Σύγχρονη Γαλλική Δραματουργία

Εξάρχου Καλλιόπη-Στυλιανή

Περιγραφή

Στο τέλος του 20ου αιώνα το καθεστώς της υβριδικότητας στη λογοτεχνία διευρύνεται και εδραιώνεται. Ήδη από το 1970 ανιχνεύονται στοιχεία αυτής της ειδολογικής ανάμειξης, η οποία παίρνει στο χώρο του θεάτρου διαστάσεις που συχνά χαρακτηρίζονται «επικίνδυνες». Πιο συγκεκριμένα είναι η δραματουργία μετά το 1970 που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του μαθήματος, το οποίο μέσα από την θεματική και μορφική προσέγγιση των κειμένων αποσκοπεί στη διαπίστωση της εξέλιξης της θεατρικής γραφής που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται στον άξονα του ειδολογικού διαλόγου και ιδιαίτερα του δραματικού/επικού.

 

Κωδικός: OCRS174
Κατηγορία: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Πλάνο μαθήματος
 • Εισαγωγή
  • Μυθιστοριοποίηση - Αφήγηση ζωής
  • Επανεφεύρεση του δράματος
  • Η δραματική μορφή σε κρίση
  • Κρίση της δραματικής μορφής
  • Κρίση του μύθου
  • Κρίση του προσώπου
  • Κρίση του διαλόγου

Λέξεις κλειδιά: Πλάνο μαθήματος, μυθιστοριοποίηση, επανεφεύρεση δράματος, δραματική μορφή, κρίση, μύθος, πρόσωπο, διάλογος.

 

 • Τι είναι το δράμα;
 • Αντινομίες ανάμεσα στο δραματικό και το επικό
 • Δράμα της ζωής/Δράμα στη ζωή
 • Ο συγγραφέας-ραψωδός του μέλλοντος
 • Το ραψωδιακό
 • Ο ρόλος του ραψωδού
 • Συμπέρασμα της ραψωδιοποίησης του θεάτρου

Λέξεις κλειδιά: Jean-Pierre Sarrazac, δράμα, ραψωδός, ραψωδιακό, ραψωδιοποίηση.

 

 • Το θέατρο των δυνατοτήτων
 • Μύχιο θέατρο
 • Μέσα-έξω
 • Οι λέξεις και η ένταση σιωπής
 • Διάλογος μονολόγων
 • Οικονομία μορφών
 • Συμπέρασμα

Λέξεις κλειδιά: Jean-Pierre Sarrazac, θέατρο δυνατοτήτων, μύχιο θέατρο, ένταση σιωπής, διάλογος μονολόγων, οικονομία μορφών.

 

 • Το μεταδραματικό θέατρο
 • Σωματικότητα
 • Η αγωνία του μεταδραματικού σώματος
 • Απουσία της δράσης
 • Ο μονόλογος
 • Ο χορός
 • Κείμενο-Τοπίο
 • Θεατρικός χρόνος

Λέξεις κλειδιά: Hans-Thies Lehmann, μεταδραματικό θέατρο, σωματικότητα, μεταδραματικό σώμα, απουσία δράσης, μονόλογος, χορός, κείμενο, τοπίο, θεατρικός χρόνος.

 

 • Ερειπωμένα τοπία
 • «Η ποιητικίζουσα γλώσσα»
 • Ο θάνατος στο θέατρο
 • Η αναζήτηση του Ανθρώπινου
 • Μια καινούρια διάσταση της κάθαρσης
 • Η μετακάθαρση
 • Η τέχνη του εσωτερικού μονολόγου
 • Θέατρο σωμάτων πασχόντων

Λέξεις κλειδιά: Catherine Naugrette, ερειπωμένα τοπία, «ποητικίζουσα γλώσσα», θάνατος, Ανθρώπινο, κάθαρση, μετακάθαρση, εσωτερικός μονόλογος.

 

 • Ερωτήσεις
 • Υπερλογοτεχνία
 • Η γραφή του θεάτρου
 • Δραματική ποίηση
 • Θεατρικός ποιητής
 • Η ποιητική περιπέτεια στον Δημητριάδη
 • Βίντεο

Λέξεις κλειδιά: Δημητριάδης, Υπερλογοτεχνία, γραφή του θεάτρου, δραματική ποίηση, θεατρικός ποιητής.

 

 • Ο λόγος
 • Ο χώρος και ο χρόνος
 • Ποιητής της σκηνής
 • Ένας ιδιαίτερος κοινωνικός κόσμος
 • Αποκαλύπτω τον εσωτερικό κόσμο
 • Υπερευαισθησία
 • Οι θεατές
 • Το θέατρο είναι ένας χώρος μίμησης
 • Οι ηθοποιοί
 • Λέξεις και παιχνίδι
 • Η παράσταση
 • Οι Έμποροι
 • Βίντεο

Λέξεις κλειδιά: Joël Pommerat, λόγος, χώρος, χρόνος, ποιητής της σκηνής, εσωτερικός κόσμος, Υπερευασθησία, θεατές, χώρος μίμησης, ηθοποιοί, παιχνίδι, παράσταση, Οι Έμποροι.

 

 • Το ύφος της δραματουργίας του
 • Οι αμφιβολίες του προσώπου στον Lagarce
 • Δυσκολία να μιλήσει/Δυσκολία να υπάρξει
 • Βασικές ιδέες
 • Η γλώσσα
 • Ο λόγος
 • Ο τίτλος
 • Η σύνθεση
 • Ο μύθος
 • Μονόλογοι
 • Κοινωνικός χώρος, φαντασιακός χώρος
 • Η μοναξιά του Louis
 • Βίντεο

Λέξεις κλειδιά: Jean-Luc Lagarce, ύφος, αμφιβολίες του προσώπου, γλώσσα, λόγος, τίτλος, σύνθεση, μύθος, μονόλογοι, κοινωνικός χώρος, φαντασιακός χώρος.

 

Βιβλιογραφία

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3077
Αρ. Προβολών :  18512

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -