Τεχνικές Γραφής Επιστημονικής Εργασίας

Delhaye Olivier

Περιγραφή

Εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας με τον επιστημονικό γραπτό λόγο. Δραστηριότητες πρόσληψης (προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του επιστημονικού λόγου), διαμεσολάβησης (λήψη σημειώσεων, αναδιατύπωση) και παραγωγής (τυπογραφικές νόρμες, συνοχή, συνεκτικότητα).

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκων: Delhaye Olivier, Λέκτορας

http://olivierdelhaye.info

 

 

 

 

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Μουρτζούχου Ανδρομάχη

 
Θερμές ευχαριστίες στις:
 • Ράνια Σιδηροπούλου 
 • Αθηνά Δαραβίγκα
 • Ξανθίππη Κουτούφη 
για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του επιστημονικού λόγου.
 • Λήψη σημειώσεων.
 • Αναδιατύπωση.
 • Τυπογραφικές νόρμες.
 • Συνοχή.
 • Συνεκτικότητα.
Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν ικανοί να:

 • κατανοούν,
 • να διαμεσολαβούν (λήψη σημειώσεων, αναδιατύπωση) και να
 • παράγουν επιστημονικά κείμενα.
Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

Βιβλιογραφία
 1. DEFAYS J.-M., MARÉCHAL M. & SAENEN Fr., 2003. Principes et pratiques de la communication scientifique et technique. Méthodes en sciences humaines, Bruxelles : De Boeck Université.
 2. BARTHES R., 1972. « Communications 19. In Œuvres complètes, t.II, Paris : Seuil.
 3. CHARAUDEAU P. (sous la direction de), 2008. La médiatisation de la science : Clonage, OGM, manipulations génétiques, Bruxelles : De Boeck Université, pp. 13-14.
 4. Daniel JACOBI, « Sémiotique du discours de vulgarisation scientifique », Semen. [En ligne], 2 | 1985, mis en ligne le 21 août 2007. URL : http://semen.revues.org/4291
 5. DIONNE, B., 2004. Pour réussir. Guide méthodologique pour les études et la recherche, 4e édition, Laval (Québec), Groupe Beauchemin éditeur, 282 pages.
 6. JUCQUOIS G., 1990. Rédiger, présenter, composer. L'art du rapport et du mémoire, Bruxelles, De Boeck.
 7. POLLET M.-Chr., 2001. Pour une didactique des discours universitaires : Étudiants et système de communication à l'université. Pratiques pédagogiques, Bruxelles : De Boeck Université.
 8. ROSIER L., 2008. Le discours rapporté en français, Paris : Éditions Ophrys.
 9. VERIN, A., 1995. Mettre par écrit ses idées pour les faire évoluer en sciences. In Repères, n°12, p. 21-36.
Περιεχόμενο μαθήματος

Ενότητες

 • κίνητρα
 • στόχοι
 • αξιολόγηση. 

Λέξεις κλειδιά: κίνητρα, στόχοι, αξιολόγηση

 • δραστηριότητες ανακάλυψης
 • δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων
  • ορισμός της επιστήμης
  • επιστημονική έρευνα
  • επιστημονικά κείμενα
 • δραστηριότητες εξοικείωσης
 • δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: επιστήμη, επιστημονική έρευνα, επιστημονικά κείμενα

 • χρήση λογισμικού επεξεργασίας κειμένου
 • λειτουργίες λογισμικού επεξεργασίας κειμένου
  • τονισμός και ορθογραφία των γαλλικών
  • εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων
  • προσαρμογή της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης
  • εισαγωγή υποσημείωσης
  • χρήση συντομεύσεων για την εισαγωγή κειμένου
  • ρύθμιση διάστιχου
  • ορισμός στυλ τίτλων
  • αναπαραγωγή της μορφοποίησης
  • αρίθμηση σελίδων
  • λίστες και τίτλοι με αρίθμηση
  • δημιουργία πίνακα περιεχομένων
  • δημιουργία ευρετηρίων εννοιών και συγγραφέων
  • εισαγωγή πίνακα ή μετατροπή κειμένου σε πίνακα
  • εισαγωγή εικόνας
 • δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων
  • κακές πρακτικές
  • ορθές πρακτικές
   • πριν της εισαγωγή του κειμένου
   • καθημερινά
  • Διπλωματικές, Διατριβές, άρθρα, πρακτικά συνεδρίου
   • κανονική διάταξη
   • γραμματοσειρές και διάστιχα
   • κεφαλίδες και υποσέλιδα
   • περιθώρια, εικόνες και λεζάντες
   • χρώματα
   • πλάγια γράμματα
   • έντονα γράμματα
   • στοίχιση
   • τίτλοι
   • λίστες
   • αναφορές
   • υποσημειώσεις
   • εισαγωγικά
   • παύλες
   • διαστήματα
   • βιβλιογραφικές αναφορές
   • πίνακες και ευρετήρια
   • συντομογραφίες
   • νούμερα και αριθμοί
   • κεφαλαία
  • παρουσιάσεις
   • ποιο λογισμικό;
   • περιεχόμενα
   • νόρμες μορφοποίησης
   • μοντάζ
   • χρήσιμοι σύνδεσμοι
  • επιστημονικά πόστερ
   • ιδιαιτερότητες
   • συστάσεις
  • δραστηριότητες εξοικείωσης
   • χρήση των πλάγιων γραμμάτων
   • δημιουργία συντομογραφιών
   • γραφή αριθμών και χρήση των κεφαλαίων
   • μορφοποίηση μη σελιδοποιημένου κειμένου.

Λέξεις κλειδιά: λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, Διπλωματική, Διατριβή, παρουσιάσεις, πόστερ

 • δραστηριότητες ανακάλυψης
 • δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων
  • γιατί να κάνω αναφορά;
  • δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
   • μορφές παράβασης
   • ποινές
  • τεχνικές αναφοράς
   • αναφορές εντός κειμένου
   • σημειώσεις στο υποσέλιδο
   • λεζάντες
   •  πίνακας περιεχομένων, απεικονίσεων
   • ευρετήριο βιβλιογραφικών αναφορών, όρων, συγγραφέων
   • παραρτήματα
 • δραστηριότητες εξοικείωσης
 • δραστηριότητες αξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: αναφορά, πνευματική ιδιοκτησία, τεχνικές αναφοράς

 • δραστηριότητες ανακάλυψης
 • δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων
  • συμβουλές γραφής
  • λεξική ακρίβεια
  • διόρθωση πρόχειρου επιστημονικού κειμένου
 • δραστηριότητες εξοικείωσης
  • συλλογή πρότυπων φράσεων
  • ανασυγκρότηση κειμένων
  • ορισμός εννοιών
  • διαγραφή υποκειμενικού στοιχείου
 • δραστηριότητα αξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: στιλιστικές νόρμες

 • δραστηριότητες ανακάλυψης
 • δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων
  • χρήσιμες συμβουλές
  • κρατώ σημειώσεις
   • χειρόγραφες
   • με χρήση υπολογιστή
  • διαδικασίες σχηματοποίησης λόγου
   • χρήση συμβόλων
   • χρήση συντομογραφιών
   • αναδρομή σε σχήματα
   • αρίθμηση τίτλων και ενοτήτων
   • δενδροειδής δομές
   • υιοθέτηση τηλεγραφικού στυλ
 • δραστηριότητες εξοικείωσης
  • κρατώ υποβοηθούμενες σημειώσεις κατά τη διάρκεια διάλεξης και σύνταξη περίληψης
  • κρατώ υποβοηθούμενες σημειώσεις κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης και σύνταξη περίληψης
  • κρατώ σημειώσεις χωρίς βοήθεια κατά τη διάρκεια διάλεξης και σύνταξη περίληψης
  • περίληψη μαθήματος χρησιμοποιώντας μόνο τις σημειώσεις
 • δραστηριότητα αξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: σημειώσεις, σχηματοποίηση λόγου

 • οργάνωση μιας επιστημονικής έρευνας
  • κύρια βήματα
  • μοντέλο ανάπτυξης
 • σύνδεση των βημάτων της έρευνας με τη δομή της Διπλωματικής
  • έρευνα
  • σύνταξη Διπλωματικής
  • ολοκλήρωση Διπλωματικής
 • κανονική διαδοχή σελίδων και ενοτήτων της Διπλωματικής
  • εξώφυλλο
  • κενή σελίδα
  • σελίδα τίτλου
  • σελίδα αφιερώσεων/ευχαριστιών
  • περιεχόμενα
  • κυρίως κείμενο Διπλωματικής
  • παραρτήματα
  • οπισθόφυλλο
 • ειδική περίπτωση επιστημονικού άρθρου ή ανακοίνωσης.

Λέξεις κλειδιά: μοντέλο ανάπτυξης, Διπλωματική, κανονική διαδοχή

 • ουσιαστικοποίηση
 • αναγνώριση του αναφερόμενου
 • κειμενική αναπαράσταση
  • προγενέστερη αναφορά
  • καταφορά αποτελέσματος
 • διάρθρωση
 • σημασιολογική συνοχή.

Λέξεις κλειδιά: ουσιαστικοποίηση, αναφερόμενο, κειμενική αναπαράσταση, διάρθρωση, σημασιολογική συνοχή

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5818
Αρ. Προβολών :  30234