Αγροτική Κοινοτική Ανάπτυξη

Ιακωβίδου Όλγα, Παρταλίδου Μαρία

Περιγραφή

Το μάθημα αφορά στην κατανόηση της φιλοσοφίας της Τοπικής Ανάπτυξης και του χώρου μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται. Ειδικότερα διαπραγματεύεται τις προσπάθειες ομάδων σε μια κοινότητα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας που βασίζονται στις δικές του δυνάμεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση. Το μάθημα κάνει αναδρομή στην ιστορία της ελληνικής τοπικής ανάπτυξης. Στις στρατηγικές-Μέθοδους Τοπικής Ανάπτυξης. Βασικές έννοιες που διαπραγματεύεται είναι και οι συμμετοχικές Διαδικασίες, η Διακυβέρνηση, ο Εθελοντισμός. Τέλος, ο σχεδιασμός εκ των κάτων αναπτυξιακών τοπικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο αλλά και το μέλλον των κοινοτικών δράσεων. Κατά τη διάρκεια κάθε μαθήματος παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της θεματικής ενότητας και στη συνέχεια οι φοιτητές παρακολουθούν-συμμετέχουν  σε σχετικό εργαστηριακό μάθημα. Επιπλέον ανατίθενται 3 εργασίες σε κάθε φοιτητή στο πρώτο μάθημα και παρουσιάζεται η εργασία  που αφορά στην εθελοντική ομάδα. 

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκουσες: Μαρία Παρταλίδου, Λέκτορας, Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια, Ελένη Δημητριάδου, ΕΕΔΙΠ ΙΙ. - υπευθ. Εργαστηρίων 

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Μαρία Αλεμπάκη

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή (Η έννοια της ανάπτυξης, διάκριση μεταξύ αγροτικής και γεωργικής ανάπτυξης, έννοια και ρίζες της τοπικής ανάπτυξης, ορισμός της κοινότητας)
 • Προσεγγίσεις και ιστορική εξέλιξη της ανάπτυξης (Κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης της Τοπικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα)
 • Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης (Κατανόηση των διαφορετικών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης)
 • Ιστορία της ελληνικής τοπικής ανάπτυξης
 • Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση
 • Εθελοντισμός
 • Ανάλυση των σύγχρονων προβλημάτων της Τοπικής Ανάπτυξης
 • Περιγραφή των σταδίων εκπόνησης ενός αναπτυξιακού προγράμματος
 • Κατανόηση των βασικών σημείων των προγραμμάτων «Καποδίστριας’ και ‘Καλλικράτης’
Μαθησιακοί στόχοι

Ένας Γεωπόνος με κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας θα πρέπει να είναι σε θέση να σκέφτεται παγκόσμια αλλά να μπορεί να σχεδιάζει και να δρα τοπικά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα:

 1. Τι ανάπτυξη θέλουμε και ποιός ο ρόλος των πολιτών;
 2. Με ποιά τεχνική θα επέλθει η κοινωνική αλλαγή σε κάθε τοπική κοινωνία;
 3. Ποιο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν ως στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
 4. Πώς μπορούν να σχεδιάσουν πρακτικά ένα τοπικό επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης;
Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.

Βιβλιογραφία
 • Δαουτόπουλος, Γ. (2005). «Τοπική Ανάπτυξη». Ε Έκδοση, Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ [ΚΩΔ. 3929]

 

Επιπρόσθετες πηγές για μελέτη

1. Εύρεση στατιστικών δεδομένων: www.statistics.gr , www.eurostat.eu

2. Ερευνητικά άρθρα από ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά πρακτικά συνεδρίων τα  οποία ανανεώνονται σε ετήσια βάση και αναρτώνται στο http://rural-lab.agro.auth.gr/309y.htm

Πηγές στο διαδίκτυο

http://wbi.worldbank.org/wbi/multimedia/animation-south-south

http://www.ted.com/talks/lang/el/bunker_roy.html

http://on.aol.com/video/personal-stories-of-the-porto-alegre-project-part-1-4-444635747

 

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία

Δαουτόπουλος, Γ. (2005). «Τοπική Ανάπτυξη». Ε’ Έκδοση, Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ [ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 3929]

 * επίσης υλικό που αναρτάται στο http://rural-lab.agro.auth.gr

Ενότητες

Η έννοια της Ανάπτυξης, Αγροτική & Γεωργική ανάπτυξη, Ορισμός της Κοινότητας, Αρχές Τοπικής Ανάπτυξης, οι ρίζες της Τοπικής Ανάπτυξης

 

Λέξεις Κλειδιά: Tοπική Ανάπτυξη, Γεωργική Ανάπτυξη, Αγροτική Ανάπτυξη, Κοινότητα

Η ιστορία της παγκοσμιοποίησης, Επιπτώσεις, τί ανάπτυξη θέλουμε; σκέψου παγκόσμια-δράσε τοπικά

Λέξεις Κλειδιά: Παγκοσμιοποίηση

Τί ανάπτυξη θέλουμε; Πoιός θα φέρει την ανάπτυξη; Τί ρόλο θα διαδραματίσουν οι πολίτες;

 

Λέξεις Κλειδιά: Κοινωνική Καινοτομία, Κρατολατρεία, Σπένσερ

Κριτήρια επιλογής της Στρατηγικής για Τοπική ανάπτυξη, Εμπόδια εφαρμογής και προυποθέσεις κάθε στρατηγικής, Κριτική για κάθε στρατηγική

 

Λέξεις Κλειδιά: Στρατηγικές, Αυτοβοήθεια, Τεχνική Βοήθεια, Στρατηγικήτης Σύγκρουσης

Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία της ελληνικής τοπικής ανάπτυξης, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Φύση, ανάπτυξη, ρόλοι, κριτική και μέλλον του Εθελοντισμού

 

Λέξεις Κλειδιά: Εθελοντισμός

Ανάλυση των σύγχρονων προβλημάτων της Τοπικής Ανάπτυξης (Αντίσταση στη σχεδιασμένη αλλαγή, Λαϊκή συμμετοχή, Εξάρτηση από το φορέα αλλαγής)

 

Λέξεις Κλειδιά: Προβλήματα Τοπικής Ανάπτυξης, Αντίσταση στη σχεδιασμένη αλλαγή, Λαϊκή συμμετοχή, Συμμετοχή των Πολιτών, Εξάρτηση από το φορέα αλλαγής

Περιγραφή των σταδίων εκπόνησης ενός αναπτυξιακού προγράμματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αναπτυξιακό πρόγραμμα, στάδια, σχέδιο μελέτης

Κατανόηση των βασικών σημείων των προγραμμάτων «Καποδίστριας’ και ‘Καλλικράτης’.

 

Λέξεις Κλειδιά: ‘Καποδίστριας’, Καλλικράτης’, Κεντρική διοίκηση, Περιφερειακή διοίκηση, Νομαρχιακή διοίκηση, Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, Όργανα του Δήμου, Δημοτικές Επιχειρήσεις

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5017
Αρ. Προβολών :  26802