Εφαρμογές πληροφορικής στην τοπογραφία

Τσιούκας Βασίλειος

Περιγραφή

Η συμβολή της πληροφορικής σε τοπογραφικά προβλήματα. Τοπογραφικοί υπολογισμοί με χρήση Η/Υ. Σχεδίαση με Η/Υ και σχεδιαστικά προγράμματα λογισμικού (CAD). Αξιοποίηση αρχείων ψηφιδωτής μορφής. Εφαρμογές GIS. Επαγγελματική πρακτική, εφαρμογές και ασκήσεις.

 

Κωδικός: OCRS119
Κατηγορία: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

 1. Το λογισμικό AutoCAD
 2. Το περιβάλλον εργασίας του AutoCAD           
 3. Ο Δείκτης του Ποντικιού   
 4. Μενού εντολών   
 5. Σχεδιαστικά αντικείμενα   
 6. Επιφάνεια εργασίας           
 7. Διαδικασία επιλογής οντοτήτων στο AutoCAD             
 8. Εργαλειοθήκες    
 9. Γραμμή εντολών  
 10. Γραμμή κατάστασης

Λέξεις Κλειδιά: Εισαγωγή στη σχεδίαση CAD, Application Interface

 1. Ρυθμίσεις Σχεδίασης (Options-Drafting Settings)         
 2. Κάναβος-GRID      
 3. Έλξη σε σημεία του κανάβου-SNAP 
 4. Έλξη σε χαρακτηριστικά σημεία σχεδιαστικών αντικειμένων-Object Snap/OSnap
 5. Ορθογωνική σχεδίαση-ORTHO        
 6. OTRACK και POLAR            

Λέξεις Κλειδιά: Τεχνικές και βοηθήματα Ψηφιακής Σχεδίασης, συστήματα συντεταγμένων

 1. Βασικές εντολές σχεδίασης και μεταβολής σχεδιαστικών αντικειμένων 
 2. Μια “βήμα προς βήμα” εκμάθηση των εντολών σχεδίασης και μεταβολής σχεδιαστικών αντικειμένων          
 3. Εντολή POLYLINE 
 4. 1η προσέγγιση λύσης        
 5. 2η προσέγγιση λύσης        
 6. 3η προσέγγιση λύσης        
 7. Εντολές ZOOM     
 8. Εντολή OFFSET     
 9. Εντολή FILLET
 10. Εντολή TRIM

Λέξεις Κλειδιά: Πρακτικές σχεδίασης, εκμάθηση εντολών σχεδίασης μέσα από παραδείγματα

 1. Εντολές σχεδίασης παραλληλόγραμμου, κύκλου και τόξου        
 2. Εντολές σχεδίασης παραλληλόγραμμου, κύκλου και τόξου        
 3. 1η προσέγγιση λύσης        
 4. 2η προσέγγιση λύσης

Λέξεις Κλειδιά: Πρακτικές σχεδίασης, εκμάθηση εντολών σχεδίασης μέσα από παραδείγματα

Δημιουργία διαφανειών και δημιουργία νέου είδους γραμμών

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαφάνειες και η χρήση τους στο AutoCAD

 1. Εντολή ΕΧΤΕΝD    
 2. Εντολή MOVE       
 3. Εντολή COPY OBJECT          
 4. Εντολή MIRROR   
 5. Εντολή ROTATE    
 6. Εντολή STRETCH

Λέξεις Κλειδιά: Εντολές μεταβολής στο AutoCAD

 1. Εντολή UNITS       
 2. Εντολή τοποθέτησης κειμένου (TEXT - MTEXT - DTEXT)               
 3. Άσκηση εντολών τοποθέτησης         
 4. Δεδομένα άσκησης
 5. Μετασχηματισμοί (εντολή UCS)       
 6. Εντολές area, distance, list και ID     
 7. Χάραξη

Λέξεις Κλειδιά: Μονάδες και συστήματα συντεταγμένων

 1. Παραδείγματα - Ασκήσεις 
 2. Εκφώνηση της άσκησης     
 3. Λύση της άσκησης               
 4. Λύση άσκησης

Λέξεις Κλειδιά: Scripting, άσκηση απόδοσης τοπογραφικών σχεδίων στο AutoCAD

Εκτυπώσεις στο AutoCAD

 

Λέξεις Κλειδιά: Εκτυπώσεις στο AutoCAD

 1. Μετασχηματισμός Κεντρικής Προβολής (αναγωγή) με σημεία φυγής στο λογισμικό VeCAD-Photogrammetry και ψηφιοποίηση λεπτομερειών στο AutoCAD             
 2. Βήματα για την αναγωγή εικόνων με χρήση φωτοσταθερών     
 3. Διόρθωση εικόνας με χρήση σημείων φυγής
 4. Διόρθωση λανθασμένης αναλογίας x-y κλίμακας της εικόνας    
 5. Δημιουργία μωσαϊκού εικόνων       
 6. Ψηφιοποίηση λεπτομερειών όψης 

Λέξεις Κλειδιά: Αναγωγή όψεων με χρήση ευθειών φυγής

 1. Εισαγωγή              
 2. Η γλώσσα Lisp στο AutoCAD             
 3. Δημιουργία εντολών - συναρτήσεων              
 4. Δεδομένα             
 5. Αριθμητικές πράξεις στην AutoLISP
 6. Δομές ελέγχου ροής του προγράμματος και επανάληψης εντολών          
 7. Είσοδος - Έξοδος δεδομένων
 8. Διαχείριση δεδομένων λίστας και οντότητες του AutoCAD

Λέξεις Κλειδιά: Προγραμματισμός στην AutoLISP, εκμάθηση εντολών σχεδίασης μέσα από παραδείγματα

 1. Δημιουργία προγραμμάτων στην AutoLISP
 2. Πρόγραμμα-συνάρτηση που υπολογίζει απόσταση σημείου από δεδομένη ευθεία

Λέξεις Κλειδιά: Πρόγραμματισμός στην AutoLISP

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  11038
Αρ. Προβολών :  44603

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -