Διδακτολογία των ξένων γλωσσών/πολιτισμών με έμφαση στη γαλλική γλώσσα

Γραβάνη Λουσίλ-Μαρία

Περιγραφή

Το μάθημα κινείται σε τρείς άξονες: α) τη διαχρονική μελέτη των βασικών αρχών της Διδακτικής των ξένων γλωσσών μέσα από την εξέλιξη των όρων προσδιορισμού της, β) τη διδακτολογική διαδικασία και γ) την επιστημολογική ιστορία της διδακτικής της γαλλικής ως ξένης γλώσσας.

 

 

Κωδικός: OCRS187
Κατηγορία: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Οι οπτικές «μετά»

 • Η διδακτική σκέψη ξένες γλώσσες/πολιτισμούς και οι προτεραιότητές τους
 • Μοντέλο τριών κυρίαρχων επιπέδων
  • Μεθοδολογικό επίπεδο
  • Διδακτικό επίπεδο πρακτικών μάθησης
  • Διδακτολογικό επίπεδο ή «μεταδιδακτικό»
 • Παιδαγωγική, επιστήμες εκπαίδευσης, διδακτική των ξένων γλωσσών/πολιτισμών
  • Μια επιστημολογική εξέλιξη
  • Μια συγκριτική θεώρηση
 • Παραδείγματα

Λέξεις κλειδιά: Οπτικές «μετά», μεθοδολογικό επίπεδο, διδακτικό επίπεδο, διδακτολογικό επίπεδο, «μεταδιδακτικό» επίπεδο, παιδαγωγική, επιστήμες εκπαίδευσης, διδακτική των ξένων γλωσσών/ πολιτισμών, επιστημολογική εξέλιξη.

Επιστημολογία

 • Περιεχόμενο επιστημολογίας
 • Το επιστημολογικό στάτους: ένα μικτό στάτους
 • Ορισμένες βασικές έννοιες στην ιστορική συνέχεια της διδακτικής σκέψης
  • FLE/FLINT
  • Διδακτική
  • Διδακτολογία
  • Γλώσσα-πολιτισμός
 • Η διαδρομή μιας έννοιας-κλειδί: αυτή της «επικέντρωσης»
  • Επικέντρωση στον εκπαιδευτικό
  • Επικέντρωση στη γλώσσα και στο εργαλείο
  • Επικέντρωση στον μαθητή
  • Επικέντρωση στα άτομα: μαθητές, δάσκαλος και σύνθετα κοινωνικά περιβάλλοντα
 • Ιδεοθύελλα

Λέξεις κλειδιά:Επιστημολογία, επιστημολογικό στάτους, FLE/FLINT, διδακτική, διδακτολογία, επικέντρωση, εκπαιδευτικό, γλώσσα, εργαλείο, μαθητής, σύνθετα κοινωνικά περιβάλλοντα, ιδεοθύελλα.

Η δεοντολογία στη διδακτική των ξένων γλωσσών/πολιτισμών

 • Ηθική και δεοντολογία
 • Ο δεοντολογικός προβληματισμός στη διδακτική των ξένων γλωσσών/πολιτισμών και οι τρεις της διαστάσεις
  • Γενικές ικανότητες
  • Διδακτικές ικανότητες και τεχνικές
  • Ικανότητα επικοινωνίας/αλληλεπίδρασης
 • Δραστηριότητες
 • Διαγνωστικό τεστ

Λέξεις κλειδιά:Ηθική, δεοντολογία, δεοντολογικός προβληματισμός, διδακτική των ξένων γλωσσών/πολιτισμών, γενικές ικανότητες, διδακτικές ικανότητες και τεχνικές ικανότητα επικοινωνίας/αλληλεπίδρασης, δραστηριότητες, διαγνωστικό τεστ.

Βιβλιογραφία

 

Λέξεις κλειδιά: Βιβλιογραφία

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2547
Αρ. Προβολών :  13075

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -