Αστροφυσική

Βλάχος Λουκάς, Στεργιούλας Νικόλαος

Περιγραφή

Σύντομη εισαγωγή στην θεωρία των βαρυτικών ρευστών και των μελανών σωμάτων. Δημιουργία αστέρων από μεσοαστρικά νέφη. Αστέρες σε υδροδυναμική/υδροστατική ισορροπία. Αστρικοί άνεμοι και αστρικοί πίδακες. Αστρική εξέλιξη, δίσκοι προσαύξησης, τελικές καταστάσεις αστέρων, εκφυλισμένη ύλη. Λευκοί νάνοι, αστέρες νετρονίων και μελανές οπές.

 

Κωδικός: OCRS124
Κατηγορία: Φυσικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Ρευστομηχανική. Βασικές μεταβλητές, καταστατική εξίσωση. Μεταβλητές Euler, Lagrange, ταχύτητα ρευστού, επιτάχυνση, γραμμές ροής. Εξίσωση συνέχειας, εξίσωση κίνησης, διατήρηση ενέργειας. Το πλήρες σύστημα εξισώσεων. Βαροτροπικό ρευστό.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ρευστομηχανική, Euler, Lagrange, εξίσωση συνέχειας, εξίσωση κίνησης, διατήρηση ενέργειας, σύστημα εξισώσεων, βαροτροπικό

Βασικές εξισώσεις υδροδυναμικής, θεώρημα Virial, βασικές εφαρμογές. Βασικές εξισώσεις για τα πρότυπα αστέρων. Ατμόσφαιρες αστέρων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Υδροδυναμική, Virial, αστρική δομή, πρότυπα αστέρων, ατμόσφαιρες

Δημιουργία αστέρων, βασικές εφαρμογές. Δυναμικός χρόνος, περιστροφή μεσοαστρικών νεφών. Αστάθεια Jeans. Όριο Eddington.

 

Λέξεις Κλειδιά: Δημιουργία αστέρων, δυναμικός χρόνος, περιστροφή νεφών, αστάθεια Jeans, όριο Eddington

Αστρικοί άνεμοι και βασικές εφαρμογές. Δίσκοι προσαύξησης και βασικές εφαρμογές.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αστρικοί άνεμοι, δίσκοι προσαύξησης

Μαγνητικά πεδία στην αστροφυσική. Η δύναμη Lorentz στην εξίσωση κίνησης. Μαγνητοϋδροδυναμική. Διατήρηση της μαγνητικής ροής. Η μαγνητική ενέργεια στο θεώρημα Virial. Μαγνητική πίεση και συστολή. Διάχυση μαγνητικού πεδίου, κύματα Alfven.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μαγνητικά πεδία, μαγνητοϋδροδυναμική, μαγνητική ενέργεια, μαγνητική πίεση, διάχυση μαγνητικού πεδίου, Alfven

Λευκοί νάνοι, πλήρως εκφυλισμένο αέριο ηλεκτρονίων, υπολογισμός της πίεσης. Όριο Chandrasekhar.

 

Λέξεις Κλειδιά: Λευκοί νάνοι, εκφυλισμένο αέριο ηλεκτρονίων, πίεση,όριο Chandrasekhar

Αστέρες νετρονίων, πλήρως εκφυλισμένο αέριο νετρονίων. Πυρηνική πυκνότητα και καταστατική εξίσωση. Εσωτερική δομή αστέρων νετρονίων. Αστέρες παράξενων Quark. Σχέση μάζας – ακτίνας. Τυπικά χαρακτηριστικά αστέρων νετρονίων και ειδικές κατηγορίες. Εξίσωση υδροστατικής ισορροπίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αστέρες νετρονίων, εκφυλισμένο αέριο νετρονίων, καταστατική εξίσωση, αστέρες παράξενων quark, σχέση μάζας – ακτίνας, υδροστατική ισορροπία.

Pulsars. Μοντέλο εκπομπής κενού και Goldreich – Julian. Παραγωγή ακτινοβολίας, κύλινδρος φωτός.

 

Λέξεις Κλειδιά: Pulsar, μοντέλο εκπομπής κενού, Goldreich – Julian, κύλινδρος φωτός

Μελανές οπές. Βαρυτικά κύματα, αρχή της ισοδυναμίας, καμπύλωση τροχιάς φωτονίων, βαρυτική μετάθεση μήκους κύματος. Αρχή της Ισοδυναμίας και η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας. Καμπύλωση του χωροχρόνου, βαρυτικοί φακοί. Δομή μελανής οπής, πίδακες σε μελανές οπές. Σύγκριση μελανής οπής – αστέρα νετρονίων. Γαλαξιακές μελανές οπές. Παρατηρήσεις μελανών οπών. Δίσκοι προσαύξησης μελανών οπών, μαγνητικά πεδία, στρεβλώσεις και άνεμοι.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μελανή οπή, γενική θεωρία σχετικότητας, αρχή ισοδυναμίας, καμπύλωση φωτός, βαρυτικοί φακοί, πίδακας, δίσκοι προσαύξησης.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  7090
Αρ. Προβολών :  25624

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -