Πληροφοριακά συστήματα και περιβάλλον

Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα, Λεφάκης Παναγιώτης

Περιγραφή

Περιγράφονται: τα Υπολογιστικά Φύλλα, οι Βάσεις Δεδομένων, οι Πολυμεσικές Εφαρμογές, τα Χωρικά – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, τα Ηλεκτρονικά Βιβλία, το Διαδίκτυο, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η Πράσινη Πληροφορική, το Πράσινο Διαδίκτυο, η Ευρυζωνικότητα, οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, η Ιχνηλασιμότητα, τα Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και τα Έμπειρα Συστήματα.

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Οργάνωση και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων σε Πληροφοριακά Συστήματα
 • Διαδίκτυο & Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορική Ανάπτυξη
 • Πράσινη Πληροφορική και Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική
 • Ευρυζωνικότητα και Διαδικτυακές Υπηρεσίες
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Μάρκετινγκ και Ιχνηλασιμότητα
 • Συστήματα Λήψης Αποφάσεων
 • Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα
 • Έμπειρα Συστήματα
Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Ομάδα στόχος

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές και μη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κυρίως στους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. 

Προτεινόμενα συγγράμματα
 • Andreopoulou, Z., Manos, B., Viaggi, D. and Polman, N. (Editors) 2011.  Agricultural and environmental Informatics, governance, and management: Emerging research applications. IGI Global. USA.
 • Andreopoulou, Z., Samathrakis V., Louca S. and Vlachopoulou M. (Editors) 2013. E-innovation for sustainable development during global economic crisis. IGI Global. USA.
 • Βλαχάβας, Ι., Κεφαλάς, Π., Βασιλειάδης, Ν., Ρεφανίδης, Ι., Κόκκορας, Φ., και Σακελλαρίου, Η. 2002. Τεχνητή νοημοσύνη. Εκδόσεις Γαρταγάνη. Θεσσαλονίκη.
 • Διαμαντάρας, Κ. 2007. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
Βιβλιογραφία
 • Andreopoulou, Z., Manos, B., Viaggi, D. and Polman, N. (Editors) 2011.  Agricultural and environmental Informatics, governance, and management: Emerging research applications. IGI Global. USA.
 • Andreopoulou, Z., Samathrakis V., Louca S. and Vlachopoulou M. (Editors) 2013. E-innovation for sustainable development during global economic crisis. IGI Global. USA.
 • Βλαχάβας, Ι., Κεφαλάς, Π., Βασιλειάδης, Ν., Ρεφανίδης, Ι., Κόκκορας, Φ., και Σακελλαρίου, Η. 2002. Τεχνητή νοημοσύνη. Εκδόσεις Γαρταγάνη. Θεσσαλονίκη.
 • Διαμαντάρας, Κ. 2007. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Ενότητες

Υπολογιστικό Φύλλο, Βάση Δεδομένων, Πολυμεσική Εφαρμογή, Χωρικά – Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ηλεκτρονικό Βιβλίο, Τελικό Προϊόν σε Περιβαλλοντικές Δράσεις

 

Λέξεις Κλειδιά: Υπολογιστικά Φύλλα, Βάση Δεδομένων, Πολυμεσικές Εφαρμογές, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Ηλεκτρονικό Βιβλίο

 

Διαδίκτυο, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διαδίκτυο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαδίκτυο, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 

Πράσινη Πληροφορική, Μείωση Κατανάλωσης Ενέργειας και Ενεργειακή Βιωσιμότητα, Πράσινο Διαδίκτυο, Παγκόσμιες Δράσεις Πράσινης Πληροφορικής, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ενεργειακή Βιωσιμότητα

 

Λέξεις Κλειδιά: Πράσινη Πληροφορική, Μείωση Κατανάλωσης Ενέργειας, Πράσινο Διαδίκτυο

 

Ευρυζωνικότητα, Διαδικτυακές Υπηρεσίες, Πράσινες Υπηρεσίες, Ηλεκτρονική Μάθηση, Τηλεργασία, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 

Λέξεις Κλειδιά: Ευρυζωνικότητα, Πράσινες Υπηρεσίες, Ηλεκτρονική Μάθηση, Τηλεργασία, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ιχνηλασιμότητα

 

Λέξεις Κλειδιά: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Μάρκετινγκ, Ιχνηλασιμότητα

 

Συστήματα Λήψης Αποφάσεων, Κατηγορίες και Ανάπτυξη Συστήματος Λήψης Αποφάσεων

 

Λέξεις Κλειδιά: Συστήματα Λήψης Αποφάσεων

 

Βιολογικός Νευρώνας, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Βασικές Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά Τ.Ν.Δ., Δίκτυα με Απλή Τροφοδότηση, Δίκτυα με Ανατροφοδότηση

 

Λέξεις Κλειδιά: Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα

 

Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Έμπειρου Συστήματος, Χαρακτηριστικά Έμπειρων Συστημάτων, Αρχιτεκτονική Έμπειρου Συστήματος, Εργαλεία Ανάπτυξης Έμπειρου Συστήματος, Παρουσίαση Σχεδίασης Έμπειρου Συστήματος

 

Λέξεις Κλειδιά: Έμπειρα Συστήματα

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  6166
Αρ. Προβολών :  34225

Ημερολόγιο