Διδακτική των ξένων γλώσσων

Κιγιτσιόγλου - Βλάχου Αικατερίνη

Περιγραφή

Εισαγωγή στη Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας. Ιστορική αναδρομή: μεθοδολογικά ρεύματα και επικοινωνιακές προσεγγίσεις με εφαρμογή στα εγχειρίδια. Το μάθημα αυτό στοχεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές στις έννοιες της Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Γαλλική ως Ξένη Γλώσσα. Μια σύντομη ιστορική αναδρομή στα μεθοδολογικά ρεύματα κρίνεται απαραίτητη, πριν την εφαρμογή των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων, όπως αυτές προβλέπονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

 

Κωδικός: OCRS184
Κατηγορία: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται η αποσαφήνιση των όρων Γλώσσα και Κουλτούρα υπό το πρίσμα της Γλωσσολογίας και της Διδακτικής όπως και η θέση που κατέχουν στις παραπάνω επιστήμες.

 

Λέξεις κλειδιά: Γλώσσα, κουλτούρα, διδασκαλία/εκμάθηση ξένης γλώσσας.

 

Παρουσίαση, κριτική και διδακτική ανάλυση του μεθοδολογικού ρεύματος «Παραδοσιακή Μέθοδος».

 

Λέξεις κλειδιά: Παραδοσιακές γραμματικές ασκήσεις, μετάφραση, εκμάθηση λεξιλογίου μέσω λίστας.

 

Παρουσίαση, κριτική και διδακτική ανάλυση του μεθοδολογικού ρεύματος «Άμεση Μέθοδος».

 

Λέξεις κλειδιά: Παραδοσιακή γραμματική, εκμάθηση με την επανάληψη, απομνημόνευση, απαγγελία.

 

Παρουσίαση, κριτική και διδακτική ανάλυση του μεθοδολογικού ρεύματος «Προφορικό-Ακουστική Μέθοδος».

 

Λέξεις κλειδιά: Μακροδεξιότητες, εργαστήριο γλώσσας, εκμάθηση με μαγνητόφωνο.

 

Παρουσίαση, κριτική και διδακτική ανάλυση του μεθοδολογικού ρεύματος «Δομική, Ολιστική Οπτικό-Ακουστική Μέθοδος».

 

Λέξεις κλειδιά: Συμπεριφορισμός, εκμάθηση λεξιλογίου με βάση τη συχνότητα, δομικές ασκήσεις, οπτικό-ακουστική μέθοδος.

 

Παρουσίαση, κριτική και διδακτική ανάλυση του μεθοδολογικού ρεύματος «Επικοινωνιακή Προσέγγιση».

 

Λέξεις κλειδιά: Πράξεις λόγου, καταστάσεις επικοινωνίας, αυθεντικά κείμενα, παιχνίδια ρόλων, δημιουργικότητα.

 

Αποσαφήνιση της έννοιας δεξιότητας/ικανότητας όπως αυτή πραγματεύεται από τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

 

Λέξεις κλειδιά: Δεξιότητα/ικανότητα, γνώσεις, απόδοση, μεταγνώση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4041
Αρ. Προβολών :  20822

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -