Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Θεοδωράκης Νικόλαος

Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στη Διοίκηση Αθλητισμού Αναψυχής. Θα γίνει αναλυτική αναφορά στις διαφορετικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τον ορισμό, τη φύση και την οριοθέτηση της Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχή. Έμφαση θα δοθεί στη μελέτη και ανάλυση της αγοράς του αθλητισμού και της αναψυχής και των προϊόντων / υπηρεσιών τους. Τέλος, θα γίνουν παρουσιάσεις των βασικών λειτουργιών του μάνατζμεντ στον αθλητισμό.

 

Κωδικός: OCRS136
Κατηγορία: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Εισαγωγή στη διοίκηση αθλητισμού
 • Εννοιολογική προσέγγιση
 • Διοίκηση Αθλητισμού
 • Αθλητικό προϊόν
 1. Αθλητική βιομηχανία
 2. Το μοντέλο του Chelladurai

 

Λέξεις Κλειδιά: Διοίκηση αθλητισμού, αθλητικό μάνατζμεντ, αναψυχή, αθλητισμός

 1. Επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της διοίκησης του αθλητισμού και της αναψυχής
 2. Τομείς της διοίκησης του αθλητισμού και της αναψυχής
 3. Βασικά διοικητικά προσόντα

 

Λέξεις Κλειδιά: Στελέχη αθλητικών οργανισμών, επαγγελματικός αθλητισμός, αθλητικός τουρισμός, αναψυχή

 1. Η έννοια και τα είδη του προγραμματισμού
 2. Σημασία της Λειτουργίας του Σχεδιασμού
 3. Στάδια του Στρατηγικού Σχεδιασμού
 4. Λήψη αποφάσεων

 

Λέξεις Κλειδιά: Σχεδιασμός αθλητικού οργανισμού, προγραμματισμός, προγράμματα αθλητισμού, ιδιωτικός – δημόσιος τομέας

 1. Η λειτουργία της οργάνωσης
 2. Οργανωτικός σχεδιασμός
 3. Τυπολογία οργάνωσης

 

Λέξεις Κλειδιά: Μάνατζμεντ, οργάνωση αθλητικού γεγονότος, στάδια οργάνωσης, οργανόγραμμα

 1. Η έννοια της παρακίνησης
 2. Η διαδικασία της παρακίνησης
 3. Θεωρίες της παρακίνησης

 

Λέξεις Κλειδιά: παρακίνηση, θεωρίες παρακίνησης, κίνητρα, εργαζόμενοι αθλητικών οργανισμών

 1. Ορισμός ηγεσίας
 2. Στυλ ηγεσίας
 3. Σύγχρονοι προβληματισμοί για την ηγεσία
 4. Αποτελεσματική ηγεσία

 

Λέξεις Κλειδιά:Ηγεσία, θεωρίες ηγεσίας, κίνητρα, αθλητικοί οργανισμοί

 1. Ορισμοί
 2. Στρατηγικός σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού
 3. Προσέλκυση και επιλογή προσωπικού
 4. Αποδοτικότητα - αμοιβές

 

Λέξεις Κλειδιά: Στελέχωση αθλητικών οργανισμών, κίνητρα, αμοιβές, εργαζόμενοι

 1. Ορισμός
 • Εννοιολογική προσέγγιση
 1. Διαδικασία του ελέγχου
 2. Καθορισμός προτύπων απόδοσης
 3. Είδη ελέγχου

 

Λέξεις Κλειδιά: διαδικασίες ελέγχου, αξιολόγηση

 1. Αθλητικό μάρκετινγκ
 • Εννοιολογική προσέγγιση
 1. Το αθλητικό προϊόν
 2. Ανάπτυξη πλάνου μάρκετινγκ
 3. Ανάλυση SWOT

 

Λέξεις Κλειδιά: αθλητικό μάρκετινγκ, αθλητικό προϊόν, αθλητική βιομηχανία

 1. Αθλητικός οργανισμός
 2. Ο αθλητικός οργανισμός ως ανοιχτό σύστημα
 3. Κατηγορίες αθλητικών οργανισμών

 

Λέξεις Κλειδιά: Αθλητικός οργανισμός, επαγγελματικός αθλητισμός, ερασιτεχνικός αθλητισμός, δομή αθλητικού οργανισμού

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5073
Αρ. Προβολών :  26567

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -