Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου

Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη

Περιγραφή

Στο μάθημα «Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου» οι φοιτητές διδάσκονται βασικούς θεσμούς του Ρωμαϊκού ιδιωτικού δικαίου, κατά την τριμερή του διάκριση (με βάση τις Εισηγήσεις του Γαΐου) σε δίκαιο των προσώπων, των πραγμάτων και των αγωγών/ενοχών. Το μάθημα λειτουργεί ως παιδαγωγικό εργαλείο για την κατανόηση των αντίστοιχων θεσμών του σύγχρονου ιδιωτικού δικαίου και οδηγεί στην επιλογή της φοιτητικής ομάδας που συμμετέχει κάθε φορά στη διοργανούμενη εικονική δίκη Ρωμαϊκού Δικαίου.

Επίσης, επιδιώκεται η εμβάθυνση σε συγκεκριμένες θεματικές του μαθήματος με την εκ μέρους των φοιτητών διεξαγωγή έρευνας, τη συγγραφή και την προφορική παρουσίαση μιας εργασίας, η οποία είναι προαιρετική.

Φωτογραφία: Lupa Capitolina: she-wolf with Romulus and Remus. Bronze, 12th century AD[1], 5th century BC (the twins are a 15th-century addition).

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

 1. Γάιος
 2. Τριμερής διάκριση δικαίου.
 3. Βασικοί ορισμοί δικαίου.
 4. Κανόνες δικαίου στο ius civile.
 1. Persona
 2. Iura status
 3. Capitis deminutio
 4. Διακρίσεις φυσικών προσώπων
 5. Κτήση της ιδιότητας του Ρωμαίου πολίτη
 6. Απώλεια της ιδιότητας του Ρωμαίου πολίτη
 1. Familia romana
 2. Patria potestas
 3. Παραχώρηση χρηματίου (peculium)
 1. Ορισμός του γάμου
 2. Είδη
 3. Συστατικοί τύποι
 4. Λύση
 5. Προίκα
 1. Διακρίσεις πραγμάτων
 2. Τρόποι κτήσης κυριότητας
 3. Προστασία κυριότητας
 4. Δουλείες (servitutes)
 5. Άλλα εμπράγματα δικαιώματα
 1. Διάκριση
 2. Κληρονομική διαδοχή κατά το ius civile
 3. Kληρονομική διαδοχή κατά το ius praetorium (bonorum possessio)
 4. Είδη bonorum possessio
 1. Διαδικασία απονομής δικαιοσύνης
 2. per formulam διαδικασία
 3. Δομή formula
 4. Extra ordinem cognitio
 5. obligatio-ionis: o ενοχικός δεσμός
 1. Οδηγός Συντομογραφιών
 2. Λατινική νομική ορολογία
 3. Αστικό Δίκαιο
 4. Δίκαιο Πραγμάτων (εμπράγματο, κληρονομικό)
 5. Δίκαιο Αγωγών (ενοχικό)
 6. Σύντομες δικαιικές εκφράσεις

Αναλυτικός οδηγός βιβλιογραφίας

Βασισμένοι στον αντίστοιχο του έργου:

 • Dulckeit, G., & Schwarz, Fr. & Waldstein, W., Roemische Rechtsgeschichte, Ein Studienbunch, 9 Aufl., Munchen 1995
 • Hermann Kinder, Werner Hilgemann, dtv- Atlas Weltgeschichte, 25. Auflage, 1991
 • M. Rostovzeff, Ρωμαϊκή Ιστορία, μτφρ. Ι. Τουλουμάκος, Θεσσαλονίκη 1984

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3276
Αρ. Προβολών :  24375