Υδραυλική των Υπόγειων Ροών

Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος, Θεοδοσίου Νικόλαος, Λατινόπουλος Περικλής

Περιγραφή

 

O ρόλος των υπόγειων νερών στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Tαξινόμηση των υπόγειων υδροφορέων. Yδραυλικές παράμετροι, ανομογένεια και ανισοτροπία. Tο μαθηματικό πρόβλημα των υπόγειων ροών. Aναλυτικές λύσεις μόνιμων και μη μόνιμων ροών σε υπόγειους υδροφορείς με ελεύθερη επιφάνεια, υπό πίεση και με διαρροή. Yδραυλική των πηγαδιών. Aριθμητικά μοντέλα υπόγειων υδροφορέων. Δοκιμαστικές αντλήσεις υπόγειων υδροφορέων. Xαρτογράφηση υπόγειων ροών.

 

Κωδικός: OCRS179
Κατηγορία: Πολιτικών Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Συστηματική κατάταξη, Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Υπόγειων Νερών, Η πολλαπλή λειτουργία ενός υδροφορέα.

 

Λέξεις Κλειδιά: λειτουργία υδροφορέα

 

Ταξινόμηση υπόγειων υδροφορέων, Παράμετροι εδαφών και υπόγειων υδροφορέων, Ο νόμος του Darcy, Υπολογισμός της υδραυλικής αγωγιμότητας, Η υπόθεση του Dupuit, Ο κύκλος των υπόγειων νερών.

 

Λέξεις Κλειδιά: νόμος του Darcy, υδραυλική αγωγιμότητα, υπόθεση του Dupuit

 

Η εξίσωση συνέχειας, Οι εξισώσεις ροής σε υπόγειους υδροφορείς, Οριακές συνθήκες, Γραμμές ίσου δυναμικού και γραμμές ροής, Δίκτυα γραμμών ροής και δυναμικού.

 

Λέξεις Κλειδιά: εξίσωση συνέχειας, εξισώσεις ροής, γραμμές ροής

 

Υπόθεση οριζόντιας ροής, Μόνιμες ροές σε πηγάδια σε περιορισμένο υδροφορέα, σε φρεάτιο υδροφορέα, σε περιορισμένο υδροφορέα με διαρροή, Μη μόνιμη ροή σε περιορισμένο υδροφορέα, Συστήματα πηγαδιών και η μέθοδος των εικόνων.

 

Λέξεις Κλειδιά: μόνιμες ροές, μη μόνιμες ροές, μέθοδος των εικόνων

 

Η αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων, Η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών, Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων, Η μέθοδος των οριακών στοιχείων.

 

Λέξεις Κλειδιά: αριθμητική επίλυση

 

Η τεχνική των δοκιμαστικών αντλήσεων, Υπολογισμός της μεταφορικότητας Τ, Υπολογισμός της μεταφορικότητας Τ και της αποθηκευτικότητας S, Υπολογισμός των παραμέτρων των πηγαδιών.

 

Λέξεις Κλειδιά: μεταφορικότητα, αποθηκευτικότητα, παραμέτροι πηγαδιών

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5113
Αρ. Προβολών :  23482

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -