Πληροφοριακά συστήματα και περιβάλλον

Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα, Λεφάκης Παναγιώτης

Περιγραφή

Περιγράφονται: τα Υπολογιστικά Φύλλα, οι Βάσεις Δεδομένων, οι Πολυμεσικές Εφαρμογές, τα Χωρικά – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, τα Ηλεκτρονικά Βιβλία, το Διαδίκτυο, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η Πράσινη Πληροφορική, το Πράσινο Διαδίκτυο, η Ευρυζωνικότητα, οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, η Ιχνηλασιμότητα, τα Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και τα Έμπειρα Συστήματα.

 

Κωδικός: OCRS206
Κατηγορία: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος » Μεταπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Υπολογιστικό Φύλλο, Βάση Δεδομένων, Πολυμεσική Εφαρμογή, Χωρικά – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ηλεκτρονικό Βιβλίο, Τελικό Προϊόν σε Περιβαλλοντικές Δράσεις

 

Λέξεις Κλειδιά: Υπολογιστικά Φύλλα, Βάση Δεδομένων, Πολυμεσικές Εφαρμογές, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ηλεκτρονικό Βιβλίο

 

Διαδίκτυο, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαδίκτυο, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 

Πράσινη Πληροφορική, Μείωση Κατανάλωσης Ενέργειας και Ενεργειακή Βιωσιμότητα, Πράσινο Διαδίκτυο, Παγκόσμιες Δράσεις Πράσινης Πληροφορικής, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ενεργειακή Βιωσιμότητα

 

Λέξεις Κλειδιά: Πράσινη Πληροφορική, Μείωση Κατανάλωσης Ενέργειας, Πράσινο Διαδίκτυο

 

Ευρυζωνικότητα, Διαδικτυακές Υπηρεσίες, Πράσινες Υπηρεσίες, Ηλεκτρονική Μάθηση, Τηλεργασία, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 

Λέξεις Κλειδιά: Ευρυζωνικότητα, Πράσινες Υπηρεσίες, Ηλεκτρονική Μάθηση, Τηλεργασία, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ιχνηλασιμότητα

 

Λέξεις Κλειδιά: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Μάρκετινγκ, Ιχνηλασιμότητα

 

Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, Κατηγορίες και Ανάπτυξη Συστήματος Λήψης Αποφάσεων

 

Λέξεις Κλειδιά: Συστήματα Λήψης Αποφάσεων

 

Βιολογικός Νευρώνας, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Βασικές Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά Τ.Ν.Δ., Δίκτυα με Απλή Τροφοδότηση, Δίκτυα με Ανατροφοδότηση

 

Λέξεις Κλειδιά: Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

 

Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Έμπειρου Συστήματος, Χαρακτηριστικά Έμπειρων Συστημάτων, Αρχιτεκτονική Έμπειρου Συστήματος, Εργαλεία Ανάπτυξης Έμπειρου Συστήματος, Παρουσίαση Σχεδίασης Έμπειρου Συστήματος

 

Λέξεις Κλειδιά: Έμπειρα Συστήματα

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5625
Αρ. Προβολών :  29324

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -