Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία: Το παράδειγμα των σχολείων της Θεσσαλονίκης

Φούκας Βασίλειος

Περιγραφή

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να γνωρίσουν την Τοπική Ιστορία, τόσο σε θεωρητικό πλαίσιο (θεωρητικές παραδοχές, μεθοδολογικές προσεγγίσεις, καθιέρωση και εξέλιξη) όσο και σε επίπεδο εφαρμογών (διδακτική, εφαρμογές σε συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες). 

Το σεμινάριο διαρθρώνεται σε πέντε βασικές ενότητες:

Α΄ ενότητα. Θεωρητικό πλαίσιο: Η Τοπική Ιστορία – Ιστορική Επισκόπηση:

α) Αντικείμενο μελέτης, εμφάνιση ενδιαφέροντος και εξέλιξη. β) Η Τοπική Ιστορία ως επιστήμη: Προβλήματα αποδοχής, επιστημολογικά προβλήματα – προσεγγίσεις. γ) Η αναγκαιότητα και η σκοπιμότητα μελέτης της Τοπικής Ιστορίας. δ) Η έρευνα για την Τοπική Ιστορία στο εξωτερικό. ε) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Τοπική Ιστορία στην Ελλάδα. στ) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Τοπική Ιστορία στην Ελλάδα. ζ) Η έρευνα για την Τοπική Ιστορία στο ελληνικό Πανεπιστήμιο. η) Η Τοπική Ιστορία σήμερα: Ορισμός – αντικείμενο (τόπος και άνθρωποι).

Β΄ ενότητα. Διδακτική της Τοπικής Ιστορίας.

Γ΄ ενότητα: Θέματ

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS155
Κατηγορία: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται ο σκοπός, οι στόχοι και η αξιολόγηση του σεμιναρίου.

 

Λέξεις κλειδιά: σκοπός, στόχοι, χρονοδιάγραμμα, αξιολόγηση

Δίνονται με παραδείγματα οι προδιαγραφές για τη συγγραφή και παρουσίαση μίας εργασίας (project).

 

Λέξεις κλειδιά: τεχνικές προδιαγραφές, μέθοδος, παραδείγματα

Εισαγωγή στη θεματική του μαθήματος: ορισμός και μεθοδολογικές προσεγγίσεις.

 

Λέξεις κλειδιά: ορισμοί, μέθοδος, χαρακτηριστικά

Γίνεται περιοδολόγηση της Τοπικής Ιστορίας και δίνεται έμφαση στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Τοπική Ιστορία σε χώρες της Ευρώπης και τις Η.Π.Α.

 

Λέξεις κλειδιά: περιοδολόγηση, εμφάνιση ενδιαφέροντος

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, με βάση πηγές, στην εμφάνιση ενδιαφέροντος στην Ελλάδα για τη μελέτη της Τοπικής Ιστορίας.

 

Λέξεις κλειδιά: έλληνες παιδαγωγοί, ενδιαφέρον στην ελληνική εκπαίδευση, 19ος και 20ος αιώνας

Η έμφαση δίνεται στην ιστορία του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης.

 

Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης, Χ. Παπαμάρκου, προσωπικό, κανονισμός, σπουδαστές

Παρουσιάζεται η ιστορία του Γ΄ και του Ε΄ Γυμνασίου αρρένων Θεσσαλονίκης.

 

Λέξεις κλειδιά: Γ΄ Γυμνάσιο αρρένων, Ε΄ Γυμνάσιο αρρένων

Παρουσιάζεται η ιστορία του Α΄ Γυμνασίου θηλέων Θεσσαλονίκης.

 

Λέξεις κλειδιά: Α΄ Γυμνάσιο θηλέων, προσωπικό, κανονισμοί, μαθητικό δυναμικό

 Παρουσιάζεται η ιστορία  του Διδασκαλείου θηλέων Θεσσαλονίκης.

 

Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλείο θηλέων, Μ. Κουντουράς, μαθητικό δυναμικό

Παρουσιάζεται η ιστορία του ιδιωτικού σχολείου του Στ. Νούκα και η συνέχειά του, Β΄ και Ζ΄ Γυμνάσια θηλέων.

 

Λέξεις κλειδιά: Εμπορική Σχολή, Στ. Νούκας, Β΄ Γυμνάσιο θηλέων, Ζ΄ Γυμνάσιο θηλέων

Παρουσιάζεται αναλυτικά μέσα από αρχειακό υλικό η ιστορία των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων θηλέων της Στ. Πατρικίου-Βαλαγιάννη.

 

Λέξεις κλειδιά: Στ. Πατρικίου-Βαλαγιάννη

 Παρουσιάζεται η ιστορία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Κολεγίου Ανατόλια.

 

Λέξεις κλειδιά: Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Κολέγιο Ανατόλια

Παρουσιάζεται η ιστορία του Ελληνογαλλικού Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» και της «Αδαμαντίου Σχολής-Καλαμαρί».

 

Λέξεις κλειδιά: ΔΕΛΑΣΑΛ, Καλαμαρί

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4465
Αρ. Προβολών :  25294

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -