Ειδικά Θέματα Δομικών Υλικών

Οικονόμου Νικόλαος, Στεφανίδου Μαρία, Μαυρίδου Σοφία

Περιγραφή

Τυποποίηση δομικών υλικών, βάσεις δεδομένων δομικών υλικών.
Ασφαλτικά υλικά: κατηγορίες, ιδιότητες, έλεγχοι, προδιαγραφές.
Πλαστικά: δομή, κατηγορίες, αντιδράσεις πολυμερισμού, ιδιότητες, έλεγχοι, προδιαγραφές, εφαρμογές.
Ξύλο: φυσικό-τεχνητό, παραγωγή, ιδιότητες, έλεγχοι, προδιαγραφές, εφαρμογές, προστασία και συντήρηση ξύλινων επιφανειών.
Μη σιδηρούχα μέταλλα: παραγωγή, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές.
Ελαφροβαρέα κράματα αλουμινίου, μαγνησίου.
Κεραμικά: δομή, παραγωγή, ιδιότητες, έλεγχοι.
Γυαλί: παραγωγή, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές. 
Χρώματα: συστατικά, ιδιότητες, έλεγχοι, προδιαγραφές.
Θερμομονωτικά και στεγανωτικά υλικά: παραγωγή, προδιαγραφές, έλεγχοι.
Δομικά υλικά και περιβάλλον, ανακύκλωση δομικών υλικών, τοξικότητα δομικών υλικών.
Εργαστηριακοί έλεγχοι: έλεγχοι σε ασφαλτικά συνδετικά -ξύλο- κεραμικά.

 

Κωδικός: OCRS106
Κατηγορία: Πολιτικών Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Τυποποίηση και βάσεις δεδομένων δομικών υλικών (οργανισμοί τυποποίησης, πλεονεκτήματα βάσεων δεδομένων, αναζήτηση δομικών υλικών στο διαδίκτυο)

 

Λέξεις Κλειδιά: τυποποίηση, βάσεις δεδομένων δομικών υλικών: επιτροπές και οργανισμοί τυποποίησης, σήμανση CE, δομικά προϊόντα με υποχρέωση σήμανσης CE,  Ε.ΤΕ.Π, ΕΛΟΤ, βάσεις δεδομένων, διαδίκτυο, εύρεση δομικών υλικών

Ξύλο (είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές, χρήσεις, προσβολή, προστασία)

 

Λέξεις Κλειδιά: ξύλο, είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, προσβολή, προστασία

Κεραμικά (είδη: οπτόπλινθοι, κεραμίδια, κεραμικά πλακίδια, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές, χρήσεις)

 

Λέξεις Κλειδιά: κεραμικά, οπτόπλινθοι-τούβλα, κεραμίδια, κεραμικά πλακίδια, πρώτες ύλες, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις/εφαρμογές

Πλαστικά (πρώτες ύλες πλαστικών υλικών, είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις)

 

Λέξεις Κλειδιά: πλαστικά, είδη, παραγωγή, ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις

Μη σιδηρούχα μέταλλα (κατηγορίες μη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων τους, ιδιότητες,  έλεγχοι, εφαρμογές)

 

Λέξεις Κλειδιά: μη σιδηρούχα μέταλλα, αλουμίνιο, χαλκός, ψευδάργυρος, κασσίτερος, μόλυβδος, νικέλιο, κάδμιο, τιτάνιο

Ασφαλτικά υλικά (η άσφαλτος ως συνδετικό υλικό ασφαλτομιγμάτων και ως στεγανωτικό υλικό, πρώτες ύλες, ιδιότητες, έλεγχοι ιδιοτήτων, χρήσεις)

 

Λέξεις Κλειδιά: ασφαλτικά, άσφαλτος ως υλικό οδοποιίας, συνδετικά υλικά, η άσφαλτος ως στεγανωτικό υλικό

Γυαλί (πρώτες ύλες, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές, χρήσεις)

 

Λέξεις Κλειδιά: γυαλί, πρώτες ύλες, μορφοποίηση, ιδιότητες (φυσικές, μηχανικές, οπτικές), τύποι γυαλιού, κατηγορίες, έλεγχοι, χρήσεις/εφαρμογές

Mονωτικά (θερμομονωτικά και στεγανωτικά, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές, χρήσεις)

 

Λέξεις Κλειδιά: μονωτικά υλικά, θερμομόνωση κτιριακού κελύφους, εξηλασμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακας , στεγανωτικά υλικά

Χρώματα (πρώτες ύλες, είδη, ιδιότητες, έλεγχοι, εφαρμογές, χρήσεις)

 

Λέξεις Κλειδιά: χρώματα, χρωστική ουσία, φορέας, διαλύτης, κατηγορίες  οικοδομικών χρωμάτων, ιδιότητες, βαφές επιφανειών, προβλήματα βαφών, αστοχίες, ποιοτικός έλεγχος χρωμάτων, χρήσεις/εφαρμογές

Δομικά υλικά και περιβάλλον (οικολογικά δομικά υλικά, τοξικότητα δομικών υλικών, ανακύκλωση, αξιοποίηση μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους)

 

Λέξεις Κλειδιά: δομικά υλικά και περιβάλλον, ανακύκλωση, τοξικότητα δομικών υλικών, φιλικά δομικά υλικά, ενσωματωμένη ενέργεια δομικών υλικών, αξιοποίηση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  8539
Αρ. Προβολών :  35871

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -