Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ευαγγελίδης Χρήστος

Περιγραφή

Εξατμισοδιαπνοή (Mέθοδος μάζας, ενέργειας. Εμπειρικές μέθοδοι. Αξιολόγηση των μεθόδων). Σχέση εδάφους-νερού. (Mηχανική σύσταση εδάφους. Συγκράτηση νερού από το έδαφος. Διήθηση του νερού στο έδαφος). Ατομικά δίκτυα αρδεύσεως. Δίκτυα με τεχνητή βροχή(Kίνηση του νερού στους σωλήνες. Είδη σωληνωτών αγωγών. Εκτοξευτήρες. Εξήγηση του φαινομένου του καταιονισμού. Διάταξη με εύκαμπτα υλικά. Γενική λειτουργία εγκαταστάσεων. Κριτική των μεθόδων). Δίκτυα με σταγόνες αρδεύσεως. (Mονάδα ελέγχου. Φίλτρα. Δοχείο λιπάνσεως. Δίκτυο μεταφοράς. Δίκτυο εφαρμογής. Σταλακτήρες). Δίκτυα με αυλάκια.

 

Κωδικός: OCRS196
Κατηγορία: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Βασική ανάλυση του εδάφους και των συστατικών του. Περιγραφή υδατοϊκανότητας και υγρασίας. Είδη δόσεων άρδευσης. Ανάλυση διήθησης και διηθητικότητας και εξισώσεων που τις περιγράφουν. Παρουσίαση οργάνων μέτρησης διηθητικότητας. Κίνηση νερού στο έδαφος.

 

Λέξεις κλειδιά:Καλλιέργειες. Κλίμα. Δίκτυο άρδευσης. Υδατοϊκανότητα. Υγρασία. Διαθέσιμη υγρασία. Πρακτική δόση άρδευσης. Πραγματική δόση άρδευσης. Ειδική παροχή. Εύρος άρδευσης. Υδραυλική αγωγιμότητα. Εξισώσεις Darcy.

Αναλυτική περιγραφή διήθησης. Εξισώσεις διηθητικότητας. Πρακτική αντιμετώπιση.

 

Λέξεις κλειδιά:Διήθηση. Διηθητικότητα. Εξισώσεις Kostiakov.

Εισαγωγή στην εξατμισοδιαπνοή. Φυτικοί, εδαφικοί και κλιματικοί παράγοντες. Συνθήκες μερικής φυτοκάλυψης.

 

Λέξεις κλειδιά: Εξατμισοδιαπνοή. Φυτοκάλυψη. Υδατικό ισοζύγιο.

Αναλυτική περιγραφή των τριών μεθόδων και παραδείγματα.

 

Λέξεις κλειδιά: Μέθοδος Penman. Μέθοδος Thornwaite. Μέθοδος Blaney-Criddle.

Άρδευση με καταϊονισμό. Μέθοδοι αρδεύσεως με καταϊονισμό και πιθανές διατάξεις.

 

Λέξεις κλειδιά:Άρδευση με καταϊονισμό. Εκτοξευτήρες. Βροχομετρική καμπύλη.

Εξίσωση ενέργειας – Bernoulli. Στρωτή – Τυρβώδης ροή. Προσεγγιστικές σχέσεις υπολογισμού του f. Τοπικές απώλειες. Χαρακτηριστικά σωληνών άρδευσης. Υπολογισμός ατομικού δικτύου άρδευσης.

 

Λέξεις κλειδιά:Εξίσωση ενέργειας. Στρωτή ροή. Τυρβώδης ροή. Αριθμός Reynolds. Τοπικές απώλειες. Σωλήνες άρδευσης.

Υπολογισμοί στη στάγδην άρδευση. Πρακτική δόση άρδευσης και παραδείγματα. Χαρακτηριστικά άρδευσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Στάγδην άρδευση. Κατανάλωση νερού. Εξατμισοδιαπνοή. Βαθμός απόδοσης. Πρακτική δόση άρδευσης. Συντελεστής F. Διαβροχή εδάφους.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2871
Αρ. Προβολών :  16708

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -