Διδακτική της λογοτεχνίας

Αποστολίδου Βενετία

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει ένα συστηματικό πλαίσιο αρχών, στόχων και μεθόδων για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση. Ειδικότερα, σκοπεύει στην κριτική και τον αναπροσδιορισμό του περιεχομένου και των μεθόδων του μαθήματος της λογοτεχνίας με βάση τις αξίες της δημιουργικότητας, των επικοινωνιακών και κριτικών δεξιοτήτων, της αυτοέκφρασης και της αυτογνωσίας, της πολυπολιτισμικότητας και της κοινωνικής ευαισθησίας. Για τον σκοπό αυτόν εξετάζονται: α) Βασικές έννοιες της θεωρίας της λογοτεχνίας που χρησιμεύουν στην κατανόηση της πολυμορφίας και των διαφορετικών προσεγγίσεων  του λογοτεχνικού φαινομένου. β) Η σχέση του λογοτεχνικού με τον εκπαιδευτικό θεσμό. γ) Η διαμόρφωση του λογοτεχνικού κανόνα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. δ)  Τρόποι οργάνωσης του μαθήματος της λογοτεχνίας και διδακτική προσέγγιση συγκεκριμένων λογοτεχνικών ειδών.

 

Κωδικός: OCRS217
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Σκιαγράφηση των επιμέρους σκοπών της διδασκαλίας της λογοτεχνίας με βασικότερο την κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό. Ακολουθεί η ανάλυση των εννοιών του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, ενώ η ενότητα κλείνει με αναφορά στις δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσουν οι μαθητές μέσα από την ενασχόληση με τα λογοτεχνικά κείμενα.

 

Λέξεις κλειδιά: πολιτισμός, αγωγή, δημιουργικότητα, δεξιότητες μαθητών

 

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο ελληνικό σχολείο. Ιστορική αναδρομή και βασικά προβλήματα. Γενικές αρχές για ένα νέο πρόγραμμα διδασκαλίας.

 

Λέξεις κλειδιά: διδασκαλία λογοτεχνίας, ιστορική αναδρομή, πρόγραμμα διδασκαλίας

 

Η ενότητα συνεχίζει με την ανάλυση των σκοπών της διδασκαλίας της λογοτεχνίας και επισημαίνεται η έννοια του γραμματισμού ως αναγκαίο εφόδιο για την κατανόηση και την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών.

 

Λέξεις κλειδιά: γραμματισμός, πολυγραμματισμοί, κριτικός γραμματισμός, ανάγνωση, λογοτεχνική γλώσσα

 

Η λογοτεχνία αποτυπώνεται ως θεσμός με ποικίλες διαστάσεις. Εν συνεχεία, αποσαφηνίζεται η έννοια του λογοτεχνικού κανόνα και αναφέρονται τόσο οι δημιουργοί του όσο και το τι προβλέπει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών.

 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικός θεσμός, λογοτεχνικός θεσμός, διαστάσεις λογοτεχνίας, λογοτεχνικός κανόνας

 

Στην ενότητα διευκρινίζεται το ζήτημα των αξιών κατά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, καθώς επίσης και η διαδικασία εξαγωγής νοήματος μέσα στην τάξη, η οποία λειτουργεί ως κοινότητα αναγνωστών.

 

Λέξεις κλειδιά: αξίες, κοινότητα αναγνωστών

 

Η ενότητα κάνει μία αναφορά στη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη λογοτεχνία και τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι ΤΠΕ αποτελούν χρήσιμο εργαλείο μάθησης στο μάθημα της λογοτεχνίας, καθώς φέρνουν τους μαθητές σε επαφή με το σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

 

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, κυβερνολογοτεχνία

 

Τα ανθολόγια αποτελούν την πρώτη επαφή των μαθητών με τη λογοτεχνία στο πλαίσιο του σχολείου και γι’ αυτό το λόγο  θα πρέπει να γίνεται σωστή αξιοποίησή τους από τον εκπαιδευτικό. Έτσι, η παρούσα ενότητα, αφού αναλύσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ανθολογίων, προτείνει τον σωστό τρόπο χρήσης τους από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα πρέπει να δημιουργήσει πρώτα την κατάλληλη εκπαιδευτική περίσταση.

 

Λέξεις κλειδιά: ανθολόγιο, βιβλίο, αναγνώστης, εκπαιδευτική περίσταση

 

Στην εν λόγω ενότητα προτείνονται δύο παιδαγωγικές μέθοδοι για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο σχολείο: η διδασκαλία σε ομάδες και η μέθοδος project. Επιπλέον, προτείνονται τρεις φάσεις διδασκαλίας για κάθε διδακτική ενότητα (πριν από την ανάγνωση, ανάγνωση-παρουσίαση, μετά την ανάγνωση), οι οποίες αναλύονται σημείο προς σημείο.

 

Λέξεις κλειδιά: μεθόδευση διδασκαλίας, διδασκαλία σε ομάδες, μέθοδος project

 

Συγκρότηση του νεοελληνικού λογοτεχνικού κανόνα: αρχές, κριτήρια, κορυφώσεις, αποκλεισμοί.

 

Λέξεις κλειδιά: λογοτεχνικός κανόνας, αρχές, κριτήρια, κορυφώσεις, αποκλεισμοί

 

Η ποίηση και η πεζογραφία δε θα πρέπει να διδάσκονται με τον ίδιο τρόπο, καθώς αποτελούν δύο διαφορετικά είδη λόγου με διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ως εκ τούτου, αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη στη διδασκαλία της ποίησης και στον τρόπο ένταξής της στο σχολείο.

 

Λέξεις κλειδιά: ποίηση, ρυθμός, μεταφορική γλώσσα /η ποιητικότητα, ποιητική εικονοποιία

 

Αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα της λογοτεχνίας.

 

Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση

 

Η τελευταία ενότητα του μαθήματος διαπραγματεύεται τη μέθοδο της δραματοποίησης, και πιο συγκεκριμένα το πώς μπορεί να συμβάλλει η δραματοποίηση στο μάθημα της λογοτεχνίας. Τέλος, αναλύονται οι διάφορες τεχνικές δραματοποίησης.

 

Λέξεις κλειδιά: δραματοποίηση, τεχνικές, θέατρο forum ή θέατρο της αγοράς

 

Ασκήσεις - Ερωτήσεις κατανόησης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  16552
Αρ. Προβολών :  67524

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -