Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής

Βέγλης Ανδρέας, Ευαγγελία Αβραάμ

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει: Βασικές Έννοιες – Ιστορική Ανασκόπηση – Αρχιτεκτονική των προσωπικών υπολογιστών – Λογισμικό – Τα Windows – Εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου – Εφαρμογή λογιστικού φύλλου – Εφαρμογή δημιουργίας παρουσιάσεων – Τοπικά δίκτυα υπολογιστών – Το Διαδίκτυο – Ειδικά θέματα.

 

Κωδικός: OCRS107
Κατηγορία: Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Μετά την εισαγωγική ενότητα και τις πληροφορίες του μαθήματος γίνεται αναφορά στις τεχνολογίες της δεκαετίας μεταξύ των οποίων: Smartphones, κοινωνικά δίκτυα, Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα Μ.Μ.Ε.

 

Λέξεις Κλειδιά: τεχνολογίες, δεκαετίας

 

Βασικές έννοιες όπως: Επιστήμη της Πληροφορικής, Υπολογιστές, Επεξεργασία, Τι είναι Δεδομένα-Πληροφορίες, ψηφιοποίηση, Ιστορική Αναδρομή

 

Λέξεις Κλειδιά: πληροφορία, δεδομένα, ψηφιοποίηση, επεξεργασία, ιστορική, αναδρομή

 

Αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση των τμημάτων ενός προσωπικού υπολογιστή.

 

Λέξεις Κλειδιά: αρχιτεκτονική, υλικό, λογισμικό

 

Φάκελοι - Εφαρμογές - Αυτοματισμός γραφείου, Το Λειτουργικό Σύστημα, Τύποι και συνηθισμένες λειτουργίες, Αρχείο-Κατηγορίες, Κυριότερες ενέργειες

 

Λέξεις Κλειδιά: λογισμικό, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογές, αυτοματισμός γραφείου, αρχείο

 

Το μάθημα περιλαμβάνει η εγκατάσταση-απεγκατάσταση των εφαρμογών στον υπολογιστή, Ιοί-εξέλιξη, πως μολύνεται ένας Η/Υ, κατηγορίες, προγράμματα προστασίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: εγκατάσταση, απεγκατάσταση, εφαρμογές, ιοί, προστασία

 

Συμπίεση-διαδικασία, Το περιβάλλον των Windows, παράθυρα, αρχεία-φάκελοι, εργασίες

 

Λέξεις Κλειδιά: συμπίεση, windows, περιβάλλον, παράθυρα, αρχεία, φάκελοι

 

Τοπικά δίκτυα υπολογιστών - βασικές έννοιες, κατηγορίες, Η δικτύωση στα Windows

 

Λέξεις Κλειδιά: δικτύωση, windows, τοπικά δίκτυα

 

Εισαγωγή στο Διαδίκτυο, Πρωτόκολλο - Υπηρεσίες διαδικτύου, Ιστορικά στοιχεία, σύστημα διευθύνσεων

 

Λέξεις Κλειδιά: διαδίκτυο, υπηρεσίες, internet

 

Το Διαδίκτυο και οι Υπηρεσίες του, World Wide Web, υπερσυνδέσεις, τρόπος λειτουργίας, βασικά χαρακτηριστικά-σύνδεση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

Λέξεις Κλειδιά: διαδίκτυο, υπηρεσίες, internet, world wide web, χαρακτηριστικά

 

Ασφάλεια Δεδομένων - τύποι επιθέσεων, Η Κινητή τηλεφωνία-χαρακτηριστικά - Πληροφορική και κοινωνία, Επιπτώσεις πληροφορικής, Τα πολυμέσα-βασικά στοιχεία

 

Λέξεις Κλειδιά: ασφάλεια, διαδίκτυο, επιπτώσεις, πληροφορική, κινητή τηλεφωνία, πολυμέσα

 

Παρουσίαση της έννοιας του Cloud Computing - Χαρακτηριστικά - Παραδείγματα - Cloud Computing στην πράξη

 

Λέξεις Κλειδιά: cloud computing, χαρακτηριστικά

 

Η ενότητα περιλαμβάνει τα εργαστηριακά μέρη του μαθήματος

 

Λέξεις Κλειδιά: εργαστήριο, word, excel, powerpoint

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4695
Αρ. Προβολών :  38822

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -