Σχολική Ψυχολογία

Γωνίδα Ελευθερία-Σοφία

Περιγραφή

Εισαγωγικό μάθημα Σχολικής Ψυχολογίας. Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί  εφαρμοσμένο κλάδο της Επιστήμης της Ψυχολογίας. Υποχρεωτικό μάθημα στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

 

Κωδικός: OCRS220
Κατηγορία: Ψυχολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εννοιολογικός προσδιορισμός, διάκριση Σχολικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Καθορισμός του ρόλου και της ειδικότητας του σχολικού ψυχολόγου, εκπαίδευση και κατάρτιση. Θεωρητικά πλαίσια στη Σχολική Ψυχολογία. 

 

Λέξεις Κλειδιά: σχολική Ψυχολογία, συστημικές προσεγγίσεις στη σχολική ψυχολογία, σχολική κοινότητα, μάθηση, σχολική επίδοση, ψυχική υγεία, πρόληψη, παρέμβαση

 

Ιδιαιτερότητες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: εννοιολογικός προσδιορισμός. Γενικές και ειδικές κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Ειδικές γνωστικές ή ακαδημαϊκού τύπου δυσκολίες και συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς (μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, διαταραχές λόγου και ομιλίας), ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς και συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς (συναισθηματικές διαταραχές, αυτισμός), χαρισματικά παιδιά και συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς. 

 

Λέξεις Κλειδιά: ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ιδιαιτερότητες, μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, διαταραχές λόγου, ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αυτισμός, χαρισματικότητα, συμβουλευτική

 

Εννοιολογικός προσδιορισμός, ταξινόμηση, αιτιολογία. 

 

Λέξεις Κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, ετερογένεια, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, ατομικές διαφορές, αιτιολογία, γνωστικοί παράγοντες, μεταγνωστικά ελλείμματα, νευρο-βιολογικοί παράγοντες, συναισθηματικοί παράγοντες

 

Γνωστικά, μεταγνωστικά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. 

 

Λέξεις Κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, γνωστικά χαρακτηριστικά, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, φωνολογικά ελλείματα, μνήμη, αυτοματισμός, μεταγνωστικές αδυναμίες, κίνητρα, ιστορικό αποτυχιών, ατομικές διαφορές, γνωστική παρέμβαση, μεταγνωστική παρέμβαση

 

Κριτήρια διάγνωσης, υπηρεσίες αξιολόγησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, αξιολόγηση, ομάδα αξιολόγησης, ατομικό ιστορικό, ιατρικό ιστορικό, οικογενειακή κατάσταση, ψυχομετρικές δοκιμασίες, κλινική συνέντευξη, μαθησιακή εκτίμηση, πρώιμη παρέμβαση

 

Εννοιολογικά ζητήματα. Ταξινομία κρίσεων. Αναμενόμενες αντιδράσεις των παιδιών στην κρίση, φάσεις-στάδια κρίσεων, στόχοι και γενικές αρχές της συμβουλευτικής διαχείρισης κρίσεων. Παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσεων.

 

Λέξεις Κλειδιά: διαχείριση κρίσεων, σχολική κοινότητα, περιστασιακές κρίσεις, αναπτυξιακές κρίσεις, ατομικές διαφορές, αντιμετώπιση, παρέμβαση, συμβουλευτική

 

Το παράδειγμα της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής στο Σχολείο ως πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης παιδιών και εφήβων (π.χ., δεξιότητες επικοινωνίας, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, διαχείριση συναισθημάτων, επίλυση συγκρούσεων, αγχογόνες καταστάσεις).

 

Λέξεις Κλειδιά: κοινωνική αγωγή, συναισθηματική αγωγή, σχολική κοινότητα, μάθηση, κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια, πρωτογενής πρόληψη, δευτερογενής πρόληψη, διαλεκτική συμβουλευτική, παράγοντες επικινδυνότητας, προστατευτικοί παράγοντες, προγράμματα παρέμβασης

 

Εννοιολογικά ζητήματα. Προστατευτικοί παράγοντες, παράγοντες επικινδυνότητας. Ο ρόλος του σχολείου στην προαγωγή ψυχικά ανθεκτικών μαθητών/-ριών και εκπαιδευτικών. Ο τροχός της ψυχικής ανθεκτικότητας. Προφίλ μαθητών/-ριών που χρειάζονται ενίσχυση της ΨΑ.  Προφίλ εκπαιδευτικών που χρειάζονται ενίσχυση της ΨΑ.

 

Λέξεις Κλειδιά: ψυχική ανθεκτικότητα, σχολική κοινότητα, προστατευτικοί παράγοντες, παράγοντες κινδύνου, πρόληψη, παρέμβαση, τροχός ΨΑ

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  22073
Αρ. Προβολών :  70173

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -