Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Φούκας Βασίλειος

Περιγραφή

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μελετήσουν οι συμμετέχοντες/ουσες σε αυτό τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από το 1837, έτος ίδρυσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, έως τη Μεταπολίτευση (1974). Η έμφαση θα δοθεί στις Φιλοσοφικές Σχολές των δύο Πανεπιστημίων, Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 

Κωδικός: OCRS126
Κατηγορία: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Να γνωρίσουν οι φοιτητές/ τριες τη θεματική.

 

Λέξεις Κλειδιά: Πανεπιστήμιο, ιδεολογία, εκπαίδευση

Να μάθουν την επιστημονική τεχνογραφία και βασικές αρχές της ιστορικής ερμηνευτικής, την οποία θα χρησιμοποιήσουν στη συγγραφή των εργασιών τους.

 

Λέξεις Κλειδιά: επιστημονική τεχνογραφία, ιστορική-ερμηνευτική

Ιστορικότητα του Πανεπιστημίου και εννοιολογική οριοθέτηση.

 

Λέξεις Κλειδιά: Πανεπιστήμιο, φιλοσοφικές προϋποθέσεις, επιστημολογικά ερείσματα

Να γνωρίσουν οι φοιτητές/ τριες τα βασικά ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια της περιόδου και να εντοπίσουν επιδράσεις τους στο νεοσύστατο ελληνικό Πανεπιστήμιο.

 

Λέξεις Κλειδιά: ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, αγγλικό, γαλλικό, γερμανικό, βαλκανικά πανεπιστήμια, ελληνικό πανεπιστήμιο

Ιστορική και συγκριτική θεώρηση των δύο ελληνικών Φιλοσοφικών Σχολών έως την περίοδο της Μεταπολίτευσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: φιλοσοφικές σχολές, πρόσωπα, διατάγματα

Να μελετήσουν σχετικά κείμενα και να προβληματιστούν για την αποστολή των Πανεπιστημίων γενικά και του ελληνικού Πανεπιστημίου ειδικότερα.

 

Λέξεις Κλειδιά: αποστολή του πανεπιστημίου

Να μελετήσουν τα νομοθετικά κείμενα αναφορικά με την ίδρυση των δύο Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, να προβληματιστούν και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές.

 

Λέξεις Κλειδιά: Νομοθετικά κείμενα, νόμοι, συζήτηση στη Βουλή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα ίδρυσης των δύο Πανεπιστημίων και την υποδοχή τους από την τοπική κοινωνία μέσω του τύπου της εποχής.

 

Λέξεις Κλειδιά: πανεπιστήμιο, κοινωνία, τύπος

Να μελετήσουν τα προγράμματα σπουδών των δύο σχολών και να τα συγκρίνουν.

 

Λέξεις Κλειδιά: προγράμματα σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Να γνωρίσουν τα πρόσωπα (διδακτικό προσωπικό) και τις επιδράσεις τους στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.

 

Λέξεις Κλειδιά: διδακτικό προσωπικό, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Να μελετήσουν το προφίλ των φοιτητών και των φοιτητριών των δύο σχολών διαχρονικά και συγκριτικά.

 

Λέξεις Κλειδιά: φοιτητές, φοιτήτριες, γεωγραφική προέλευση, κοινωνική προέλευση

Να μελετήσουν τη διδασκαλία της Παιδαγωγικής και τους δύο καθηγητές Παιδαγωγικής, Ν. Εξαρχόπουλο και Αλ. Δελμούζο.

 

Λέξεις Κλειδιά: παιδαγωγική, Εξαρχόπουλος, Δελμούζος

Να μελετήσουν και να κατανοήσουν τη στάση των δύο σχολών απέναντι σε εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 20ού αιώνα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Φιλοσοφική Αθηνών, Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης, μεταρρυθμίσεις

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3295
Αρ. Προβολών :  23038

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -