Μαθηματική εκπαίδευση για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία

Τζεκάκη Μαριάνα

Περιγραφή

 

Το μάθημα περιλαμβάνει την ανάπτυξη επίγνωσης για περιοχές των Μαθηματικών και την ανάπτυξη γνώσεων και εμπειριών σε σχέση με τη διδασκαλία τους, δηλαδή πλαισιώνεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες της διδακτικής τους προσέγγισης. Συγκεκριμένα, αναλύονται οι ιδιαιτερότητες των θεματικών, εξετάζεται η κλιμάκωση των δυσκολιών κατά έννοια και μελετάται η ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων και υλικού. Το μάθημα προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις για την επεξεργασία μαθηματικών δραστηριοτήτων, παιχνιδιών και ειδικού εκπαιδευτικού υλικού στις μικρές ηλικίες. Προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και αρχικές δεξιότητες για την διδασκαλία μαθηματικών εννοιών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, δηλαδή την επεξεργασία μαθηματικών δραστηριοτήτων, παιχνιδιών και ειδικού εκπαιδευτικού υλικού στις μικρές ηλικίες. Πλαισιώνεται από βιβλιογραφική μελέτη, παρουσιάσεις θεμάτων, παρατήρηση πεδίου, ασκήσεις, πρακτική εφαρμογή και γραπτή εξέταση.

 

Κωδικός: OCRS177
Κατηγορία: Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Η σημασία της μαθηματικής εκπαίδευσης γενικά.
 2. Η σημασία της μαθηματικής εκπαίδευσης στις μικρές ηλικίες.
 3. Οι νέες διδακτικές πρακτικές: αυτονομία, δράσεις, υλικό, έλεγχος και αναστοχασμός.

Λέξεις Κλειδιά: στόχοι μαθηματικής εκπαίδευσης, μαθηματική εκπαίδευση στις μικρές ηλικίες, διδακτικές πρακτικές

 

 1. Τι μελετούν τα Μαθηματικά (αντικείμενα);
 2. Ποιά μέσα χρησιμοποιούν (σύμβολα);
 3. Ποιες μεθόδους απόδειξης χρησιμοποιούν;

Λέξεις Κλειδιά: μαθηματικά αντικείμενα, μαθηματικά σύμβολα, μαθηματικές αποδεικτικές μέθοδοι, παραγωγική μέθοδος, επαγωγική μέθοδος, απαγωγή σε άτομο

 

 1. Η σημασία της γνώσης της εξέλιξης των Μαθηματικών και σύνδεσης της με τη διδασκαλία.
 2. Οι βασικές περίοδοι ιστορικής ανάπτυξης.
 3. Η σημασία της ελληνικής περιόδου.

Λέξεις Κλειδιά: περίοδοι ιστορικής ανάπτυξης των Μαθηματικών, προελληνικά μαθηματικά, ελληνικά μαθηματικά, ινδο-αραβικά μαθηματικά

 

 1. Τα βασικά σημεία αλλαγής της τάξης των Μαθηματικών.
 2. Η ιδιαιτερότητα της μαθηματικής δραστηριότητας;
 3. Η διάκριση της μαθηματικής από άλλες μορφές δράσης;
 4. Τα στοιχεία μιας δυναμικής τάξης των Μαθηματικών.
 5. Οι βασικές ενότητες διδασκαλίας Μαθηματικών.

Λέξεις Κλειδιά: μαθηματική δραστηριότητα, μαθηματική δράση, διατύπωση, διαδικασίες ελέγχου

 

 1. Οι βασικές μορφές συλλογισμού στην ενότητα «χώρου και γεωμετρίας».
 2. Η σημασίας ανάπτυξης των συλλογισμών αυτών.
 3. Η ιστορική εξέλιξη και τα είδη των γεωμετριών.
 4. Διδακτικές προτάσεις και δραστηριότητες για την ανάπτυξη του χωρικού συλλογισμού.
 5. Διδακτικές προτάσεις και δραστηριότητες για την ανάπτυξη της οπτικοποίησης.
 6. Διδακτικές προτάσεις και δραστηριότητες για την ανάπτυξη της γεωμετρικού συλλογισμού.
 7. Διδακτικές προτάσεις και δραστηριότητες για την ανάπτυξη μετασχηματισμών.

Λέξεις Κλειδιά: χωρικός συλλογισμός, γεωμετρικό συλλογισμός, οπτικοποίηση, τοπολογική γεωμετρία, προβολική γεωμετρία, ευκλείδεια γεωμετρία, γεωμετρικοί μετασχηματισμοί, χωρικές δραστηριότητες, γεωμετρικές δραστηριότητες, δραστηριότητες οπτικοποίησης

 

 1. Τι σημαίνει πρώτη αρίθμηση και ποια η σημασία της;
 2. Πώς ορίζεται ο αριθμός και σε ποιες διαφορετικές καταστάσεις χρησιμοποιείται;
 3. Ποιοι είναι οι δύο βασικοί κανόνες του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης και ποια είναι τα 5 βασικά σύνολα αριθμών;
 4. Διδακτικές προτάσεις και δραστηριότητες για την πρώτη αρίθμηση
 5. Πώς ορίζονται η πρόσθεση και  αφαίρεση φυσικών αριθμών και ποιες ιδιότητες έχουν;
 6. Πώς ορίζονται ο πολλαπλασιασμός και  η διαίρεση φυσικών αριθμών και ποιες ιδιότητες έχουν;
 7. Ποιες είναι οι διαφορετικές προσθετικές και πολλαπλασιαστικές καταστάσεις ;
 8. Διδακτικές προτάσεις και δραστηριότητες για την εισαγωγή των πράξεων (πρόσθεση και πολλαπλασιασμού) στα νήπια.

Λέξεις Κλειδιά: πρώτη αρίθμηση, νόημα αριθμού, δεκαδικό σύστημα αρίθμησης, σύνολα αριθμών, αριθμητικές πράξεις, προσθετικές και πολλαπλασιαστικές καταστάσεις, αριθμητικές δραστηριότητες

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A

Αρ. Επισκέψεων :  4702
Αρ. Προβολών :  20231

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -