Ψηφιακή τεχνολογία σε ακαδημαϊκό περιβάλλον

Βαβούρας Θεόδωρος

Περιγραφή

 

Στο μάθημα δίδονται τα βασικά στοιχεία εφαρμογών του λογισμικού αυτοματισμού γραφείου:

 • λογισμικά επεξεργασίας κειμένου
 • λογισμικά περιήγησης και φυλλομέτρησης του διαδικτύου
 • αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα αυτό δίδονται τα βασικά στοιχεία εφαρμογών του λογισμικού αυτοματισμού γραφείου. Διδάσκονται:

 • λογισμικά επεξεργασίας κειμένου
 • λογισμικά περιήγησης και φυλλομέτρησης του διαδικτύου
 • αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας 

Θεματικές ενότητες μαθήματος:

 1. Περιβάλλον εργασίας του MS WORD 97-2003
 2. Άνοιγμα εγγράφου και διόρθωση κειμένου
 3. Επιλογή, διαγραφή, αντιγραφή και μετακίνηση κειμένου
 4. Εισαγωγή στηλοθετών, εικόνων και WordArt
 5. Δημιουργία σχημάτων, εικόνων Clip Art και πινάκων
 6. Εισαγωγή στη χρήση του λογισμικού Excel
 7. Βασικότερες συναρτήσεις του Λογισμικού Excel
 8. Τα στάδια δημιουργίας ενός γραφήματος
 9. Τest και ασκήσεις
 10. Άσκηση Power Point
 11. Εισαγωγή στο Power Point
 12. Εξάσκηση
 13. Εξάσκηση
Διδάσκοντες

Διδάσκων: Θεόδωρος ΒάβουραςΕ. Δι. Π.

Βιογραφικό: 

Ο Θεόδωρος Βαβούρας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ολοκλήρωσε εγκύκλιες σπουδές του στην Πτολεμαΐδα. Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και πήρε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών το 1996. Συνέχισε τις σπουδές του στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αποκτώντας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών στο ΠΜΣ Εκπαίδευση Ενηλίκων.

 

Η εργασιακή του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1997 αρχικά ως καθηγητής πληροφορικής σε διάφορα ΚΕΚ και ΙΕΚ της βορείου Ελλάδος και στη συνέχεια ως αναπληρωτής καθηγητής στη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Από τον Ιανουάριο του 1999 μέχρι τον Ιούνιο του 2004 εργάστηκε στο Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής ΑΠΘ ως τεχνικός υπεύθυνος για την υποστήριξη χρηστών του ΑΠΘ. Τον Ιούνιο του 2004 διορίστηκε μετά από κρίση σε θέση κλάδου ΕΕΔΙΠ/ΙΙ με αντικείμενο τις «Εφαρμογές πληροφορικής». Στη θέση αυτή μονιμοποιήθηκε το 2009 μετά από ομόφωνη απόφαση εκλεκτορικού σώματος. Διδάσκει φροντιστηριακά μαθήματα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο πολλών προπτυχιακών μαθημάτων σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και έχει δημιουργήσει για το κάθε μάθημα διαδικτυακό τόπο σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής και εξ αποστάσεως μάθησης/διδασκαλίας.

 

Έχει δημοσιεύσει άρθρα μόνος του ή και σε συνεργασία με άλλους ερευνητές σε επιστημονικά περιοδικά και επετηρίδες. Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει παρουσιαστεί σε συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στην υβριδική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων και τα πρότυπα της ανοικτής εκπαίδευσης. Συμμετέχει από το 1999 σε ερευνητικά προγράμματα της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ με χρηματοδοτήσεις από κοινοτικούς, εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους με συνεργαζόμενα Τμήματα του ΑΠΘ.

 

Το διοικητικό και τεχνικό του έργο στο Τμήμα ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας είναι συνεχές και αφορά σε τεχνική υποστήριξη πληροφορικής και θεμάτων ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας, ενώ είναι μέλος στις περισσότερες επιτροπές του τμήματος: νησίδας Η/Υ, παραλαβής επιστημονικού εξοπλισμού, Προγράμματος Σπουδών, ιστοχώρου Τμήματος, ωρολογίου προγράμματος και των εξεταστικών περιόδων, Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης, τέλος είναι ο Υπόλογος υλικού και εξοπλισμού του Τμήματος.

 

Είναι έγγαμος με δύο παιδιά, η προσωπική ιστοσελίδα του είναι: vavouras.gr και η επικοινωνία μαζί του γίνεται με e-mail: vavouras@auth.gr ή και τηλεφωνικά: 2310-997397.

 

Ομάδα ανάπτυξης περιεχομένου: Del Rio Chiara

Προαπαιτούμενα

Για να μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα από απόσταση ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή για φυλλομέτρηση σελίδων στο διαδίκτυο.

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μαθησιακοί στόχοι
 • Να μπορεί ο φοιτητής να εντοπίζει, να ανοίγει και να χρησιμοποιεί τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου στους υπολογιστές.
 • Να εξοικειωθεί  ο φοιτητής με το περιβάλλον επεξεργασίας κειμένου.
 • Να μπορεί ο φοιτητής να ανοίγει ένα ήδη υπάρχον έγγραφο.
 • Να μάθει ο φοιτητής τους τρόπους διόρθωσης της ορθογραφίας του εγγράφου.
 • Να μάθει ο φοιτητής τους τρόπους μετακίνησης μέσα στο κείμενο.
 • Να μπορεί ο φοιτητής να αναζητήσει λέξεις μέσα στο κείμενο και να ρυθμίσει το ποσοστό μεγέθους εμφάνισης κειμένου.
 • Να μπορεί ο φοιτητής να επιλέγει κείμενο.
 • Να διαγράφει  κάποια περιοχή του κειμένου και να ακυρώνει κάποιες ενέργειες.
 • Να μάθει να αντιγράφει κείμενο και να το μεταφέρει από ένα σημείο σε ένα άλλο.
 • Να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα βασικότερα κουμπιά της εργαλειοθήκης: γραμματοσειρά, μέγεθος, λίστες με αρίθμηση ή κουκίδες.
 • Να αυξομειώνει την εσοχή των παραγράφων.
 • Να κάνει έντονες, υπογραμμισμένες, πλάγιες λέξεις και να βάζει χρώμα. 
Προτεινόμενα συγγράμματα

Cox, Joyce, Joan Lambert, and Curtis Frye. Ελληνικό Microsoft Office Professional 2010 βήμα βήμα. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2011. Κωδ. Ευδόξου: 12277684

Βιβλιογραφία

Joyce Cox, Curtis Frye, Steve Lambert, Joan Preppernau, κ.ά. Ελληνικό Microsoft Office System 2007. Βήμα Βήμα. Αθήνα: Κλειδάριθμος, 2007. Κωδ. Ευδόξου: 13725 

Ενότητες

 1. Εισαγωγικές έννοιες (Μηχανικοί και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Δεδομένα, προγράμματα και επεξεργασία δεδομένων)
 2. Θεωρία: περιβάλλον εργασίας του MS WORD 97-2003 (τα μέρη του παραθύρου, Βοήθεια, καταχώρηση κειμένου,Κανόνες γραφήματος), εξοικείωση με την επεξεργασία κειμένου του MS WORD 97-2003
 3. Ασκήσεις: ερωτήσεις, κείμενο

Λέξεις Κλειδιά: OpenEclass, eclass.auth.gr, it.auth.gr, sis.auth.gr, περιβάλλον εργασίας του MS WORD 97-2003, Word, openOffice.org Writer

 

 1. Θεωρία: μορφοποίηση γραμμάτων
 2. Ασκήσεις: ερωτήσεις, κείμενο

Λέξεις Κλειδιά: μορφοποίηση γραμμάτων

 

 1. Θεωρία: Εξοικείωση με την επεξεργασία κειμένου του MS WORD 97-2003
 2. Ασκήσεις: δημιουργία κειμένων

Λέξεις Κλειδιά: δημιουργία κειμένου του MS WORD 97-2003

 

 1. Θεωρία: δημιουργία σχημάτων, εικόνες από Clip Art, δημιουργία πινάκων και μορφοποίησή τους
 2. Ασκήσεις: δημιουργία απλό και σύνθετο κείμενο

Λέξεις Κλειδιά: δημιουργία σχημάτων, εικόνες του Clip Art

 

 1. Θεωρία: Το παράθυρο της εφαρμογής Excel, εισαγωγή δεδομένων στα κελιά, μορφοποίηση κελιών
 2. Θεωρία: οι βασικότερες συναρτήσεις του λογισμικού Excel
 3. Ασκήσεις: ερωτήσεις, κείμενο

Λέξεις Κλειδιά: Excel, openOffice.org Calc, δημιουργία πινάκων, εισαγωγή δεδομένων στα κελιά, μορφοποίηση κελιών, συναρτήσεις του λογισμικού Excel

 

 1. Θεωρία: Τα στάδια δημιουργίας ενός γραφήματος
 2. Ασκήσεις: δημιουργία γραφήματος

Λέξεις Κλειδιά: δημιουργία ενός γραφήματος

 

 1. Test (Επεξεργασία Θέματος από παλαιότερες εξετάσεις)
 2. Ασκήσεις: δημιουργία εγγράφου με τη βοήθεια του λογισμικού Επεξεργασία πινάκων
 3. Παρουσίαση παραθύρου εφαρμογής
 4. Άσκηση Power Point
 5. Θεωρία: Power Point/κινήσεις εφέ
 6. Ασκήσεις: δημιουργία παρουσιάσεων

Λέξεις Κλειδιά: Επεξεργασία Θέματος από παλαιότερες εξετάσεις, Powerpoint, openOffice.org Impress, κινήσεις, εφέ

 

 1. Θέματα που θα λυθούν στο επόμενο μάθημα (Θέματα προς λύση)
 2. Εξάσκηση – Λύσεις θεμάτων που δόθηκαν στο προηγούμενο μάθημα (άλυτα)

Λέξεις Κλειδιά: επεξεργασία θέματος από παλαιότερες εξετάσεις, εξάσκηση, θέματα προς λύση, λύσεις θεμάτων

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4458
Αρ. Προβολών :  29658