Αξιολόγηση και ανάλυση της μυϊκής δύναμης και ισχύος

Πατίκας Δημήτριος

Περιγραφή

Περιγραφή και εφαρμογή πρωτοκόλλων αξιολόγησης της μυϊκής δύναμής και ισχύος.

 

Κωδικός: OCRS170
Κατηγορία: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Ορισμοί, βασικοί νόμοι της φυσικής, βασική φυσιολογία μυός.

 

Λέξεις κλειδιά: Μηκοδυναμικής σχέση, ταχοδυναμική σχέση.

Περιγραφή οργάνων μέτρησης, τρόπων βαθμονόμισης, πρωτοκόλλων αξιολόγησης δύναμης, ισχύος και κόπωσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Ισομετρία, ισοκίνηση, αλτικότητα, κόπωση, βαθμονόμιση.

Πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο σε θέματα ισομετρίας, ισοκίνησης και αξιολόγησης της αλτικής ικανότητας.

 

Λέξεις κλειδιά: Ισομετρία, ισοκίνηση, αλτικότητα, κόπωση.

Περιγραφή μεθόδων ανάλυσης δεδομένων και ερμηνεία των επιμέρους παραμέτρων.

 

Λέξεις κλειδιά: Ανάλυση δεδομένων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2921
Αρ. Προβολών :  15883

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -