Γεωθερμία

Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος

Περιγραφή

Bασικές έννοιες. Mηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας. Πηγές θερμότητας στο εσωτερικό της Γης. Θερμική κατάσταση του εσωτερικού της Γης. Γεωθερμικά πεδία. Kατηγορίες υδροθερμικών συστημάτων. Γεωθερμική ενέργεια ψηλής ενθαλπίας (παραγωγή γεωθερμικών ρευστών, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, επιπτώσεις στο περιβάλλον). Γεωθερμική ενέργεια χαμηλής ενθαλπίας (παραγωγή γεωθερμικού ρευστού, χρήσεις, επιπτώσεις στο περιβάλλον). Θερμά άνυδρα πετρώματα. Oικονομική απόδοση συστημάτων εκμετάλλευσης γεωθερμικής ενέργειας. Mέθοδοι εντοπισμού και εκτίμησης γεωθερμικών ενεργειακών πηγών.

 

Κωδικός: OCRS159
Κατηγορία: Πολιτικών Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Θερμοδυναμικό αξίωμα, Ενθαλπία, Ειδική θερμοχωρητικότητα, Τρόποι Μεταφοράς της Θερμότητας, Θερμική αγωγή, Επίδραση της θερμοκρασίας και της πίεσης στην θερμική αγωγιμότητα, Θερμική ακτινοβολία, Συναγωγή.

 

Λέξεις Κλειδιά: ενθαλπία, συναγωγή

 

Θερμότητα από ραδιενέργεια, Θερμότητα από συστολή της Γης, Θερμότητα από την ενέργεια περιστροφής της Γης, Θερμότητα από χημικές αντιδράσεις, Θερμότητα από τις παλίρροιες, Θερμότητα από την απορρόφηση νετρίνων, Παραγωγή θερμότητας κατά τον σχηματισμό της Γης, Παραγωγή θερμότητας κατά τον σχηματισμό του πυρήνα της Γης, Θερμική κατάσταση του εσωτερικού της Γης, Θερμική κατάσταση του ανώτερου φλοιού, Επίδραση των κλιματικών παραγόντων, Επίδραση της μορφολογίας του εδάφους, Επίδραση της σύστασης και της γεωλογικής δομής του φλοιού, Επίδραση της κίνησης νερού, Γήινη θερμική ροή, Θερμική κατάσταση των βαθύτερων στρωμάτων, Προσδιορισμός της θερμοκρασίας με βάση την ηλεκτρική αγωγιμότητα, Σύγκριση με το σημείο τήξης των υλικών της Γης, Προσδιορισμός της θερμοκρασίας με βάση την εξίσωση της θερμικής αγωγής, Θερμική κατάσταση του κατώτερου φλοιού και του ανώτερου μανδύα.

 

Λέξεις Κλειδιά: θερμική κατάσταση κατώτερου φλοιού και ανώτερου μανδύα

 

Γεωθερμικά πεδία, Προέλευση των γεωθερμικών ρευστών, Διαδικασία θέρμανσης των γεωθερμικών ρευστών, Υδροθερμικά Συστήματα.

 

Λέξεις Kλειδιά: γεωθερμικά πεδία, υδροθερμικά συστήματα

 

Η παραγωγή των γεωθερμικών ρευστών, Δοκιμές διοχέτευσης νερού κατά την ολοκλήρωση των γεωτρήσεων, Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Δείκτες απόδοσης των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Επιπτώσεις στο περιβάλλον από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Λέξεις Κλειδιά: μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 

Συστήματα παραγωγής του γεωθερμικού νερού και διάθεσής του μετά την χρήση, Μαθηματικό ομοίωμα του συστήματος παραγωγής και διάθεσης του γεωθερμικού νερού, Συστήματα θέρμανσης με γεωθερμική ενέργεια, Οι αντλίες θερμότητας.

 

Λέξεις Κλειδιά: συστήματα θέρμανσης με γεωθερμική ενέργεια, αντλίες θερμότητας

 

Τεχνητή κατάτμηση πετρωμάτων.

 

Λέξεις Κλειδιά: υδραυλική θραύση

 

Γεωλογική, υδρολογική και γεωχημική έρευνα, Έρευνα με γεωφυσικές μεθόδους, Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Λέξεις Κλειδιά: έρευνα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5270
Αρ. Προβολών :  23346

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -