Σχεδίαση με Η/Υ

Παρασχάκης Ιωάννης

Περιγραφή

Συστήματα  σχεδίασης μέσω ΗΥ (CAD). Βασικές εντολές σχεδίασης σε ένα σύστημα CAD. Περιφερειακές συσκευές του ΗΥ για εισαγωγή και απόδοση ψηφιακών σχεδίων. Συστήματα και μετασχηματισμοί συντεταγμένων που χρησιμοποιούνται στην αυτοματοποιημένη σχεδίαση. Βασικοί αλγόριθμοι σχεδίασης και αποκοπής μη ορατών γραμμών. Χρωματικά συστήματα.

 

Κωδικός: OCRS117
Κατηγορία: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Σύγχρονοι ΗΥ, Κατηγορίες ΗΥ, Διαχείριση δεδομένων από τους ΗΥ, Μονάδες μέτρησης στον ΗΥ

 

Λέξεις Κλειδιά: ΗΥ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, bit, byte, megabyte, gigabyte, terabyte

Ψηφιακή εικόνα στον ΗΥ, Διανυσματική εικόνα (Vector), Ψηφιδωτή εικόνα (Raster)

 

Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακή εικόνα, Διανυσματική μορφή, Vector, Ψηφιδωτή μορφή, Raster

Ψηφιακή απόδοση εικόνας σε raster & vector στον ΗΥ, Ψηφιδωτό έναντι Διανύσματος (Raster vs Vector), Vector – Μεγέθυνση / Σμίκρυνση, Raster – Μεγέθυνση / Σμίκρυνση

 

Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιακή εικόνα, Διανυσματική μορφή, Vector, Ψηφιδωτή μορφή, Raster,

Raster vs Vector

Ψηφιοποιητής, Σαρωτής, Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

 

Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιοποιητής, Σαρωτής, Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Εκτυπωτής ακίδων (dot matrix), Εκτυπωτής laser

 

Λέξεις Κλειδιά:Εκτυπωτής ακίδων (dot matrix), Εκτυπωτής laser

Αυτόματος σχεδιαστής vector. Διακριτική ικανότητα, Σχεδίαση γραμμής, Ακρίβεια, Επαναληπτικότητα

 

Λέξεις Κλειδιά: Αυτόματος σχεδιαστής vector, Ακρίβεια, Επαναληπτικότητα

Αυτόματος σχεδιαστής ψεκασμού inkjet, Τεχνική διαφοροποίησης (dithering), Ορισμοί dot, pixel, ppi, lpi

 

Λέξεις Κλειδιά: Αυτόματος σχεδιαστής ψεκασμού inkjet, Τεχνική διαφοροποίησης, dithering, dot, pixel, ppi, lpi

Οθόνη CRT, Έγχρωμη Οθόνη CRT

 

Λέξεις Κλειδιά: Οθόνη CRT, Έγχρωμη Οθόνη CRT

Επίπεδες οθόνες, Οθόνες LCD, Οθόνες LCD – TFT, Λειτουργία των LCD, Λειτουργία των LCD – TFT, Μειονεκτήματα , Πλεονεκτήματα, Οθόνες 3D LCD

 

Λέξεις Κλειδιά:Επίπεδες οθόνες, Οθόνες LCD, Οθόνες LCD – TFT, Λειτουργία LCD, Λειτουργία LCD – TFT, Μειονεκτήματα, Πλεονεκτήματα, Οθόνες 3D LCD

Τα φυσικά χρώματα,Χρωματικά μοντέλα,Απόδοση χρωμάτων στον ΗΥ

 

Λέξεις Κλειδιά: Τα φυσικά χρώματα,Χρωματικά μοντέλα,Απόδοση χρωμάτων ΗΥ

Αντικείμενα στις 2-D και 3-D Διαστάσεις, Βασικά για τα Συστήματα Συντεταγμένων, Συστήματα Συντεταγμένων στη Σχεδίαση με ΗΥ σε 2-D και 3-D

 

Λέξεις Κλειδιά: Αντικείμενα, 2D, 3D, Διαστάσεις, Συστήματα Συντεταγμένων, Συστήματα Συντεταγμένων

Μετασχηματισμοί Συντεταγμένων στις 2-D, Πίνακες μετασχηματισμών. Γιατί; , Ομογενείς συντεταγμένες, Πίνακες Μετασχηματισμών με Ομογενείς Συντεταγμένες, Βασικοί πίνακες μετασχηματισμού στις 2-D, Παράδειγμα στροφής γύρω από τυχαίο σημείο

 

Λέξεις Κλειδιά: Μετασχηματισμοί Συντεταγμένων, 2-D, Πίνακες μετασχηματισμών, Ομογενείς συντεταγμένες, Βασικοί πίνακες μετασχηματισμού, στροφή από τυχαίο σημείο

2D Σύστημα Συντεταγμένων, Παράθυρα (Windows) και Απόψεις (Viewports), Αποκοπή σχεδίου από ορθογώνιο, Αλγόριθμος Cohen-Sutherland

 

Λέξεις Κλειδιά:2D, Σύστημα Συντεταγμένων, Παράθυρα, Windows, Απόψεις, Viewports, Αποκοπή σχεδίου ορθογώνιο, Αλγόριθμος Cohen-Sutherland

Εκφώνηση άσκησης, Δημιουργία εικόνας raster, Δημιουργία του πίνακα δομής της raster εικόνας, Συμπεράσματα από την εκτέλεση της άσκησης, Εργαστήριο 2 - Η δυανυσματική μορφή (vector)

 

Λέξεις Κλειδιά: εικόνα raster, πίνακας δομής

Εκφώνηση άσκησης, Δημιουργία εικόνας vector, Δημιουργία του πίνακα δομής της vector εικόνας, Συμπεράσματα από την εκτέλεση της άσκησης

 

Λέξεις Κλειδιά:εικόνα vector, πίνακας δομής

Εισαγωγικά, Γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής, Ρυθμίσεις, Σχεδίαση, Αποθήκευση του σχεδίου

 

Λέξεις Κλειδιά: Γραφικό περιβάλλον, AutoCad, Ρυθμίσεις, Σχεδίαση

Εκφώνηση άσκησης, Σάρωση εγγράφων / εικόνων, Συμπεράσματα από την εκτέλεση της άσκησης

 

Λέξεις Κλειδιά: Σάρωση, έγγραφα, εικόνες

Εκφώνηση άσκησης, Ψηφιοποίηση της εικόνας raster του χάρτη στο AutoCad, Δημιουργία αρχείου εντολών στο AutoCAD, Ο σκοπός δημιουργίας του αρχείου εντολών, Συμπεράσματα

 

Λέξεις Κλειδιά: Ψηφιοποίηση, εικόνα, raster, vector, AutoCad, αρχείο εντολών

Εκτύπωση χωρίς κλίμακα, Εκτύπωση με κλίμακα

 

Λέξεις Κλειδιά:Εκτύπωση, κλίμακα

Εκφώνηση άσκησης, Τα δεδομένα της άσκησης, Σχεδίαση με συντεταγμένες στο AutoCad, Συμπεράσματα από την εκτέλεση της άσκησης

 

Λέξεις Κλειδιά: Σχεδίαση με συντεταγμένες, AutoCad,

Εξελιγμένες ρυθμίσεις, Μονάδες μέτρησης, Σχεδίαση κειμένου, Διαγραφή αντικειμένων, Μέτρηση εμβαδού πολυγώνου, Διαστασιολόγηση

 

Λέξεις Κλειδιά: AutoCad, εξελιγμένες ρυθμίσεις, μονάδες μέτρησης, σχεδίαση κείμενο, Διαγραφή αντικείμενο, Μέτρηση εμβαδού, Διαστασιολόγηση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5490
Αρ. Προβολών :  37279

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -