Αγροτική κοινωνιολογία

Παπαδάκη Κλαυδιανού Αφροδίτη, Μιχαηλίδης Αναστάσιος, Παρταλίδου Μαρία

Περιγραφή

Ένας γεωπόνος με κατεύθυνση αγροτικής οικονομίας θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήματα που πολλές φορές έρχονται σε αντίθεση-αντιπαραβολή με οικονομικές θεωρίες και μοντέλα. Για παράδειγμα πως εξηγείται το γεγονός ότι στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία όπου προβάλλεται και επιβάλλεται πολλές φορές από την αγορά το μεγάλο μέγεθος σήμερα να επιβιώνουν μικρές-οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις; Γιατί ένας γεωπόνος δεν είναι σε θέση να προωθήσει μια καινοτομία στον αγροτικό χώρο; πώς κατασκευάζεται η έννοια της υπαίθρου; ποιά είναι η θέση της γυναίκας στην ύπαιθρο και στη γεωργία; αυτά και άλλα παρόμοια ερωτήματα καλείται να θεραπεύσει η αγροτική κοινωνιολογία.

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Παπαδάκη-Κλαυδιανού Αφροδίτη (Καθηγήτρια), Μιχαηλίδης Αναστάσιος (Επίκουρος Καθηγητής), Παρταλίδου Μαρία (Λέκτορας)

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Αλεμπάκη Μαρία

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 1. να κατανοήσουν το ραγδαία κοινωνικό μεταβαλλόμενο περιβάλλον της υπαίθρου στο οποίο θα κληθούν να δραστηριοποιηθούν ως επιστήμονες-επαγγελματίες.
 2. να κατανοήσει ποιά κοινωνία θα υιοθετήσει ή όχι και γιατί τις διάφορες πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης
 3. να κατανοήσει τους μετασχηματισμούς που συνέβησαν μέσα στην αγροτική κοινωνία και στο γεωργικό επάγγελμα
 4. να συνδράμει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αγροτική οικονομία υιοθετώντας μια κοινωνιολογική ματιά
 5. να κατανοήσει τη σχέση του αγροτικού με το αστικό
 6. να κατανοήσει τους παράγοντες που εμποδίζουν την κοινωνική αλλαγή
 7. να ερμηνεύσει τους λόγους συγκρούσεων στην ύπαιθρο.
Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

Βιβλιογραφία
 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ      MICHAEL WOODS ΚΡΙΤΙΚΗ (2011)   ΑΘΗΝΑ, [ΚΩΔΙΚΟΣ: 7657864]
 2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ   Γ. Δαουτόπουλος, Λ.Καζακόπουλος, Μ.Κούση  ΖΥΓΟΣ (2007)   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  [ΚΩΔ. 1732]
  [for ERASMUS students] Rural Geography. Processes, Responses and Experiences in Rural Restructuring. Michael Woods SAGE 2005. ISBN 0 7619 4760 4

 

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 1. Ανθοπούλου Θ., Μωυσίδης Α., (Επιμ.), 2001, Από τον αγροτικό χώρο στην ύπαιθρο χώρα (Συλλογικός τόμος), Εκδ. Gutemberg, Αθήνα.
 2. Δαμιανάκος Σ. (Επιμ.), 1987, Διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού στην αγροτική Ελλάδα, Συλλογικός Τόμος, ΕΚΚΕ, Αθήνα.
 3. Δαμιανάκος Σ., 2002, Από τον χωρικό στον αγρότη, Εκδ. Εξάντας – ΕΚΚΕ, Αθήνα.
 4. Κασίμης Χ., Λουλούδης Λ. (Επιμ.), 1999, Ύπαιθρος Χώρα, Συλλογικός Τόμος,  Εκδ. Πλέθρον, Αθήνα.
 5. Μωυσίδης Α., Ανθοπούλου Θ., Ντυκέν Μ., 2002, Οι ηλικιωμένοι στον αγροτικό χώρο, Εκδ. Gutemberg, Αθήνα.
 6. Παπαδόπουλος Α. (Επιμ.), 2004, Η ανάπτυξη σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο, Εκδ. Gutemberg, Αθήνα.
 7. Κοβάνη, Ε. (1995) Αν γεράνου φωνήν επάκουσης. Νέοι και κοινότητα. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών ερευνών .
 8. Οι μικροί γεωργοί στην Ελλάδα. Ποιοι θα επιβιώσουν και πώς. Κ.Σαφιλίου, Α.Γ. Παπαδόπουλος. Gutenberg Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (2004).

Ενότητες

Θεωρίες που συμβάλλουν στην κατανόηση των διαδικασιών που συμβαίνουν στην ύπαιθρο, Σύγχρονη μελέτη της Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Επιρροές στην εξέλιξη των αγροτικών σπουδών, Θεωρίες Κοινωνιολόγων  που χρησιμοποιήθηκαν από τους Αγροτοκοινωνιολόγους, Ζητήματα που απασχολούν  την Αγροτική Κοινωνιολογία.

 

Λέξεις κλειδιά: Θεωρίες, Πολιτικές επιστήμες, Φεμινιστική θεωρία, Μετα-στρουκτουραλισμός.

Ανάλυση τρόπων ορισμού της έννοιας «αγροτικός», «Αγροτοαστικό συνεχές» κατά Rogers και κοινωνική κατασκευή της έννοιας της υπαίθρου.

 

Λέξεις κλειδιά: Αγροτικότητα (rurality), Αγροτοαστικό συνεχές, Τοπικότητα, Κοινωνική κατασκευή, Αγροτικό ιδεώδες.

Ιστορική εξέλιξη της Ελληνικής Αγροτικής Κοινωνίας από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους  (1831) έως  το τέλος του 20ού αιώνα. 1η περίοδος: από τη σύσταση μέχρι την προσάρτηση της Θεσσαλίας (1831-1880). 2η περίοδος: έως την προσέλευση των προσφύγων (1880-1922). 3η περίοδος: έως το τέλος των πολέμων (1922-1950).

 

Λέξεις κλειδιά: Ελληνική Αγροτική Κοινωνία, Ιστορική εξέλιξη, Γαιοκτητικό Σύστημα, Εθνικές γαίες, Αγροτικό πρόβλημα, Αγροτικές μεταρρυθμίσεις, Σταφιδική κρίση.

Τέταρτη και Πέμπτη Περίοδος της Μεταπολεμικής Ιστορίας της Ελλάδας. 4η περίοδος: έως την ένταξη στην ΕΕ (1950-1981). 5η περίοδος: από την ένταξη στην ΕΕ (1981- έως το τέλος του 20ού).

 

Λέξεις κλειδιά: Μεταπολεμική Ιστορία της Ελλάδας, Μεταπολεμικές αλλαγές, γεωργία, Εξ αποστάσεως γεωργία, Εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση, παραγωγιστικό μοντέλο.

Η σημασία των συντελεστών παραγωγής για τη διαμόρφωση κοινωνικών αποκλίσεων, Το αγροτικό προφιλ της χώρας, Αριθμός και μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα, Μέσο μέγεθος γεωργικής εκμετάλλευσης στην Ευρώπη, Στοιχεία σχετικά με την απασχόληση του γεωργικού πληθυσμού, Γυναικεία απασχόληση στη γεωργία, Κοινωνικός Αποκλεισμός και Κοινωνική ενσωμάτωση, Κοινωνικές Ανισότητες.

 

Λέξεις κλειδιά: Συντελεστές παραγωγής, Έδαφος, Γεωργική εκμετάλλευση, Εργασία, Απασχόληση, Κεφάλαιο, Διαχείριση, Γυναικεία απασχόληση, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Κοινωνική ενσωμάτωση, Κοινωνικές Ανισότητες.

Γιατί εξακολουθεί να υπάρχει η μικρή οικογενειακή εκμετάλλευση  σε ένα σύστημα  που υποστηρίζει το «γίνε μεγαλύτερος  ή εξαφανίσου»; Ορισμός της μικρής οικογενειακής εκμετάλλευσης και παράγοντες που τον καθορίζουν, Οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη, Χαρακτηριστικά της οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης, Εξωαγροτική απασχόληση - Πολυαπασχόληση- Πολυδραστηριότητα  και σημασία τους.

 

Λέξεις κλειδιά: Οικογενειακή Εκμετάλλευση, Μικρή-οικογενειακή  γεωργική εκμετάλλευση, Διαφοροποίηση, Αναπαραγωγή, Μετασχηματισμός, Πολυαπασχόληση, Πολυδραστηριότητα, αγροτικός τουρισμός .

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  6833
Αρ. Προβολών :  27718