Η παιδαγωγική σχέση - αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή

Μπίκος Κωνσταντίνος

Περιγραφή

Στο συγκεκριμένο σεμιναριακό μάθημα θεματοποιούνται σημαντικές πλευρές της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού – μαθητή με αφετηρία την παραδοχή ότι η ποιότητα αυτής της σχέσης επιδρά στην ανάπτυξη του μαθητή και ειδικότερα στο σχηματισμό της προσωπικής ταυτότητας και της αυτοεικόνας του. Τονίζεται ο συμβολικός χαρακτήρας της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας, αναλύονται οι αιτίες και οι συνέπειες από προβληματικές καταστάσεις που προκύπτουν στη ζωή της τάξης και δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση προβλημάτων στη σχολική τάξη. Αναλύεται επιπλέον το μη λεκτικό επίπεδο της επικοινωνίας, όπως και η επίδραση των προσδοκιών του εκπαιδευτικού στην αυτοαντίληψη και τη συμπεριφορά του μαθητή. 

 

Κωδικός: OCRS157
Κατηγορία: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Ενημέρωση για το σκοπό και τους στόχους του μαθήματος, τη διάρκειά του, τα περιεχόμενα μάθησης, και, ανάθεση εργασιών σε φοιτητές/ -τριες είτε για παρουσίαση κατά τη διάρκεια του μαθήματος είτε για εκπόνηση στο τέλος αυτού του σεμιναριακού κύκλου μαθημάτων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Συμβολικός ιντεραξιοναλισμός, επικοινωνία, αλληλεπίδραση, κοινωνικοποίηση

 

Αναφορά σε κεντρικές έννοιες του μαθήματος, όπως: ο συμβολικός χαρακτήρας της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, ταυτότητα ρόλος, παιχνίδι (ατομικό και κοινωνικό).

 

Λέξεις Κλειδια: Κοινωνική αλληλεπίδραση, ταυτότητα, ρόλος, παιχνίδι

 

Αναφορά και συζήτηση του ορισμού της επικοινωνίας και σύνδεσή του με το σχολικό περιβάλλον. Παράθεση των θέσεων των επικοινωνιολόγων για το ζήτημα της επικοινωνίας. Περιγραφή, επίσης, της/ του  θέσης/ ρόλου του εκπαιδευτικού αναφορικά με την επικοινωνία στη σχολική τάξη. Αναφορά στη θέσπιση κανόνων, και σε στρατηγικές εύρυθμης λειτουργίας της τάξης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Επικοινωνία, αλληλεπίδραση, θέσεις, επικοινωνιολόγων, σχολικοί κανόνες, στρατηγικές εύρυθμης λειτουργίας στην τάξη

 

Περιγραφή και ανάλυση εννοιών, όπως: απόκλιση, παραβατικότητα, εξέταση των εννοιών από διάφορα επιστημονικά πεδία, αίτια, μορφές και στρατηγικές απόσβεσης της παραβατικής και αποκλίνουσας συμπεριφορά των μαθητών/ -τριών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αποκλίνουσα συμπεριφορά, μορφές, αίτια,  παραβατική συμπεριφορά, στρατηγικές απόσβεσης, ποινές

 

Παράθεση του προβληματισμού για το ζήτημα της πειθαρχίας στο σχολείο, για την απειθαρχία. Αναφορά σε απόψεις για την επιβολή ποινών, ειδικότερα, στο σχολικό πλαίσιο. Παρουσίαση του ζητήματος των κυρώσεων (η κύρωση ως πρόβλημα ψυχοπαιδαγωγικής διάστασης, άμεση επιβολή κυρώσεων, απειλές και συμβολικές κυρώσεις).  Παρουσίαση του θέματος της επιθετικής συμπεριφοράς στη σχολική τάξη (θεωρίες, μορφές, αίτια και μοντέλα της επιθετικής συμπεριφοράς). Παράθεση πληροφοριών και ερευνών για τις διαπροσωπικές και διαομαδικές συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον. Μελετάται, τέλος, η έννοια της σύγκρουσης και αντίστοιχες θεωρίες (Freud, Bandura, Piaget), όπως και η έννοια του σχολικού εκφοβισμού (bullying).

 

Λέξεις Κλειδιά: Άμεσες κυρώσεις, συμβολικές κυρώσεις, κανόνες, επιθετική συμπεριφορά, μοντέλα, αίτια, μορφές, τρόποι ενίσχυσης, συγκρούσεις

 

Περιγραφή και ανάλυση του ζητήματος της λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή. 

 

Λέξεις Κλειδιά: λεκτική επικοινωνία, μη λεκτική επικοινωνία, δίαυλοι, σχολική τάξη

 

Η επίδραση των προσδοκιών του εκπαιδευτικού στην εκδήλωση της αντίστοιχης (θετικής, αρνητικής ή ουδέτερης) συμπεριφοράς απέναντι στον μαθητή και αναφορά στο φαινόμενο της «αυτοεκπληρούμενης προφητείας» (το φαινόμενο του «Πυγμαλίωνα»).

 

Λέξεις Κλειδιά: Αξιολόγηση σχολικής επίδοσης, αυτοεκπληρούμενη προφητεία, προσδοκίες, «σημαντικοί άλλοι», διαστάσεις σχέσης και περιεχομένου

 

Αναφορά στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή. Ανακεφαλαίωση και επανάληψη των βασικών εννοιών του φροντιστηριακού μαθήματος. Αναφορά στην παιδαγωγική διάσταση και στην αξιοποίηση της βιβλιογραφίας του παρόντος μαθήματος. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Συμπεριφορά εκπαιδευτικού, στυλ ηγεσίας, επίδραση σχέσεων του παιδιού, αυτοαντίληψη ρόλου του εκπαιδευτικού

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  11661
Αρ. Προβολών :  39221

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -