Ψηφιακή τεχνολογία σε ακαδημαϊκό περιβάλλον

Βαβούρας Θεόδωρος

Περιγραφή

 

Στο μάθημα δίδονται τα βασικά στοιχεία εφαρμογών του λογισμικού αυτοματισμού γραφείου:

 • λογισμικά επεξεργασίας κειμένου
 • λογισμικά περιήγησης και φυλλομέτρησης του διαδικτύου
 • αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας
Κωδικός: OCRS194
Κατηγορία: Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Εισαγωγικές έννοιες (Μηχανικοί και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Δεδομένα, προγράμματα και επεξεργασία δεδομένων)
 2. Θεωρία: περιβάλλον εργασίας του MS WORD 97-2003 (τα μέρη του παραθύρου, Βοήθεια, καταχώρηση κειμένου,Κανόνες γραφήματος), εξοικείωση με την επεξεργασία κειμένου του MS WORD 97-2003
 3. Ασκήσεις: ερωτήσεις, κείμενο

Λέξεις Κλειδιά: OpenEclass, eclass.auth.gr, it.auth.gr, sis.auth.gr, περιβάλλον εργασίας του MS WORD 97-2003, Word, openOffice.org Writer

 

 1. Θεωρία: μορφοποίηση γραμμάτων
 2. Ασκήσεις: ερωτήσεις, κείμενο

Λέξεις Κλειδιά: μορφοποίηση γραμμάτων

 

 1. Θεωρία: Εξοικείωση με την επεξεργασία κειμένου του MS WORD 97-2003
 2. Ασκήσεις: δημιουργία κειμένων

Λέξεις Κλειδιά: δημιουργία κειμένου του MS WORD 97-2003

 

 1. Θεωρία: δημιουργία σχημάτων, εικόνες από Clip Art, δημιουργία πινάκων και μορφοποίησή τους
 2. Ασκήσεις: δημιουργία απλό και σύνθετο κείμενο

Λέξεις Κλειδιά: δημιουργία σχημάτων, εικόνες του Clip Art

 

 1. Θεωρία: Το παράθυρο της εφαρμογής Excel, εισαγωγή δεδομένων στα κελιά, μορφοποίηση κελιών
 2. Θεωρία: οι βασικότερες συναρτήσεις του λογισμικού Excel
 3. Ασκήσεις: ερωτήσεις, κείμενο

Λέξεις Κλειδιά: Excel, openOffice.org Calc, δημιουργία πινάκων, εισαγωγή δεδομένων στα κελιά, μορφοποίηση κελιών, συναρτήσεις του λογισμικού Excel

 

 1. Θεωρία: Τα στάδια δημιουργίας ενός γραφήματος
 2. Ασκήσεις: δημιουργία γραφήματος

Λέξεις Κλειδιά: δημιουργία ενός γραφήματος

 

 1. Test (Επεξεργασία Θέματος από παλαιότερες εξετάσεις)
 2. Ασκήσεις: δημιουργία εγγράφου με τη βοήθεια του λογισμικού Επεξεργασία πινάκων
 3. Παρουσίαση παραθύρου εφαρμογής
 4. Άσκηση Power Point
 5. Θεωρία: Power Point/κινήσεις εφέ
 6. Ασκήσεις: δημιουργία παρουσιάσεων

Λέξεις Κλειδιά: Επεξεργασία Θέματος από παλαιότερες εξετάσεις, Powerpoint, openOffice.org Impress, κινήσεις, εφέ

 

 1. Θέματα που θα λυθούν στο επόμενο μάθημα (Θέματα προς λύση)
 2. Εξάσκηση – Λύσεις θεμάτων που δόθηκαν στο προηγούμενο μάθημα (άλυτα)

Λέξεις Κλειδιά: επεξεργασία θέματος από παλαιότερες εξετάσεις, εξάσκηση, θέματα προς λύση, λύσεις θεμάτων

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4239
Αρ. Προβολών :  27792

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -