Υδραυλική των Υπόγειων Ροών

Κατσιφαράκης Κωνσταντίνος, Θεοδοσίου Νικόλαος, Λατινόπουλος Περικλής

Περιγραφή

 

O ρόλος των υπόγειων νερών στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Tαξινόμηση των υπόγειων υδροφορέων. Yδραυλικές παράμετροι, ανομογένεια και ανισοτροπία. Tο μαθηματικό πρόβλημα των υπόγειων ροών. Aναλυτικές λύσεις μόνιμων και μη μόνιμων ροών σε υπόγειους υδροφορείς με ελεύθερη επιφάνεια, υπό πίεση και με διαρροή. Yδραυλική των πηγαδιών. Aριθμητικά μοντέλα υπόγειων υδροφορέων. Δοκιμαστικές αντλήσεις υπόγειων υδροφορέων. Xαρτογράφηση υπόγειων ροών.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή
 • Το νερό στους υπόγειους υδροφορείς
 • Το μαθηματικό πρόβλημα των υπόγειων ροών
 • Υδραυλική των πηγαδιών
 • Αριθμητικά μοντέλα υπόγειων υδροφορέων
 • Δοκιμαστικές αντλήσεις υπόγειων υδροφορέων.
Διδάσκοντες

Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης, Καθηγητής

http://klkats.weebly.com/

 

 

 

 

Νικόλαος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής καθηγητής

http://users.auth.gr/~niktheod/index.htm

 

 

 

 

 

 

Περικλής Λατινόπουλος, Καθηγητής

http://goo.gl/XhJ3dY

 

 

 

 

 

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Αυγολούπης Ιωάννης

 

Μαθησιακοί στόχοι

Απόκτηση προχωρημένων γνώσεων σε θέματα υπόγειων ροών, με έμφαση στις μη μόνιμες ροές, στους υδροφορείς με διαρροή και στη γενίκευση της μεθόδου των εικόνων. Απόκτηση γνώσεων για την εύρεση των υδραυλικών χαρακτηριστικών υδροφορέων με μετρήσεις πεδίου.

Προαπαιτούμενα

Βασικές Γνώσεις Υδραυλικής και Υπόγειας Υδραυλικής.

Βιβλιογραφία

 

Πηγές στη βιβλιοθήκη:

 1. Υδραυλική των υπογείων ροών / Συγγραφέας: Λατινόπουλος, Περικλής Δ.
 2. http://goo.gl/wMh1r7
 3. Υπόγεια υδραυλική / Συγγραφέας: Τολίκας, Δημήτριος http://goo.gl/8iowI1
 4.  Hydraulics of groundwater / Συγγραφέας: Bear Jacob http://goo.gl/Y1oIJm

 

Σχετικά άρθρα :

 • Η μέθοδος των εικόνων και η προσεγγιστική εφαρμογή της σε προβλήματα υπόγειων ροών. Κ.Λ.Κ Κατσιφαράκης και Κ. Τσελεπίδου. https://goo.gl/IGxoC7
 • ΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ KAI ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ
  (περιληπτική αναφορά) Κ. Λ. Κατσιφαράκης Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
 • Ι. Κοντός, Χ. Αρχοντάκη, Κ.Λ. Κατσιφαράκης «Μελέτη ρηγματωμένου παράκτιου υδροφορέα με χρήση οριακών στοιχείων και γενετικών αλγορίθμων», Πρακτ. 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΕΔΥΠ, σελ. 55-62, Χανιά, 2007.
 • Στ. Καμπουράκης, Ελ. Κεχαγιάς, Δ. Βαντσιούρης, Κ.Λ. Κατσιφαράκης «Υδροδυναμικός έλεγχος πηγών ρύπανσης υπόγειων νερών», Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Υ.Ε., σελ. 385-392, Αθήνα, 2000.
 • Κ. Λ. Κατσιφαράκης, Κ. Τσελεπίδου, Β Τριανταφύλλου «Χρήση απλοποιημένων μοντέλων προσομοίωσης στη βελτιστοποίηση διαχείρισης υπόγειων υδατικών πόρων», Πρακτ. 5ου Εθνικού Συνεδρίου της ΕΕΔΥΠ, σελ. 45-51, Ξάνθη, 2005.
 • K. Λ. Κατσιφαράκης «Ελαχιστοποίηση κόστους άντλησης σε υδροφορέα με 2 ζώνες διαφορετικής μεταφορικότητας», Υδροτεχνικά , Τεύχος 16, σελ. 83-90, 2006.
 • E. Κεχαγιάς και Κ. Λ. Κατσιφαράκης «Διαχείριση υδατικών πόρων σε μικρά νησιά: Η περίπτωση της Νισύρου», Πρακτ. 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, σελ. 170-175, 2002.

 

Ενότητες

Συστηματική κατάταξη, Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Υπόγειων Νερών, Η πολλαπλή λειτουργία ενός υδροφορέα.

 

Λέξεις Κλειδιά: λειτουργία υδροφορέα

 

Ταξινόμηση υπόγειων υδροφορέων, Παράμετροι εδαφών και υπόγειων υδροφορέων, Ο νόμος του Darcy, Υπολογισμός της υδραυλικής αγωγιμότητας, Η υπόθεση του Dupuit, Ο κύκλος των υπόγειων νερών.

 

Λέξεις Κλειδιά: νόμος του Darcy, υδραυλική αγωγιμότητα, υπόθεση του Dupuit

 

Η εξίσωση συνέχειας, Οι εξισώσεις ροής σε υπόγειους υδροφορείς, Οριακές συνθήκες, Γραμμές ίσου δυναμικού και γραμμές ροής, Δίκτυα γραμμών ροής και δυναμικού.

 

Λέξεις Κλειδιά: εξίσωση συνέχειας, εξισώσεις ροής, γραμμές ροής

 

Υπόθεση οριζόντιας ροής, Μόνιμες ροές σε πηγάδια σε περιορισμένο υδροφορέα, σε φρεάτιο υδροφορέα, σε περιορισμένο υδροφορέα με διαρροή, Μη μόνιμη ροή σε περιορισμένο υδροφορέα, Συστήματα πηγαδιών και η μέθοδος των εικόνων.

 

Λέξεις Κλειδιά: μόνιμες ροές, μη μόνιμες ροές, μέθοδος των εικόνων

 

Η αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων, Η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών, Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων, Η μέθοδος των οριακών στοιχείων.

 

Λέξεις Κλειδιά: αριθμητική επίλυση

 

Η τεχνική των δοκιμαστικών αντλήσεων, Υπολογισμός της μεταφορικότητας Τ, Υπολογισμός της μεταφορικότητας Τ και της αποθηκευτικότητας S, Υπολογισμός των παραμέτρων των πηγαδιών.

 

Λέξεις Κλειδιά: μεταφορικότητα, αποθηκευτικότητα, παραμέτροι πηγαδιών

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5570
Αρ. Προβολών :  26242