Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη

Φούκας Βασίλειος

Περιγραφή

Η θεσμοποίηση της Παιδαγωγικής Επιστήμης στην Ευρώπη αρχίζει με την εμφάνιση έντονου ενδιαφέροντος για την πειραματική έρευνα και υλοποιείται μέσω της ίδρυσης εργαστηρίων, ιδρυμάτων και συνδέσμων καθώς και μέσω της δημιουργίας μιας σειράς εξειδικευμένων εντύπων (περιοδικών) και της διοργάνωσης εθνικών και διεθνών συνεδρίων. Στο σεμινάριο αυτό θα μελετήσουμε την εξέλιξη της παιδαγωγικής θεωρίας και τα πρώτα στάδια της Παιδαγωγικής Επιστήμης στην Ελλάδα από τον 18ο έως τα μέσα του 20ού αιώνα. Ειδικότερα, θα εξετάσουμε: α) την εξέλιξη της παιδαγωγικής θεωρίας κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού με βάση παιδαγωγικά κείμενα των σημαντικότερων εκπροσώπων του κινήματος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, β) τις νομοθετικές ρυθμίσεις (νόμοι, νομοσχέδια, υπουργικές αποφάσεις) αναφορικά με την αναγκαιότητα παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα από το 1834 έως τον Μεσοπόλεμο, γ) τα προγράμματα σπουδών των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS121
Κατηγορία: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Γίνεται αναλυτική αναφορά στην ιστορική ερμηνευτική μέθοδο, στην πρώιμη φάση της Παιδαγωγικής του Διαφωτισμού, στην παιδαγωγική θεωρία και επιστήμη στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα και στη θεσμοποίηση της Παιδαγωγικής επιστήμης στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα.

 

Λέξεις Κλειδιά:παιδαγωγική, ιστορία της παιδαγωγικής, Ελλάδα

Γίνεται αναφορά στο παιδαγωγικό έργο των πρώτων νεοελλήνων παιδαγωγών (Ι. Μοισιόδακα και Κ. Κούμα).

 

Λέξεις Κλειδιά:Μοισιόδαξ, Κούμας

Γίνεται αναφορά στην Παιδαγωγική στο Διδασκαλείο αρρένων Αθηνών και στη δράση των παιδαγωγών Ι. Κοκκώνη και Γ. Παγώντα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Διδασκαλείο αρρένων Αθηνών, Κοκκώνης, Παγών

Γίνεται αναλυτική αναφορά στη δράση των πρώτων παιδαγωγών στα Διδασκαλεία του ελληνικού κράτους μετά το 1878.

 

Λέξεις Κλειδιά: Διδασκαλεία αρρένων, Παππαδόπουλος, Παπαμάρκου, Σκορδέλης, Παπαδόπουλος, Ξανθόπουλος

Γίνεται αναλυτική παρουσίαση του έργου και της δράσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και του έργου του Λ. Μελά.

 

Λέξεις Κλειδιά: Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Μελάς

Παρουσιάζεται η Παιδαγωγική στα Διδασκαλεία του έξω ελληνισμού και ιδιαίτερα οι παιδαγωγικές ιδέες της Κ. Κεχαγιά.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ζάππειο Παρθεναγωγείο, Κεχαγιά

Παρουσιάζεται, αναλύεται και ερμηνεύεται το μάθημα της Παιδαγωγικής στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών κατά τον 19ο αιώνα και η συμβολή των Ι. Πανταζίδη και Δ. Ζαγγογιάννη.

 

Λέξεις Κλειδιά: Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, Πανταζίδης, Ζαγγογιάννης

Παρουσιάζεται, αναλύεται και ερμηνεύεται η διδασκαλία της Παιδαγωγικής στις Φιλοσοφικές Σχολές Αθηνών και Θεσσαλονίκης κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Φιλοσοφική Αθηνών, Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης, Εξαρχόπουλος, Δελμούζος

Η Παιδαγωγική στα Διδασκαλεία κατά τον 20ό αιώνα και ιδιαίτερα η διδασκαλία της παιδαγωγικής στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Αθηνών, το Διδασκαλείο Λαμίας, το Διδασκαλείο θηλέων Θεσσαλονίκης και το Διδασκαλείο Φλώρινας.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μαράσλειο Διδασκαλείο Αθηνών, Διδασκαλείο Λαμίας, Διδασκαλείο θηλέων Θεσσαλονίκης, Διδασκαλείο Φλώρινας

Παρουσιάζεται η διάχυση της παιδαγωγικής μέσα από παιδαγωγικά περιοδικά του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευσις, Εθνική Αγωγή, Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4648
Αρ. Προβολών :  20953

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -