Ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Καλλίρης Γεώργιος, Δημούλας Χαράλαμπος

Περιγραφή

Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. και στις τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας, ξεκινώντας από την περιγραφή και πρόσληψη των οπτικοακουστικών φαινομένων και ερεθισμάτων (φυσιολογία όρασης – ακοής), τη «σύλληψη» αυτών των φαινομένων για τη δημιουργία των ηλεκτρικών σημάτων (ηλεκτρακουστική και φωτοηλεκτρική μετατροπή), την καταγραφή, επεξεργασία και μετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών σημάτων (διαδικασίες επεξεργασίας-συναρμογής κατά τις φάσεις παραγωγής / μετα-παραγωγής, τεχνικές μετάδοσης - διαμόρφωσης, ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί πομποί και δέκτες). Επίσης παρουσιάζονται οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές των χώρων (στούντιο), του οπτικοακουστικού εξοπλισμού, αλλά και οι ειδικότητες προσωπικού που συναντώνται στα Ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

 

Κωδικός: OCRS105
Κατηγορία: Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Οι ενότητες πραγματεύονται θέματα όπως: Παραγωγή Ήχου - Κύματα, χαρακτηριστικά κύματος, ηχητικές πηγές, Ακουστικές συχνότητες - στάθμες, Μηχανισμός παραγωγής ανθρώπινης ομιλίας, Ψυχοακουστικά φαινόμενα, διάδοση ηχητικών κυμάτων, Κυματικά φαινόμενα, στερεοφωνία, περιφερικός ήχος.

 

Λέξεις Κλειδιά: τεχνολογική, εξέλιξη, κινηματογράφος, τηλεόραση, φωτογραφία, ιστορία, Ελλάδα

 

Οι ενότητες πραγματεύονται θέματα όπως: Κατηγορίες μικροφώνων, χαρακτηριστικά, χρήσεις, μεγάφωνα, διάκριση, Συστήματα Ηχοτροφοδοσίας, εγγραφή και ραδιοφωνική μετάδοση.

 

Λέξεις Κλειδιά: φακοί, κάμερες, λειτουργία, όραση, ανθρώπινη, χρώμα, μοντέλα, ορατό, φάσμα, φωτισμός, τηλεοπτικός, σκληρός, μαλακός

 

Η ενότητα πραγματεύεται θέματα όπως: ψηφιακή τεχνολογία, Μετατροπή Αναλογικού σε Ψηφιακό και Ψηφιακού σε Αναλογικό, δειγματοληψία-κβάντιση-κωδικοποίηση, Ψηφιοποίηση Ήχου, συμπίεση.

 

Λέξεις Κλειδιά: τηλεοπτικό, σήμα, σάρωση, πρότυπα, format

 

Η ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις που αφορούν στον τομέα του ήχου.

 

Το μάθημα περιλαμβάνει την τεχνολογική εξέλιξη με αναφορά σε σημαντικά γεγονότα στο πέρασμα των χρόνων στους τομείς της φωτογραφίας, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

 

Λέξεις Κλειδιά: ήχος, ομιλία, ακοή, διάδοση, ήχου, χώρο, φαινόμενα

 

Το μάθημα περιλαμβάνει την εξέλιξη της τηλεόρασης στην Ελλάδα στο πέρασμα των χρόνων μέχρι τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Επίσης, περιλαμβάνει θέματα σχετικά τόσο με τις κάμερες: Φακοί, λειτουργικά χαρακτηριστικά & τεχνικές χρήσης, χρωματικά συστήματα, όσο και με το Χρώμα: φως, χρώμα, ανθρώπινη όραση, ηλεκτρομαγνητικό - ορατό φάσμα, χαρακτηριστικά χρώματος, χρωματικά μοντέλα, τηλεοπτικά πρότυπα, φυσιολογία της όρασης.

 

Λέξεις Κλειδιά: ήχος, ομιλία, ακοή, διάδοση, ήχου, χώρο, φαινόμενα, μικρόφωνα, ηχοληψία, μεγάφωνα, ηχοτροφοδοσία, μονάδες, εγγραφής, αναπαραγωγής, ραδιοφωνική, μετάδοση

 

Το μάθημα περιλαμβάνει θέματα όπως: Το φως - βασικά χαρακτηριστικά, είδη φωτός, τηλεοπτικός φωτισμός-στούντιο, Τεχνικές εικονοληψίας, περιπτώσεις φωτισμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: μικρόφωνα, ηχοληψία, μεγάφωνα, ηχοτροφοδοσία, μονάδες, εγγραφής, αναπαραγωγής, ραδιοφωνική, μετάδοση

 

Το μάθημα περιλαμβάνει θέματα όπως: Λυχνία τηλεοπτικής λήψης, CCD, οθόνη τηλεοπτικής προβολής, Πρότυπα, φορμάτ, τεχνικές μετάδοσης, ψηφιακή τηλεόραση.

 

Λέξεις Κλειδιά: ψηφιακός, ήχος, δειγματοληψία, κβάντιση, συμπίεση

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  13653
Αρ. Προβολών :  54584

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -