Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Ευαγγελίδης Χρήστος

Περιγραφή

Το σύστημα του υδρολογικού κύκλου - Υδατικό ισοζύγιο και εκτίμηση των υπογείων υδατικών πόρων. Νερό και κοινωνικές ανάγκες. Προβλήματα και μέθοδοι διαχείρισης. Εφαρμογές.

 

 

Κωδικός: OCRS197
Κατηγορία: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Γενικές έννοιες για τη διαχείριση υδατικών πόρων.

 

Λέξεις κλειδιά:Υδατικοί πόροι. Περιβάλλον. Χρήσεις γης. Βροχοπτώσεις.

Η νομοθεσία και η οδηγία 2000/60/ΕΚ.

 

Λέξεις κλειδιά:Νομικό πλαίσιο.

Εξίσωση ενέργειας – Bernoulli. Στρωτή – Τυρβώδης ροή. Προσεγγιστικές σχέσεις υπολογισμού του f. Τοπικές απώλειες. Χαρακτηριστικά σωληνών άρδευσης. Υπολογισμός ατομικού δικτύου άρδευσης.

 

Λέξεις κλειδιά:Εξίσωση ενέργειας. Στρωτή ροή. Τυρβώδης ροή. Αριθμός Reynolds. Τοπικές απώλειες.

Χαρακτηριστικά του υδρολογικού κύκλου, απορροή και τρόποι εκτίμησης, περιγραφή κατείσδυσης και ισοζυγίου.

 

Λέξεις κλειδιά:Ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα. Απορροή. Εξάτμιση. Εξατμισοδιαπνοή. Κατείσδυση. Ισοζύγιο.

Αναλυτική περιγραφή χάραξης διατομών και επιγραμματική αναφορά στην εργασία του μαθήματος.

 

Λέξεις κλειδιά: Σχεδιασμός κατά πλάτος τομών.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2415
Αρ. Προβολών :  13394

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -