Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής

Θεοδωράκης Νικόλαος

Περιγραφή

Σκοπός του κύκλου μαθημάτων είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώση, ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν υπαίθριες δραστηριότητες. Το θεωρητικό μέρος του κύκλου μαθημάτων, πέρα από τον σχεδιασμό υπαιθρίων δραστηριοτήτων στοχεύει να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με την γοργά αναπτυσσόμενη «βιομηχανία» των υπαίθριων δραστηριοτήτων και της αναψυχής μέσα από μελέτες περίπτωσης εταιρειών που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες.

 

Κωδικός: OCRS134
Κατηγορία: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Οι έννοιες του «ελευθέρου χρόνου» και της «αναψυχής»

Θεωρίες σχετικές με την έννοια της «σχόλης»

Οι διαστάσεις της «σχόλης»

Αντικείμενο της υπαίθριας αναψυχής

 

Λέξεις Κλειδιά: Υπαίθρια Αναψυχή

Επιδιώξεις κατά τη λειτουργία της οργάνωσης

Οργανόγραμμα ανθρώπινου δυναμικού σε μια δράση

Οργάνωση κατά επίπεδα λειτουργίας

Διαχείριση διαθέσιμων φυσικών πόρων

Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Χρήσιμες συμβουλές για την άρτια οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής

 

Λέξεις Κλειδιά: Οργάνωση Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής

Θέματα Ασφάλειας στις Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής

Η έννοια της διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων κινδύνου

Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων στην Υπαίθρια Αναψυχή

Το Μοντέλο των Ατυχημάτων (Hale 1983)

Ανάλυση των Κινδύνων (Priest & Baillie, 1987)

Προβλήματα στην αντιμετώπιση των κινδύνων

Πρακτικές συμβουλές

 

Λέξεις Κλειδιά: Βασικές αρχές ασφάλειας στην υπαίθρια αναψυχή, Μοντέλο των Ατυχημάτων  , Ανάλυση των Κινδύνων

Επιδιώξεις κατά τη λειτουργία του σχεδιασμού

Τα στάδια του σχεδιασμού

Πρώτο στάδιο: Φιλοσοφία και αντικειμενικοί στόχοι

Δεύτερο στάδιο: Προσδιορισμός του χαρακτήρα του προγράμματος

Τρίτο στάδιο: Συγκέντρωση στοιχείων για τους συμμετέχοντες

Τέταρτο στάδιο: Κατασκευή «προσχεδίου» προγράμματος

Σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα

 

Λέξεις Κλειδιά: Δραστηριότητες Υπαίθριας Αναψυχής (σχεδιασμός υπηρεσιών)

Ορισμός Πεζοπορίας

Οφέλη από την πεζοπορία

Επίπεδα δυσκολίας διαδρομών ορεινής πεζοπορίας

Σχεδιασμός της δραστηριότητας

Οργάνωση της ορεινής πεζοπορίας

Καθοδήγηση της δραστηριότητας της ορεινής πεζοπορίας

Απαραίτητος εξοπλισμός για την ορεινή πεζοπορία

 

Λέξεις Κλειδιά: Ορεινή Πεζοπορία

Ορισμός ποδηλασίας

Οφέλη από την ποδηλασία

Επίπεδα δυσκολίας διαδρομών ορεινής ποδηλασίας

Σχεδιασμός της δραστηριότητας

Οργάνωση της ορεινής ποδηλασίας

Καθοδήγηση της δραστηριότητας της ορεινής ποδηλασίας

Απαραίτητος εξοπλισμός για την ορεινή ποδηλασία

 

Λέξεις Κλειδιά: Ορεινή ποδηλασία

Ορισμός προσανατολισμού

Οφέλη από τη δραστηριότητα του Προσανατολισμού

Επίπεδα δυσκολίας διαδρομών στη δραστηριότητα του προσανατολισμού

Είδη / τρόποι προσανατολισμού

Σχεδιασμός της δραστηριότητας

Οργάνωση της δραστηριότητας

Καθοδήγηση της δραστηριότητας

 

Λέξεις Κλειδιά: Προσανατολισμός

Ορισμός του ράφτινγκ

Οφέλη από τη δραστηριότητα

Επίπεδα δυσκολίας καταβάσεων στο ράφτινγκ

Εξοπλισμός του ράφτινγκ

Σχεδιασμός της δραστηριότητας

Οργάνωση της δραστηριότητας

Καθοδήγηση της δραστηριότητας

 

Λέξεις Κλειδιά: Ράφτινγκ

Ορισμός του Κανόε/Καγιάκ

Οφέλη από τη δραστηριότητα

Επίπεδα δυσκολίας διαδρομών κανόε/καγιάκ σε εσωτερικά ύδατα

Εξοπλισμός του κανόε/καγιάκ

Χρήση του εξοπλισμού (τεχνική)

Σχεδιασμός της δραστηριότητας

Οργάνωση της δραστηριότητας

Καθοδήγηση της δραστηριότητας

 

Λέξεις Κλειδιά: Κανόε/Καγιάκ

Ορισμός

Οφέλη από την τοξοβολία

Περιγραφή του εξοπλισμού

Χρήση του εξοπλισμού. Τεχνική σκόπευσης

Σχεδιασμός της δραστηριότητας

Οργάνωση της δραστηριότητας

Καθοδήγηση της δραστηριότητας

 

Λέξεις Κλειδιά: Τοξοβολία

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4724
Αρ. Προβολών :  22979

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -