Τεχνικές Γραφής Επιστημονικής Εργασίας

Delhaye Olivier

Περιγραφή

Εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας με τον επιστημονικό γραπτό λόγο. Δραστηριότητες πρόσληψης (προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του επιστημονικού λόγου), διαμεσολάβησης (λήψη σημειώσεων, αναδιατύπωση) και παραγωγής (τυπογραφικές νόρμες, συνοχή, συνεκτικότητα).

 

Κωδικός: OCRS158
Κατηγορία: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • κίνητρα
 • στόχοι
 • αξιολόγηση. 

Λέξεις κλειδιά: κίνητρα, στόχοι, αξιολόγηση

 • δραστηριότητες ανακάλυψης
 • δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων
  • ορισμός της επιστήμης
  • επιστημονική έρευνα
  • επιστημονικά κείμενα
 • δραστηριότητες εξοικείωσης
 • δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: επιστήμη, επιστημονική έρευνα, επιστημονικά κείμενα

 • χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένου
 • λειτουργίες λογισμικού επεξεργασίας κειμένου
  • τονισμός και ορθογραφία των γαλλικών
  • εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων
  • προσαρμογή της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης
  • εισαγωγή υποσημείωσης
  • χρήση συντομεύσεων για την εισαγωγή κειμένου
  • ρύθμιση διάστιχου
  • ορισμός στυλ τίτλων
  • αναπαραγωγή της μορφοποίησης
  • αρίθμηση σελίδων
  • λίστες και τίτλοι με αρίθμηση
  • δημιουργία πίνακα περιεχομένων
  • δημιουργία ευρετηρίων εννοιών και συγγραφέων
  • εισαγωγή πίνακα ή μετατροπή κειμένου σε πίνακα
  • εισαγωγή εικόνας
 • δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων
  • κακές πρακτικές
  • ορθές πρακτικές
   • πριν της εισαγωγή του κειμένου
   • καθημερινά
  • Διπλωματικές, Διατριβές, άρθρα, πρακτικά συνεδρίου
   • κανονική διάταξη
   • γραμματοσειρές και διάστιχα
   • κεφαλίδες και υποσέλιδα
   • περιθώρια, εικόνες και λεζάντες
   • χρώματα
   • πλάγια γράμματα
   • έντονα γράμματα
   • στοίχιση
   • τίτλοι
   • λίστες
   • αναφορές
   • υποσημειώσεις
   • εισαγωγικά
   • παύλες
   • διαστήματα
   • βιβλιογραφικές αναφορές
   • πίνακες και ευρετήρια
   • συντομογραφίες
   • νούμερα και αριθμοί
   • κεφαλαία
  • παρουσιάσεις
   • ποιο λογισμικό;
   • περιεχόμενα
   • νόρμες μορφοποίησης
   • μοντάζ
   • χρήσιμοι σύνδεσμοι
  • επιστημονικά πόστερ
   • ιδιαιτερότητες
   • συστάσεις
  • δραστηριότητες εξοικείωσης
   • χρήση των πλάγιων γραμμάτων
   • δημιουργία συντομογραφιών
   • γραφή αριθμών και χρήση των κεφαλαίων
   • μορφοποίηση μη σελιδοποιημένου κειμένου.

Λέξεις κλειδιά: λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, Διπλωματική, Διατριβή, παρουσιάσεις, πόστερ

 • δραστηριότητες ανακάλυψης
 • δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων
  • γιατί να κάνω αναφορά;
  • δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
   • μορφές παράβασης
   • ποινές
  • τεχνικές αναφοράς
   • αναφορές εντός κειμένου
   • σημειώσεις στο υποσέλιδο
   • λεζάντες
   •  πίνακας περιεχομένων, απεικονίσεων
   • ευρετήριο βιβλιογραφικών αναφορών, όρων, συγγραφέων
   • παραρτήματα
 • δραστηριότητες εξοικείωσης
 • δραστηριότητες αξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: αναφορά, πνευματική ιδιοκτησία, τεχνικές αναφοράς

 • δραστηριότητες ανακάλυψης
 • δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων
  • συμβουλές γραφής
  • λεξική ακρίβεια
  • διόρθωση πρόχειρου επιστημονικού κειμένου
 • δραστηριότητες εξοικείωσης
  • συλλογή πρότυπων φράσεων
  • ανασυγκρότηση κειμένων
  • ορισμός εννοιών
  • διαγραφή υποκειμενικού στοιχείου
 • δραστηριότητα αξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: στιλιστικές νόρμες

 • δραστηριότητες ανακάλυψης
 • δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων
  • χρήσιμες συμβουλές
  • κρατώ σημειώσεις
   • χειρόγραφες
   • με χρήση υπολογιστή
  • διαδικασίες σχηματοποίησης λόγου
   • χρήση συμβόλων
   • χρήση συντομογραφιών
   • αναδρομή σε σχήματα
   • αρίθμηση τίτλων και ενοτήτων
   • δενδροειδής δομές
   • υιοθέτηση τηλεγραφικού στυλ
 • δραστηριότητες εξοικείωσης
  • κρατώ υποβοηθούμενες σημειώσεις κατά τη διάρκεια διάλεξης και σύνταξη περίληψης
  • κρατώ υποβοηθούμενες σημειώσεις κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και σύνταξη περίληψης
  • κρατώ σημειώσεις χωρίς βοήθεια κατά τη διάρκεια διάλεξης και σύνταξη περίληψης
  • περίληψη μαθήματος χρησιμοποιώντας μόνο τις σημειώσεις
 • δραστηριότητα αξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: σημειώσεις, σχηματοποίηση λόγου

 • οργάνωση μιας επιστημονικής έρευνας
  • κύρια βήματα
  • μοντέλο ανάπτυξης
 • σύνδεση των βημάτων της έρευνας με τη δομή της Διπλωματικής
  • έρευνα
  • σύνταξη Διπλωματικής
  • ολοκλήρωση Διπλωματικής
 • κανονική διαδοχή σελίδων και ενοτήτων της Διπλωματικής
  • εξώφυλλο
  • κενή σελίδα
  • σελίδα τίτλου
  • σελίδα αφιερώσεων/ευχαριστιών
  • περιεχόμενα
  • κυρίως κείμενο Διπλωματικής
  • παραρτήματα
  • οπισθόφυλλο
 • ειδική περίπτωση επιστημονικού άρθρου ή ανακοίνωσης.

Λέξεις κλειδιά: μοντέλο ανάπτυξης, Διπλωματική, κανονική διαδοχή

 • ουσιαστικοποίηση
 • αναγνώριση του αναφερόμενου
 • κειμενική αναπαράσταση
  • προγενέστερη αναφορά
  • καταφορά αποτελέσματος
 • διάρθρωση
 • σημασιολογική συνοχή.

Λέξεις κλειδιά: ουσιαστικοποίηση, αναφερόμενο, κειμενική αναπαράσταση, διάρθρωση, σημασιολογική συνοχή

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5673
Αρ. Προβολών :  28885

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -