Φωνητική - Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα

Delhaye Olivier

Περιγραφή

Διαγνωστική αξιολόγηση της ποιότητας της προφοράς των φοιτητών – Στοιχεία φωνητικής – Στοιχεία φωνολογίας – Περιγραφή των φωνητικών οργάνων και του ρόλου τους στο σχηματισμό των φθόγγων – Ταξινομία των φθόγγων της γαλλικής γλώσσας – Καταγραφή του προφορικού λόγου με το διεθνές φωνητικό αλφάβητο – Εφαρμογές των κεκτημένων στην ιστορική φωνητική, στην ορθοφωνία (ασκήσεις) και στη διδακτική των γλωσσών.

 

 

Κωδικός: OCRS165
Κατηγορία: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Στόχοι
 • Προαπαιτούμενα
 • Περιεχόμενα
 • Αξιολόγηση

Λέξεις κλειδιά: Στόχοι, προαπαιτούμενα, αξιολόγηση

 

 • Αρχική διαγνωστική αξιολόγηση
 • Προφορά φωνημάτων /s/ και /ʃ/
 • Ασκήσεις ακουστικής διάκρισης
 • Ασκήσεις διαρθρωτικής επανεκπαίδευσης
 • Δραστηριότητα οικειοποίησης και ενδιάμεσης αξιολόγησης
 • Προφορά φωνημάτων /ʒ/ και /z/
 • Προφορά φωνημάτων /ɑ̃/, /ɔ̃/, /ɛ̃/ και /œ̃/
 • Συνολική αξιολόγηση

Λέξεις κλειδιά: Ορθοεπής ικανότητα, διαγνωστική, προφορά, φωνήματα, ακουστική, διάκριση, αρθρωτική, εκπαίδευση, δραστηριότητα, εξοικείωση, ενδιάμεση αξιολόγηση.

 

 • Από την Ινδό-ευρωπαϊκή στη λατινική
 • Εντοπισμός και ταξινόμηση ινδό-ευρωπαϊκών χωρών σήμερα
 • Κατανομή των λατινογενών γλωσσών
 • Από τα Λατινικά στα Γαλλικά
 • Κελτικό υπόστρωμα
 • Φράγκικο επίστρωμα
 • Γέννηση των Γαλλικών
 • Ιστορικά στοιχεία Φωνητικής

Λέξεις κλειδιά: Γλωσσολογία, ιστορία, ινδό-ευρωπαϊκή, λατινικά, φράγκικα, κέλτικα, εντοπισμός, ταξινόμηση, κατανομή, λατινογενείς γλώσσες, γαλλικά, φωνητική.

 

 • Ορισμοί
 • Αρθρωτική φωνητική
 • Ανατομία φωνητικής ‘συσκευής’
 • Ταξινόμηση των ήχων
 • Ταξινόμηση των συμφώνων
 • Τρόπος άρθρωσης
 • Σημείο άρθρωσης
 • Εκφώνηση
 • Ταξινόμηση των φωνηέντων
 • Ένρινα
 • Βαθμός ανοίγματος
 • Σχηματισμός χειλιών
 • Φωνητικό τραπέζιο της Γαλλικής γλώσσας
 • Ιδιάζουσες περιπτώσεις

Λέξεις κλειδιά: Φωνητική, αρθρωτική, ανατομία, ταξινόμηση, ήχοι, σύμφωνα, φωνήεντα, άρθρωση, εκφώνηση, ένρινα, άνοιγμα, σχηματισμός, χείλια, τραπέζιο.

 

 • Ορισμοί
 • Φωνήματα της Γαλλικής γλώσσας
 • Αλλόφωνα
 • Σχετικό χαρακτηριστικό, ελάχιστο ζευγάρι

Λέξεις κλειδιά: Φωνολογία, αλλόφωνα, χαρακτηριστικά

 

 • Μεταγραφή της προφοράς μιας ίδιας λέξης, ενός ίδιου φωνήματος
 • Μέσα στους αιώνες
 • Από περιοχή σε περιοχή
 • Από άτομο σε άτομο
 • Ανάλογα με τη μορφοσύνταξη
 • Διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • Διδακτική
 • Συγκριτική Γλωσσολογία, ιστορική Γλωσσολογία
 • Γνωστική Γλωσσολογία

Λέξεις κλειδιά: Χρησιμότητα, εφαρμογή, μεταγραφή, περιοχή, μορφοσύνταξη, διδακτική, συγκριτική γλωσσολογία, γνωστική.

 

 • Αναγνώριση τοπικής προφοράς
 • Αποκατάσταση μιας κακής προφοράς
 • Ασκήσεις εξοικείωσης
 • Δραστηριότητες αξιολόγησης
 • Τελική εξέταση

Λέξεις κλειδιά: Επανάληψη, αξιολόγηση, δραστηριότητες, ταυτοποίηση, αποκατάσταση, ασκήσεις, εξοικείωση, εξέταση.

 

 • Εικονογραφικές αναφορές
 • Αναφορές ηχητικών αρχείων
 • Βιβλιογραφία
 • Πηγές
 • Χρήσιμες ιστοσελίδες
 • Μαθήματα στο Διαδίκτυο
 • Εργαλεία μεταγραφής
 • Εργαλεία για το text2speech
 • Κινούμενη απεικόνιση της άρθρωσης των φωνημάτων της γαλλικής
 • Εργαλεία για φωνητική εγγραφή
 • Πίνακας περιεχομένων

Λέξεις κλειδιά: Πηγές, βιβλιογραφία, αναφορές, εικόνες, ήχοι, φωνητική εγγραφή, ιστοσελίδες, text2speech.

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  6952
Αρ. Προβολών :  30496

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -