Αγροτικός Τουρισμός

Ιακωβίδου Όλγα

Περιγραφή

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της φιλοσοφίας του αγροτικού τουρισμού, των αγροτουριστικών επιχειρήσεων, η χρηματοδότηση αυτών, η προβολή και προώθηση του αγροτουριστικού προϊόντος.

 

 

Κωδικός: OCRS219
Κατηγορία: Γεωπονίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Αμφισβήτηση κυριαρχίας Οργανωμένου - Μαζικού Τουρισμού, Αειφόρος - Βιώσιμος τουρισμός, Μεταβολές της Τουριστικής Ζήτησης από τη δεκαετία του 1980 κι έπειτα, Ανάπτυξη Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, Φιλοσοφία και Συνισταμένες Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, Μορφές Ειδικού και Εναλλακτικού Τουρισμού.

 

Λέξεις κλειδιά: Μαζικός Τουρισμός, Αειφόρος - Βιώσιμος Τουρισμός, Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.

Ορισμός, διαστάσεις και στάδια της τουριστικής εμπειρίας, Η εμπειρία στον Αγροτικό Τουρισμό, Η εμπειρία του οινοτουρισμού.

 

Λέξεις κλειδιά: Τουριστική εμπειρία.

Εννοιολογικό περιεχόμενο του Αγροτικού Τουρισμού, Αγροτουριστικό προϊόν, Αγροτικοί τουριστικοί πόροι, Αγροτουριστική επιχείρηση, Βασικά χαρακτηριστικά και ταξινόμηση αγροτικού χώρου, Αγροτουριστικoί προορισμοί.

 

Λέξεις κλειδιά: Αγροτικός Τουρισμός, Αγροτουρισμός, Αγροτουριστικό προϊόν, Αγροτικοί τουριστικοί πόροι, Αγροτουριστική επιχείρηση, Αγροτικός Χώρος, Αγροτουριστικoί προορισμοί.

Προϋποθέσεις ανάπτυξης, λειτουργίες και αρχές Αγροτικού Τουρισμού, Εμπειρίες από την ανάπτυξη του Αγροτικού Τουρισμού στην Ελλάδα.

 

Λέξεις κλειδιά: Προϋποθέσεις ανάπτυξης Αγροτικού Τουρισμού, αγροτουριστική ανάπτυξη, Ελλάδα.

Τουριστική Αλυσίδα, Αγροτουριστικό προϊόν, Ιδιαιτερότητες αγαθών και υπηρεσιών, Χαρακτηριστικά και κύκλος ζωής του τουριστικού προϊόντος.

 

Λέξεις κλειδιά: Τουριστική Αλυσίδα, Κύκλος Ζωής Προϊόντος.

Ιδιαιτερότητες, κίνδυνοι και προβλήματα του τουριστικού Μarketing, Εννοιολογικό περιεχόμενο, συστατικά στοιχεία και μεταβλητές τμηματοποίησης της τουριστικής αγοράς, Παράγοντες που επηρεάζουν την Τουριστική Ζήτηση, Τουριστικά κίνητρα, Παραγωγή νέου αγροτουριστικού προϊόντος, Διανομή και προώθηση αγροτουριστικού προϊόντος.

 

Λέξεις κλειδιά: Τουριστικό Μarketing, Τουριστική αγορά, Τμηματοποίηση, Τουριστική Ζήτηση, Τουριστικά κίνητρα.

Στάδια της εξέλιξης του κύκλου ζωής ενός τουριστικού προορισμού, Κύκλος ζωής τουριστικού προορισμού, Φέρουσα Ικανότητα, Καθοριστικοί παράγοντες που διαμορφώνουν το κάθε στάδιο του κύκλου ζωής ενός τουριστικού προορισμού.

 

Λέξεις κλειδιά: Κύκλος ζωής τουριστικού προορισμού, Φέρουσα Ικανότητα.

Δίκτυα και Clusters (συστάδες – νησίδες), Μορφή, κατηγοριοποίηση και προβλήματα προώθησης Δικτύων, Χαρακτηριστικά που ευνοούν τη δικτύωση, Μελέτες περίπτωσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Δικτύωση, Δίκτυα, Clusters, Νησίδες, Συστάδες.

Περιγραφή διαφορετικών εκπαιδευτικών τεχνικών στον τουρισμό, Εισήγηση με συζήτηση, Μελέτη περίπτωσης, Παιχνίδι ρόλων, Ερωτήσεις - Απαντήσεις και Συζήτηση, Brainstorming (Καταιγισμός ιδεών), Ομάδες Εργασίας, Ασκήσεις.

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικές Τεχνικές, Τουρισμός, Εισήγηση με συζήτηση, Μελέτη περίπτωσης, Παιχνίδι ρόλων, Ερωτήσεις, Απαντήσεις, Συζήτηση, Brainstorming (Καταιγισμός ιδεών), Ομάδες Εργασίας, Ασκήσεις.

Ορισμός της Προώθησης, Μέθοδοι επικοινωνίας της επιχείρησης με την τουριστική αγορά, Τεχνικές και εργαλεία Προώθησης.

 

Λέξεις κλειδιά: Προώθηση, Επικοινωνία, Διαφήμιση.

Ανάλυση των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνει μια επενδυτική πρόταση, Προβλήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση μιας επένδυσης, Σκοπιμότητα μιας επένδυσης, Πηγές χρηματοδότησης.

 

Λέξεις κλειδιά: Επενδυτική πρόταση, Επένδυση, Επιχειρηματικό σχέδιο, Σκοπιμότητα, Πηγές χρηματοδότησης.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  6488
Αρ. Προβολών :  32721

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -