Οικονομική των μεταφορών

Μπάσμπας Σωκράτης

Περιγραφή

Θεμελιώδεις έννοιες και σχέσεις οικονομίας των μεταφορών: Ζήτηση, προσφορά και μεταξύ τους σχέσεις, ορισμός κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας συγκοινωνιακών συστημάτων. Μέθοδοι προσδιορισμού κόστους. Στοιχεία αξιολόγησης επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών μέσω ανάλυσης κόστους ωφελειών και μεθοδολογίας πολλαπλών κριτηρίων. Στοιχεία εθνικής και ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής στον τομέα των μεταφορών.

 

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Θεμελιώδεις έννοιες και σχέσεις οικονομίας των μεταφορών: Ζήτηση, προσφορά και μεταξύ τους σχέσεις, ορισμός κόστους εγκαταστάσεως και λειτουργίας συγκοινωνιακών συστημάτων. Μέθοδοι προσδιορισμού κόστους. Στοιχεία αξιολόγησης επενδύσεων στον τομέα των Μεταφορών μέσω ανάλυσης κόστους ωφελειών και μεθοδολογίας πολλαπλών κριτηρίων. Στοιχεία εθνικής και ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής στον τομέα των Μεταφορών.

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα εισάγει τον ενδιαφερόμενο/ η σε θέματα που αφορούν σε:

Θεμελιώδη έννοιες και σχέσεις οικονομίας των μεταφορών: Ζήτηση, προσφορά και μεταξύ τους σχέσεις, ορισμό κόστους εγκαταστάσεως και λειτουργίας συγκοινωνιακών συστημάτων. Μεθόδους προσδιορισμού κόστους. Στοιχεία αξιολόγησης επενδύσεων στον τομέα των Μεταφορών μέσω ανάλυσης κόστους ωφελειών και μεθοδολογίας πολλαπλών κριτηρίων. Στοιχεία εθνικής και ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής στον τομέα των Μεταφορών.

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.

Βιβλιογραφία
  1. Εισαγωγή στην Οικονομική των Μεταφορών, Σαμπράκος Α. Ευάγγελος, Γ’ Έκδοση, ISBN 978-960-9356-81-7 [Βιβλιοθήκη Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΗΕ151.S26 2013].
  2. Οικονομική των Μεταφορών, Προφυλλίδης Βασίλειος, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, ISBN 978-960-7182-16-6.
  3. Οικονομική των Μεταφορών, Ανάπτυξη, Επένδυση, Διοίκηση & Εφαρμογές, Ιωάννης Κ. Μουρμούρης, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, ISBN [Βιβλιοθήκη Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΗΕ151.Μ687 2006, Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΗΕ151.Μ687 2006].
  4. Η Οικονομική των Μεταφορών, Βασίλης Κ. Μεταξάς, Εκδόσεις Παπαζήση, ISBN 978-960-0207-93-4 [Βιβλιοθήκη Τμήματος Γεωπονίας, ΗΕ151.Μ48 1986].
  5. Οικονομική των Μεταφορών, Kenneth D. Boyer, Εκδόσεις Έλλην, ISBN 960-286-754-Χ [Βιβλιοθήκη Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΗΕ.151.Β75716 2005].
  6. The Principles of Transport Economics, Tim Powell, PTRC Education & Research Services Ltd, ISBN 0-86050-337-2.

 

Ενότητες

Η ενότητα εισάγει τον ενδιαφερόμενο/ η σε θέματα που αφορούν σε: Οι μεταφορές ως παράγοντας της εθνικής οικονομίας, Γενικά περί της Οικονομικής των Μεταφορών, Στατιστική ανάλυση του Μεταφορικού Τομέα.

 

Λέξεις κλειδιά:Οικονομική Μεταφορών, Τομέας Μεταφορών.

Η ενότητα εισάγει τον ενδιαφερόμενο/ η σε θέματα που αφορούν σε: Μορφές αγοράς, Οριακή χρησιμότητα, Η ζήτηση για μεταφορικές υπηρεσίες, Η προσφορά για μεταφορικές υπηρεσίες, Ελαστικότητα ζήτησης, Ελαστικότητα προσφοράς.

 

Λέξεις κλειδιά:Οριακή χρησιμότητα, ζήτηση μεταφορικών υπηρεσιών, προσφορά μεταφορικών υπηρεσιών, ελαστικότητα ζήτησης.

Η ενότητα εισάγει τον ενδιαφερόμενο/ η σε θέματα που αφορούν σε: Σταθερό και μεταβλητό κόστος, Βασικές έννοιες του κόστους παραγωγής μεταφορικών υπηρεσιών, Το κόστος απόσβεσης, Οικονομίες κλίμακος.

 

Λέξεις κλειδιά: Άμεσο κόστος μεταφορικών υπηρεσιών, οικονομίες κλίμακας.

Η ενότητα εισάγει τον ενδιαφερόμενο/ η σε θέματα που αφορούν σε: Μεταφορές και περιβάλλον, Το μέγεθος του περιβαλλοντικού προβλήματος, Μεταφορές και ατυχήματα, Κυκλοφοριακή συμφόρηση.

 

Λέξεις κλειδιά:Εξωτερικό κόστος μεταφορών, μεταφορές και περιβάλλον.

Η ενότητα εισάγει τον ενδιαφερόμενο/ η σε θέματα που αφορούν σε: Μεγιστοποίηση του κέρδους, Τιμολόγηση με βάση το οριακό κόστος, Τιμολόγηση χωρίς την εφαρμογή της αρχής του οριακού κόστους, Επιδοτήσεις στις μεταφορές και τιμολόγηση.

 

Λέξεις κλειδιά:Τιμολόγηση μεταφορικών υπηρεσιών, επιδοτήσεις.

Η ενότητα εισάγει τον ενδιαφερόμενο/ η σε θέματα που αφορούν σε: Η επιβολή φόρου ρύπανσης, Φόρος αποσυμφόρησης, Η τιμολόγηση για στάθμευση, Καθορισμός ορίων εκπομπών καυσαερίων και ηχορύπανσης, Επιχορηγήσεις στα δημόσια μέσα μεταφοράς, Προστασία αυτών που υφίστανται τις εξωτερικές επιδράσεις.

 

Λέξεις κλειδιά:Εσωτερικοποίηση εξωτερικού κόστους, περιβαλλοντική φορολόγηση, επιχορηγήσεις.

Η ενότητα εισάγει τον ενδιαφερόμενο/ η σε θέματα που αφορούν σε: Ιδιωτική και κοινωνική αξιολόγηση, Προαπαιτούμενα της αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων.

 

Λέξεις κλειδιά: Ιδιωτική αξιολόγηση επενδύσεων, Κοινωνική αξιολόγηση επενδύσεων.

Η ενότητα εισάγει τον ενδιαφερόμενο/ η σε θέματα που αφορούν σε: Θεωρίες σχετικά με τη ρύθμιση του μεταφορικού τομέα, Οδικές μεταφορές, Θαλάσσιες μεταφορές, Πολιτική Αεροπορία.

 

Λέξεις κλειδιά: Ρύθμιση μεταφορικού τομέα, Ανταγωνισμός.

Η ενότητα εισάγει τον ενδιαφερόμενο/ η σε θέματα που αφορούν σε: Η θεωρία του σχεδιασμού στον μεταφορικό τομέα, Η διαδικασία πρόβλεψης, Αποσυνθετικά υποδείγματα, Μοντέλα αλληλεπίδρασης και δεδηλωμένης προτίμησης.

 

Λέξεις κλειδιά:Σχεδιασμός μεταφορών, Διαδικασία πρόβλεψης, Υποδείγματα.

Η ενότητα εισάγει τον ενδιαφερόμενο/ η σε θέματα που αφορούν σε: Η ενοποίηση στις οδικές μεταφορές, Η ενοποίηση στις αεροπορικές μεταφορές, Η ενοποίηση στις σιδηροδρομικές μεταφορές, Προοπτικές της απελευθέρωσης στην Ελλάδα.

 

Λέξεις κλειδιά:Πολιτική Μεταφορών, Οδικές Μεταφορές, Αεροπορικές Μεταφορές, Σιδηροδρομικές Μεταφορές.

Η ενότητα εισάγει τον ενδιαφερόμενο/ η σε θέματα που αφορούν σε: Ορισμός συνδυασμένων μεταφορών στο πλαίσιο της Ε.Ε., Αναγκαιότητα των συνδυασμένων μεταφορών, Πλεονεκτήματα συνδυασμένων μεταφορών, Παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών, Η οργάνωση της αλυσίδας των συνδυασμένων μεταφορών, Η προσπάθεια ανάπτυξης εντός Ευρωπαϊκού συστήματος συνδυασμένων μεταφορών, Σχεδιασμός του συστήματος των συνδυασμένων μεταφορών, Η εσωτερική ναυσιπλοΐα στην αλυσίδα των συνδυασμένων μεταφορών, Η Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων στην αλυσίδα των συνδυασμένων μεταφορών, Χρηματοδότηση του συστήματος των συνδυασμένων μεταφορών.

 

Λέξεις κλειδιά: Σχεδιασμός – Οργάνωση Συνδυασμένων Μεταφορών, Χρηματοδότηση.

Η ενότητα εισάγει τον ενδιαφερόμενο/ η σε θέματα που αφορούν σε: Ιστορική εξέλιξη, Στατιστική επισκόπηση της θαλάσσιας μεταφοράς, Το θαλάσσιο μεταφορικό σύστημα, Φορτία μεταφερόμενα διά θαλάσσης, Το πλοίο.

 

Λέξεις κλειδιά:Θαλάσσιες Μεταφορές.

Η ενότητα εισάγει τον ενδιαφερόμενο/ η σε θέματα που αφορούν σε: Ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορικές υπηρεσίες, Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης για θαλάσσιες μεταφορικές υπηρεσίες, Χαρακτηριστικά της ζήτησης για θαλάσσιες μεταφορές, Χαρακτηριστικά της ναυτιλιακής αγοράς, Η ναυτιλία γραμμών, Η ναυτιλία μικρών αποστάσεων, Η επιβατηγός ναυτιλία, Η «κεκαμένη» καμπύλης ζήτησης.

 

Λέξεις κλειδιά: Ζήτηση – Προσφορά θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  10212
Αρ. Προβολών :  48530