Ποιότητα Ρεόντων Υδάτων (River water quality)

Λαζαρίδου Μαρία

Περιγραφή

Οικολογία και διαχείριση ρεόντων υδάτων.

 

Ecology and management of running waters.

 

Κωδικός: OCRS123
Κατηγορία: Βιολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

An introduction to river system, problems and management

 

Keywords: River systems, problems

Analysis of aspects covered by the EU Water Framework Directive

 

Keywords: 2000/60/EC, Water Framework Directive

Principles of hydrology and theories on ecology of running waters and wetlands

 

Keywords:River & Wetland Hydrology, River & Wetland Ecology

The way human activities affects negatively the running waters’ hydromorphology and water quality along with the way these influences can be evaluated and measured

 

Keywords:Pollution, hydrological alterations, anthropogenic influences, water quality

Principles and methods of monitoring running water systems and how these can be expressed in a uniform way among the EU member states

 

Keywords:Biomonitoring, monitoring, biological Quality Indexes

Methods for river restoration and the phenomenon of river self-purification

 

Keywords: River Restoration, River Self purification

Analysis of case studies and use of biotic indices

 

Keywords: Case study

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4070
Αρ. Προβολών :  24483

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -