Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής Ι

Θεοδωράκης Νικόλαος

Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και την αγορά της αναψυχής, όπως και να παρουσιάσει τη συμβολή της αθλητικής αναψυχής στην ποιότητα ζωής του σύγχρονου ατόμου. Θα διδαχθούν, κυρίως, οι βασικές αρχές οργάνωσης των προγραμμάτων αναψυχής που υλοποιούνται σε κλειστούς και σε ανοικτούς χώρους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο μάνατζμεντ των προγραμμάτων Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών.

 

Κωδικός: OCRS135
Κατηγορία: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Εννοιολογική προσέγγιση
 2. Ελεύθερος χρόνος  - εννοιολογική προσέγγιση – ιστορική αναδρομή.
 3. Αναψυχή - εννοιολογική προσέγγιση – ιστορική αναδρομή.
 4. Δραστηριότητες αναψυχής.
 5. Η σχέση αναψυχής και αθλητισμού.

Λέξεις Κλειδιά: αναψυχή, ελεύθερος χρόνος, ψυχαγωγία, αθλητισμός

 1. Οφέλη της συμμετοχής σε δραστηριότητες αναψυχής.
 2. Φυσιολογικά οφέλη (γενικά οφέλη)
 3. Συγκεκριμένα οφέλη (οφέλη της άσκησης)
 4. Ψυχολογικά οφέλη
 5. Κοινωνικά οφέλη

Λέξεις Κλειδιά: άσκηση, αναψυχή, αθλητισμός

Περιγραφή φορέων Αθλητικής Αναψυχής

 

Λέξεις Κλειδιά: φορείς αθλητισμού, προγράμματα αναψυχής, μάνατζμεντ

 1. Μέτρηση της Αθλητικής Συμμετοχής
 2. Το Κοινωνικό-Δημογραφικό Μοντέλο Αθλητικής Συμμετοχής

Λέξεις Κλειδιά: αναψυχή, είδη δραστηριοτητήτων αναψυχής

 1. Ανασταλτικοί Παράγοντες Συμμετοχής σε Δραστηριότητες Αθλητικής Αναψυχής
 2. Κατηγορίες ανασταλτικών παραγόντων
 3. Δημογραφικές διαφορές στην αντίληψη των ανασταλτικών παραγόντων συμμετοχής

Λέξεις Κλειδιά: εμπόδια στην συμμετοχή, αναψυχή, ελεύθερος χρόνος

 1. Στρατηγικό Μάνατζμεντ Αθλητικών Οργανισμών
 2. Ανάπτυξη Στρατηγικής Σκέψης
 3. Στρατηγικός Προγραμματισμός

Λέξεις Κλειδιά: στρατηγικό μάνατζμεντ, διοίκηση, αναψυχή

 1. Διαδικασία στρατηγικού προγραμματισμού.
 2. Ανάλυση βημάτων στρατηγικού προγραμματισμού.
 3. Ανάλυση SWOT.

Λέξεις Κλειδιά: προγραμματισμός, διοίκηση, λειτουργίες

Το Μείγμα Μάρκετινγκ στις Αθλητικές Υπηρεσίες

 

Λέξεις Κλειδιά: μίγμα μάρκετινγκ, αθλητικό μάρκετινκγ, αναψυχή

 1. Το Περιβάλλον του Μάρκετινγκ
 2. Εσωτερικό περιβάλλον (Μίκρο- περιβάλλον)
 3. Εξωτερικό Περιβάλλον (Μάκρο- περιβάλλον)

Λέξεις Κλειδιά:Εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον

 1. Ορισμός επικοινωνίας
 2. Η διαδικασία της επικοινωνίας
 3. Εμπόδια στην επικοινωνία

Λέξεις Κλειδιά: επικοινωνία, διαδικασία επικοινωνίας, εμπόδια

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2426
Αρ. Προβολών :  17037

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -