Βιομετρία

Μενεξές Γεώργιος

Περιγραφή

Εισαγωγή στη Βιομετρία. Μέθοδοι περιγραφικής και επαγωγικής Στατιστικής. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Παραμετρικοί και μη παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι. Γεωργικός πειραματισμός και εισαγωγή στην ανάλυση παραλλακτικότητας. Εισαγωγή στα γραμμικά μοντέλα-υποδείγματα (general/mixed). Μεθοδολογία εγκατάστασης και ανάλυσης δεδομένων απλών πειραματικών σχεδιασμών (Completely Randomized Design, Randomized Complete Block Design, Latin Square Design, Balanced Lattice Design). Μεθοδολογία εγκατάστασης και ανάλυσης δεδομένων παραγοντικών πειραμάτων με παραγοντική ή/και ιεραρχική κατάταξη των επιπέδων των παραγόντων. Ανάλυση δεδομένων από πειράματα που περιλαμβάνουν ομάδες με υποομάδες (split plot designs) και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated measures designs). Ανάλυση πειραμάτων δικτυωμένων στο χώρο και στο χρόνο. Πολλαπλή γραμμική και μη γραμμική παλινδρόμηση. Εισαγωγή στην πολυδιάστατη – πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση. Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, ιεραρχική ανάλυση σε συστάδες, ανάλυση δι

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS143
Κατηγορία: Γεωπονίας » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Πίνακες ANOVA για μεγάλο αριθμό πειραματικών σχεδίων και παραγοντικών πειραμάτων. Πηγές παραλλακτικότητας και βαθμοί ελευθερίας. Ιεραρχία παραγόντων. Πειραματικό σφάλμα. Γραμμικά μαθηματικά Πρότυπα (Γενικά και Μεικτά). Ανάλυση δεδομένων πειραμάτων συνδυασμένων στο χώρο και στο χρόνο.

 

Λέξεις Κλειδιά: Παραγοντικά πειράματα ANOVA, βαθμοί ελευθερίας, ιεραρχικοί παράγοντες, πειραματικό σφάλμα, προκαθορισμένοι και τυχαίοι παράγοντες, μαθηματικά πρότυπα-υποδείγματα.

Παραγοντικά πειράματα σε διάταξη split plot, split-split plot και strip plot (ή split block). Μεθοδολογία σχεδιασμού-τυχαιοποίηση. Πειραματικό σφάλμα. ANOVA και πολλαπλές συγκρίσεις μέσων όρων. Έλεγχοι Προϋποθέσεων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Σχέδια με ομάδες και υποομάδες, πηγές σφάλματος, ακρίβεια.

Υποδείγματα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Κανονικότητα σφαλμάτων, ομοσκεδαστικότητα σφαλμάτων, πολυσυγγραμμικότητα, παράτυπα σημεία, σημεία μόχλευσης. Μη γραμμική παλινδρόμηση.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, ευθύγραμμη συμμεταβολή, καμπυλόγραμμη συμμεταβολή,  έλεγχοι προϋποθέσεων και καλής προσαρμογής.

Πολλαπλές συγκρίσεις μέσων όρων, post-hoc και a priori. Συγκρίσεις ομάδων μέσων όρων. Γραμμικές αντιθέσεις ορθόγωνες και μη.

 

Λέξεις Κλειδιά: Συγκρίσεις μέσων όρων, προσχεδιασμένες συγκρίσεις, συγκρίσεις ομάδων μέσων όρων, αντιθέσεις ορθόγωνες και μη.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4140
Αρ. Προβολών :  17653

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -