Δομικά Υλικά Ι

Οικονόμου Νικόλαος, Ιωάννα Παπαγιάννη, Μαρία Στεφανίδου

Περιγραφή

Ιστορική εξέλιξη τεχνολογίας δομικών υλικών. Κριτήρια επιλογής δομικών υλικών. Φυσικοχημικές, μηχανικές, θερμικές και ακουστικές ιδιότητες δομικών υλικών. Ποιότητα ελέγχου δομικών υλικών και τυποποίηση. Προδιαγραφές ελέγχων. Λίθοι- κατάταξη- ορυκτολογική σύσταση- έλεγχοι ιδιοτήτων πετρωμάτων- μάρμαρο- αίτια αποσάθρωσης- προστασία λίθων και μαρμάρου- θραύση πετρωμάτων. Αδρανή υλικά- προέλευση, παραγωγή, επεξεργασία, ιδιότητες αδρανών υλικών, κοκκομετρική ανάλυση- προδιαγραφές- έλεγχοι καταλληλότητας για χρήση σε έργα σκυροδέματος και οδοποιίας. Συνδετικές κονίες- κατάταξη, παραγωγή, μηχανισμοί πήξης και σκλήρυνσης- Κανόνες λειτουργίας, Κονιάματα, Γύψος, Ποζολάνες- τσιμέντο- παραγωγή, μηχανισμοί πήξης και σκλήρυνσης- Έλεγχοι ιδιοτήτων τσιμέντου- προδιαγραφές- κατηγορίες τσιμέντου, Κονιάματα- τύποι, σύσταση, ιδιότητες, χαρακτηριστικά, κριτήρια καταλληλότητας κονιαμάτων. Προδιαγραφές.

Λέξεις Κλειδιά: τεχνολογία δομικών υλικών, κριτήρια επιλογής δομικών υλικών, ιδιότητες δομικών υλικών, προ

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS178
Κατηγορία: Πολιτικών Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Η ανάπτυξη κριτηρίων για την επιλογή δομήσιμων υλικών, που να πληρούν τις απαιτήσεις των κατασκευαστών. Η εξοικείωση με μεθοδολογίες ελέγχου της αξιοπιστίας των. Η ανάπτυξη νέων υλικών (π.χ. σύνθετα υλικά) που να ανταποκρίνονται καλύτερα στις προδιαγραφές των κατασκευαστικών έργων.

Λέξεις κλειδιά: δομικά υλικά, ιδιότητες, προδιαγραφές

Πετρώματα (δημιουργία-κατηγορίες - βασικά χαρακτηριστικά), Φυσικοί λίθοι (είδη, ιδιότητες, έλεγχοι), Μάρμαρα (χαρακτηριστικά - ιδιότητες), Αδρανή υλικά (παραγωγή, δειγματοληψία, έλεγχοι, ιδιότητες). 

Λέξεις κλειδιά: πετρώματα, φυσικοί λίθοι, μάρμαρα, ιδιότητες - έλεγχοι δομικών υλικών

Ορισμός κονίας, Είδη κονιών, Παραγωγή κονιών, Ιδιότητες κονιών, Δομή κονιών, Ασβέστης, Υδραυλική άσβεστος. Ορισμός, Παραγωγή, Είδη κονιαμάτων, Ιδιότητες, Επαφή αδρανών - πάστας.

Λέξεις κλειδιά: κονίες, κονιάματα

Τσιμέντο - παρασκευή, ιδιότητες, τσιμεντοκονιάματα (μηχανική αντοχή, ανθεκτικότητα, αλκαλιοπυριτική αντίδραση, ποζολανική αντίδραση.

Λέξεις κλειδιά: τσιμέντο, τσιμεντοκονιάματα, αντοχή, ανθεκτικότητα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A

Αρ. Επισκέψεων :  6159
Αρ. Προβολών :  25696

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -