Δίκτυα Επικοινωνίας και υπολογιστών

Γούδος Σωτήριος

Περιγραφή

O σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την αρχιτεκτονική και τα πρωτόκολλα στα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνιών και υπολογιστών. Να μάθουν τα βασικά της διαδικτύωσης και τις εφαρμογές πάνω από τα IP δίκτυα. 

 

Κωδικός: OCRS188
Κατηγορία: Φυσικής » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια σύντομη εισαγωγή  στα διαθέσιμα μοντέλα επικοινωνίας και στην αρχιτεκτονική των πρωτοκόλλων των δικτύων.

 

Λέξεις Κλειδιά: μοντέλο επικοινωνίας, πρωτόκολλα, μεταγωγή πακέτου, μεταγωγή κυκλώματος, δικτύωση

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται  τα στάδια και ο τρόπος που διαχειρίζονται τα πρωτόκολλα την πληροφορία καθώς επίσης παρουσιάζεται και το μοντέλο αναφοράς κατά OSI.

 

Λέξεις Κλειδιά: αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων, λειτουργίες πρωτοκόλλων, μοντέλο αναφοράς κατά OSI, μοντέλο αναφοράς TCP/IP

 

Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις έννοιες της ασύρματης και ενσύρματης δικτύωσης μέσω Ethernet, τις τοπολογίες και την μετάδοση πακέτων. Γίνεται επίσης αναφορά στην επέκταση των LAN με γέφυρες και μεταγωγείς δευτέρου επιπέδου, με την χρήση επαναληπτών  και με οπτικά μόντεμ.

 

Λέξεις Κλειδιά: τοπικά Δίκτυα LAN, αρχιτεκτονική πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.3, τοπολογίες LAN,  επέκταση LAN,  επαναλήπτες, οπτικά μόντεμ γέφυρες, πρωτόκολλο Spanning Tree, μεταγωγείς δευτέρου επιπέδου

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενότητας, στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται σε βάθος η τεχνολογία Ethernet και οι τεχνικές προδιαγραφές του.

 

Λέξεις Κλειδιά: αλγόριθμος CSMA/CD, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gbps Ethernet

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των ασύρματων τοπικών δικτύων και το πρότυπο IEEE 802.11.

 

Λέξεις Κλειδιά: ασύρματα τοπικά δίκτυα, αρχιτεκτονική IEEE 802.11, τρόποι μετάδοσης στα  WLAN, πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11n, υπηρεσίες IEEE 802.11

 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των IP διευθύνσεων, οι έννοιες και η αρχιτεκτονική της διαδικτύωσης, ενώ γίνεται και αναφορά και στο πρωτόκολλο ARP.

 

Λέξεις Κλειδιά: πρωτόκολλα διαδικτύωσης, IPv4, κλάσεις ΙP διευθύνσεων, διευθύνσεις CIDR,  ARP, DHCP, ιδιωτικές ΙP, NAT, ICMP, IPv6

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στα πρωτόκολλα μεταφοράς TCP, UDP και ΝΑΤ.

 

Λέξεις Κλειδιά: UDP, TCP, Λειτουργία ΤCP, έλεγχος συμφόρησης, παράθυρο ΤCP

 

Σε αυτή την ενότητα οι φοιτητές εξοικειώνονται με εφαρμογές αλληλεπίδρασης πελάτη-εξυπηρετητή, τo ιεραρχικό σύστημα ονοματοδοσίας DNS και το πρωτόκολλο SMTP.

 

Λέξεις Κλειδιά: DNS, SMTP, POP3, MIME, Web Mail

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τεχνολογίες δυναμικών και ενεργών σελίδων, ASP, PHP, JAVA και JAVASCRIPT.

 

Λέξεις Κλειδιά: γλώσσα ΗΤΜL, CSS, HTTP, τεχνολογίες σελίδων Client side, server side, Javascript, Java, ASP, PHP, Flash

 

Στην τελευταία αυτή ενότητα γίνεται αναφορά στην ασφάλεια στο Διαδίκτυο, στην ποιότητα των υπηρεσιών και στην τηλεφωνία πάνω από IP.

 

Λέξεις Κλειδιά: μέτρα απόδοσης του δικτύου, ποιότητα υπηρεσίας QoS, MPLS, RTP, IP τηλεφωνία, Η.323, SIP

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5158
Αρ. Προβολών :  28884

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -