Τοπογραφικές αποτυπώσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων

Τοκμακίδης Κωνσταντίνος

Περιγραφή

Σκοπός και χρησιμότητα των αποτυπώσεων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Μέθοδοι απεικόνισης τεκμηρίωσης. Δίκτυα ελέγχου των αποτυπώσεων. Οριζόντιες και κατακόρυφες τομές. Κλίμακες σχεδίων και ακρίβειες. Απεικόνιση μη επιπέδων επιφανειών. Βασικά σχέδια,σχέδια λεπτομερειών και θεματικά σχέδια. Αυτοματισμός στο πεδίο και στο γραφείο - CAD.

 

Κωδικός: OCRS195
Κατηγορία: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Ιστορική αναδρομή και ορισμός μνημείου.

 

Λέξεις κλειδιά: Μνημείο. Αρχαιολογικός χώρος. Αποτύπωση.

Κατηγορίες αποτυπώσεων, ζητούμενα και προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν και παρουσίαση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

 

Λέξεις κλειδιά:Κατηγορίες αποτυπώσεων. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.

Μέθοδοι εφαρμογής της τοπογραφίας στην αποτύπωση μνημείων.

 

Λέξεις κλειδιά:Μέθοδοι αποτύπωσης. Τοπογραφικά όργανα. Δίκτυα ελέγχου. Οριζοντιογραφική αποτύπωση. Αυτοσχέδια υπαίθρου. Όδευση. Γεωδαιτικός σταθμός. Κλίμακα.

Αναλυτική περιγραφή του G.P.S. και της χρηστικότητάς του.

 

Λέξεις κλειδιά:Εξοπλισμός G.P.S. Δορυφόρος. Δέκτης. Σφάλμα.

Η εφαρμογή της φωτογραμμετρίας στις αποτυπώσεις και ανάλυση των μεθόδων της.

 

Λέξεις κλειδιά:Φωτογραμμετρία. Αεροφωτογράφηση. Φωτοσταθερά. Ορθοφωτογραφία. Δορυφορική τηλεπισκόπηση.

Γεωφυσικές διασκοπήσεις και θαλάσσιες γεωφυσικές μέθοδοι.

 

Λέξεις κλειδιά:Γεωφυσικές διασκοπήσεις. Θαλάσσιες γεωφυσικές μέθοδοι.

Το 3D Laser Scanner και η μέθοδος λειτουργίας του.

 

Λέξεις κλειδιά: 3D Laser Scanner. Μέθοδος των μετρήσεων. Νέφος σημείων. Επίγειος σαρωτής.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2813
Αρ. Προβολών :  15029

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -