Μάρκετινγκ και συμπεριφορά πελατών αναψυχής Ι

Θεοδωράκης Νικόλαος

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στους φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής τις θεωρίες, τεχνικές και πρακτικές, που αναφέρονται στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση προγραμμάτων μάρκετινγκ υπηρεσιών αθλητισμού και αναψυχής. Ειδικότερα θα δοθεί έμφαση στη διαδικασία μάρκετινγκ-μάνατζμεντ, στην έρευνα αθλητικών καταναλωτών και στη δημιουργία συστήματος πληροφοριών μάρκετινγκ, στο μίγμα αθλητικού μάρκετινγκ και στο συντονισμό και αξιολόγηση των προγραμμάτων μάρκετινγκ. Τέλος ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών αθλητισμού αναψυχής.

 

Κωδικός: OCRS132
Κατηγορία: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Λόγοι Εφαρμογής των Αρχών Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό
 2. Μάρκετινγκ και Αθλητισμός
 3. Η Μυωπία του μάρκετινγκ στον αθλητισμό

 

Λέξεις Κλειδιά: Μάρκετινγκ, αθλητισμός, μυωπία αθλητικού μάρκετινγκ

 1. Επίπεδα αθλ. προϊόντων
 2. Παραδείγματα αθλ.  προϊόντων
 3. Προβλήματα που σχετίζονται με τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλ. προϊόντος

 

Λέξεις Κλειδιά: Αθλητικό προϊόν, ειδικά χαρακτηριστικά αθλ. προϊόντος

 1. Αγωνιστική διαδικασία
 2. Δύναμη αθλητών-αστέρων
 3. Αθλητικό υλικό και αμφίεση
 4. Αναμνηστικά αντικείμενα και δραστηριότητες
 5. Γήπεδο
 6. Προσωπικό
 7. Εισιτήριο και έντυπα
 8. Οργάνωση
 9. Διαφοροποίηση ανάπτυξη αθλ. προϊόντος
 10. Τοποθέτηση προϊόντος στην αγορά
 11. Μάρκα-δημιουργία και αναγνώριση
 12. Κύκλος ζωής του προϊόντος 

 

Λέξεις Κλειδιά: Είδη αθλ. προϊόντος, βασικά στοιχεία αθλ. προϊόντος

 1. Στρατηγικά βήματα
 2. Τμηματοποίηση Αγοράς
 3. Πλεονεκτήματα τμηματοποίησης
 4. Βάσεις τμηματοποίησης
 5. Γεωγραφική
 6. Δημογραφική
 7. Ψυχογραφική
 8. Σύμφωνα με την καταναλωτική συμπεριφορά

 

Λέξεις Κλειδιά: Στρατηγικά βήματα

    

     1.Τμηματοποίηση αγοράς
i.Πλεονεκτήματα τμηματοποίησης
ii.Βάσεις τμηματοποίησης
     2.Μέθοδοι τμηματοποίησης
i.Γεωγραφική
ii.Δημογραφική
iii.Ψυχογραφική
iv.Σύμφωνα με την καταναλωτική συμπεριφορά

 

Λέξεις Κλειδιά: Τμηματοποίηση αγοράς, μέθοδοι τμηματοποίησης

 1. Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ
 2. Σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ
 3. Είδη ερευνών αγοράς στα σπορ

 

Λέξεις Κλειδιά: σύστημα πληροφοριών αθλ. μάρκετινγκ, είδη ερευνών στα σπορ

 1. Βασικά στοιχεία τιμολόγησης
 2. Προσεγγίσεις στη τιμολόγηση
 3. Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις για την τιμολόγηση
 4. Στρατηγική διαδικασία τιμολόγησης  στον αθλητισμό

 

Λέξεις Κλειδιά: Στοιχεία τιμολόγησης, τιμολογιακοί στόχοι,  τιμολόγηση στον αθλητισμό

 1. Λόγοι σχεδιασμού δραστηριοτήτων προώθησης
 2. Στόχοι προώθησης
 3. Εργαλεία μίγματος προώθησης
 4. Διαφήμιση
 5. Προσωπικές πωλήσεις
 6. Προώθηση πωλήσεων
 7. Χορηγίες

 

Λέξεις Κλειδιά: Στόχοι προώθησης, μίγμα προώθησης

 1. Τόπος
 2. Αθλ. εγκατάσταση
 3. Παροχές
 4. Προσωπικό
 5. Κανάλια μάρκετινγκ
 6. Λειτουργία λιανικής πώλησης
 7. Σύστημα διανομής εισιτηρίων

 

Λέξεις Κλειδιά: Κανάλια μάρκετινγκ, αθλητική εγκατάσταση

 1. Ρόλος εσωτερικού μάρκετινγκ
 2. Στόχοι  εσωτερικού μάρκετινγκ
 3. Ανάπτυξη προγραμμάτων εσωτερικού μάρκετινγκ
 4. Οφέλη εσωτερικού μάρκετινγκ
 5. Μάνατζμεντ αλλαγής
 6. Χτίσιμο εταιρικής μάρκας
 7. Εσωτερικό προϊόν

 

Λέξεις Κλειδιά: Εσωτερικό μάρκετινγκ, μάνατζμεντ αλλαγής, εσωτερικό προϊόν 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3691
Αρ. Προβολών :  20401

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -