Όραση, φως, χρώμα
 9. Δημιουργία τηλεοπτικής εικόνας, φωτοηλεκτρική μετατροπή, εικονολήπτες (κάμερες)
 10. Τεχνικές εικονοληψίας – καταγραφής στην τηλεοπτική παραγωγή
 11. Τεχνικές οπτικοακουστικής επεξεργασίας και συναρμογής στην τηλεοπτική παραγωγή και μετα-παραγωγή
 12. Τηλεοπτικοί πομποί και δέκτες, τεχνικές μετάδοσης
 13. Ψηφιακή οπτικοακουστική τεχνολογία, ψηφιακή και διαδικτυακή Τηλεόραση
Μαθησιακοί στόχοι
 • Να παρουσιαστούν οι διάφορες μορφές των Ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. με έμφαση στις λειτουργίες των οπτικοακουστικών επικοινωνιακών μέσων.
 • Να κατανοηθούν οι βασικές τεχνολογικές αρχές που διέπουν τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. και οι τεχνολογίες της ραδιοτηλεοπτικής παραγωγής γενικότερα.
 • Να αποκτηθεί τεχνογνωσία και θεωρητικό υπόβαθρο στο σχεδιασμό, την οργάνωση και λειτουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών.
Προαπαιτούμενα

Βασικό θεωρητικό/τεχνολογικό υπόβαθρο σε θετικές επιστήμες (Μαθηματικά, Φυσική, Ψηφιακά).

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διδασκαλία καθ΄ έδρας, πρόσωπο με πρόσωπο με χρήση εκπαιδευτικού υλικού όπως:

 • Διαφάνειες
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Podcast
 • Ήχο
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Μέθοδοι αξιολόγησης
 • Γραπτή εξέταση (100%)

- Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής

- Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

- Επίλυση Προβλημάτων 

 • Προαιρετική βιβλιογραφική εργασία (προσθετική βαθμολογία μέχρι 20%)        
Βιβλιογραφία

(Α) Ελληνική

 1. Γ. Παπανικολάου, Γ. Καλλίρης, Μ. Ματσιώλα, “Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. – Ραδιόφωνο”, διδακτικές σημειώσεις, Τμ. Δημοσιογραφίας και M.M.E. Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2003.
 2. Γ. Παπανικολάου, Γ. Καλλίρης, “Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. – Τηλεόραση”, διδακτικές σημειώσεις, Τμ. Δημοσιογραφίας και M.M.E. Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2003.
 3. Γ. Καλλίρης, Μ. Ματσιώλα, Γ. Παπανικολάου, Κ. Τροχίδης, Α. Φουλούλης, “Εγχειρίδιο ραδιοφώνου”, εργαστηριακές σημειώσεις, Τμ. Δημοσιογραφίας και M.M.E. Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2005.
 4. Γ. Καλλίρης, Μ. Ματσιώλα, “Εγχειρίδιο τηλεόρασης”, εργαστηριακές σημειώσεις, Τμ. Δημοσιογραφίας και M.M.E. Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2004.
 5. Παπανικολάου Γ., Μπλιάτσιου Χ., Βεγίρης Χ., “Τηλεοπτικά Συστήματα”, Σημειώσεις, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2003.
 6. H. Zettl, Α. Πετρίδης (απόδοση στην ελληνική), "Τηλεοπτική Παραγωγή: εικόνα, ήχος, φωτισμός, video εγγραφή", Εκδόσεις «ΕΛΛΗΝ», Αθήνα, 1992.
 7. Κάρλος Χ., "Τηλεοπτική Παραγωγή", ISBN: 978-960-6649-47-9, Εκδόσεις ΕΝΑΣΤΡΟΝ, 2010.
 8. Everest F. Alton, “Εγχειρίδιο Ακουστικής” (μεταφρασμένο), ISBN: 978-960-418-341-8, εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη, 2011.

(Β) Ξενόγλωσση

 1. Zettl H., “Television Production Handbook”, 9th Edition, International Student Edition -ISBN 0-495-00908-3, Thomson Wadsworth, Belmont, CA 94002-3098, USA, 2006.
 2. Ron Whittaker, “Television Production: A Free, Interactive Course in Studio and Field Production”.
 3. Graham Jones, “A Broadcast Engineering Tutorial for Non-Engineers”, 3rd ed., ISBN 0-240-80700-6, Focal Press, 2005.
 4. Hausman Carl, Benoit Philip, O\'Donnell Lewis B, “Modern radio production: Production, programming, and performance”, 5th ed., ISBN 0534561063, Wadsworth Pub. Co., 2000.
 5. Brüel & Kjær "Technical Library".
 6. John Eargle, "Ηandbook of recording engineering", 4th Edition, Springer Science, e-ISBN 0-387-28471-0, Los Angeles, CA, USA, 2003.
 7. John Eargle, "Sound System Design Reference Manual", JBL, 1999.
 8. David Austerberry, “The Technology of Video and Audio Streaming”, Focal Press (2nd Ed.), ISBN: 0-240-80580-1, 2005.
 9. Doyen Eugene, “A Video Production Handbook”, Lecture Notes, School of Language, Linguistics and Film, Queen Mary University of London, 1991-1998.
 10. Evans R., “Practical DV Filmmaking”, 2nd edition, Focal Press, Elsevier, 2006.
 11. Rice J. and Mckernan B., “Creating digital content: Video Production, Web, Broadcast and Cinema”, McGraw-Hill Companies Inc., 2002.

Ενότητες

Οι ενότητες πραγματεύονται θέματα όπως: Παραγωγή Ήχου - Κύματα, χαρακτηριστικά κύματος, ηχητικές πηγές, Ακουστικές συχνότητες - στάθμες, Μηχανισμός παραγωγής ανθρώπινης ομιλίας, Ψυχοακουστικά φαινόμενα, διάδοση ηχητικών κυμάτων, Κυματικά φαινόμενα, στερεοφωνία, περιφερικός ήχος.

 

Λέξεις Κλειδιά: τεχνολογική, εξέλιξη, κινηματογράφος, τηλεόραση, φωτογραφία, ιστορία, Ελλάδα

 

Οι ενότητες πραγματεύονται θέματα όπως: Κατηγορίες μικροφώνων, χαρακτηριστικά, χρήσεις, μεγάφωνα, διάκριση, Συστήματα Ηχοτροφοδοσίας, εγγραφή και ραδιοφωνική μετάδοση.

 

Λέξεις Κλειδιά: φακοί, κάμερες, λειτουργία, όραση, ανθρώπινη, χρώμα, μοντέλα, ορατό, φάσμα, φωτισμός, τηλεοπτικός, σκληρός, μαλακός

 

Η ενότητα πραγματεύεται θέματα όπως: ψηφιακή τεχνολογία, Μετατροπή Αναλογικού σε Ψηφιακό και Ψηφιακού σε Αναλογικό, δειγματοληψία-κβάντιση-κωδικοποίηση, Ψηφιοποίηση Ήχου, συμπίεση.

 

Λέξεις Κλειδιά: τηλεοπτικό, σήμα, σάρωση, πρότυπα, format

 

Η ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις που αφορούν στον τομέα του ήχου.

 

Το μάθημα περιλαμβάνει την τεχνολογική εξέλιξη με αναφορά σε σημαντικά γεγονότα στο πέρασμα των χρόνων στους τομείς της φωτογραφίας, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

 

Λέξεις Κλειδιά: ήχος, ομιλία, ακοή, διάδοση, ήχου, χώρο, φαινόμενα

 

Το μάθημα περιλαμβάνει την εξέλιξη της τηλεόρασης στην Ελλάδα στο πέρασμα των χρόνων μέχρι τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Επίσης, περιλαμβάνει θέματα σχετικά τόσο με τις κάμερες: Φακοί, λειτουργικά χαρακτηριστικά & τεχνικές χρήσης, χρωματικά συστήματα, όσο και με το Χρώμα: φως, χρώμα, ανθρώπινη όραση, ηλεκτρομαγνητικό - ορατό φάσμα, χαρακτηριστικά χρώματος, χρωματικά μοντέλα, τηλεοπτικά πρότυπα, φυσιολογία της όρασης.

 

Λέξεις Κλειδιά: ήχος, ομιλία, ακοή, διάδοση, ήχου, χώρο, φαινόμενα, μικρόφωνα, ηχοληψία, μεγάφωνα, ηχοτροφοδοσία, μονάδες, εγγραφής, αναπαραγωγής, ραδιοφωνική, μετάδοση

 

Το μάθημα περιλαμβάνει θέματα όπως: Το φως - βασικά χαρακτηριστικά, είδη φωτός, τηλεοπτικός φωτισμός-στούντιο, Τεχνικές εικονοληψίας, περιπτώσεις φωτισμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: μικρόφωνα, ηχοληψία, μεγάφωνα, ηχοτροφοδοσία, μονάδες, εγγραφής, αναπαραγωγής, ραδιοφωνική, μετάδοση

 

Το μάθημα περιλαμβάνει θέματα όπως: Λυχνία τηλεοπτικής λήψης, CCD, οθόνη τηλεοπτικής προβολής, Πρότυπα, φορμάτ, τεχνικές μετάδοσης, ψηφιακή τηλεόραση.

 

Λέξεις Κλειδιά: ψηφιακός, ήχος, δειγματοληψία, κβάντιση, συμπίεση

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  13951
Αρ. Προβολών :  56363