Συνταγματικό Δίκαιο - Μέρος Β

Παπαδοπούλου Λίνα

Περιγραφή

 • Σύνταγμα και βασικές διακρίσεις.
 • Το Σύνταγμα και η δικαιοπαραγωγική διαδικασία.
 • Τα στοιχεία του κράτους και η έννοια του πολιτεύματος.
 • Η δημοκρατική αρχή και το αντιπροσωπευτικό σύστημα.
 • Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, η κοινοβουλευτική και προεδρευόμενη μορφή του πολιτεύματος.
 • Κράτος δικαίου.
 • Σύνταγμα και Συντακτική Εξουσία.
 • Αναθεώρηση του Συντάγματος.
 • Εγγυήσεις τήρησης και προστασίας του Συντάγματος.
Κωδικός: OCRS222
Κατηγορία: Νομικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Κράτος Δικαίου.
 • Θεμελιώδη χαρακτηριστικά Κράτους Δικαίου.
 • Διάκριση λειτουργιών.
 • Αρχή Νομιμότητας.
 • Ουσιαστικό Κράτος Δικαίου.
 • Κοινωνικό Κράτος Δικαίου.

Λέξεις Κλειδιά: κράτος δικαίου, διάκριση λειτουργιών, δικαστικός έλεγχος

 

 • Θεμελιώδη χαρακτηριστικά Κράτους Δικαίου.
 • Αρχή Νομιμότητας.
 • Αναδρομική ισχύς των νόμων.
 • Προστατευόμενη εμπιστοσύνη του διοικουμένου.
 • Αιτιολογία διοικητικών πράξεων.
 • Δικαιοσύνη. 

Λέξεις Κλειδιά: αρχή νομιμότητας, αναδρομική ισχύς νόμων

 

 • Αναδρομή στα δύο προηγούμενα μαθήματα.
 • Η αρμοδιότητα του δικαστή να ελέγχει τον νόμο με κριτήριο το Σύνταγμα.
 • Θεμελίωση.
 • Χαρακτηριστικά του ελέγχου.

Λέξεις Κλειδιά: δικαστικός έλεγχος, παρεμπίπτων έλεγχος, διάχυτος έλεγχος, έλεγχος συνταγματικότητας

 

 • Σύνταγμα.
 • Ευρωπαϊκό δίκαιο.
 • Νόμος.
 • Διοικητικές πράξεις.
 • Νομολογία. 

Λέξεις Κλειδιά: ιεραρχία των πηγών, σύνταγμα, νόμος, κανονιστική πράξη

 

 • Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Ε.Ε.
 • Δικαστικός έλεγχος.

Λέξεις Κλειδιά: κανονισμοί, οδηγίες, ερμηνεία του συντάγματος

 

 • Έννοια και χαρακτηριστικά του κοινωνικού κράτους δικαίου.
 • Σχέση κράτους δικαίου και κοινωνικού κράτους.
 • Τάση αλληλοδιείσδυσης κράτους – κοινωνίας.

Λέξεις Κλειδιά: κοινωνικό κράτος, κοινωνικό κράτος δικαίου, κράτος δικαίου

 

 • Ιστορική καταγωγή της Αρχής της διάκρισης των εξουσιών.
 • Συνταγματική πρόβλεψη.
 • Δύο διαστάσεις της Αρχής.
 • Η σημασία της στο σύγχρονο κράτος.
 • Η διασταύρωση των λειτουργιών.
 • Κανονιστικό περιεχόμενο σε δύο επίπεδα.
  • Διάκριση των αντιπροσωπευτικών συστημάτων.
  • Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. 

Λέξεις Κλειδιά: νομοθετική λειτουργία, εκτελεστική λειτουργία, δικαστική λειτουργία, διασταύρωση λειτουργιών

 

 • Φορέας της Συντακτικής Εξουσίας.
 • Μορφές εμφάνισης της Συντακτικής Εξουσίας.
 • Πράξεις της Συντακτικής Εξουσίας.
 • Διάκριση από άλλες εξουσίες.
 • Η Αναθεωρητική Λειτουργία κατά το ισχύον Σύνταγμα.
 • Η διαδικασία αναθεώρησης. 

Λέξεις Κλειδιά: σκληρός πυρήνας του συντάγματος, αναθεώρηση, ψηφίσματα

 

 • Διάκριση μεταξύ της αναθεώρησης και των άτυπων μεταβολών και τροποποιήσεων του Συντάγματος.
 • Αίτια και πηγές άτυπης μεταβολής.
 • Το συνταγματικό έθιμο.
 • Οι συνθήκες του πολιτεύματος.
 • Αλλοίωση, καταδολίευση ή απλή παραβίαση του Συντάγματος. 

Λέξεις Κλειδιά: συνταγματικό έθιμο, συνθήκη του πολιτεύματος, παραβίαση του Συντάγματος

 

 • Κατηγορίες και είδη εγγυήσεων.
 • Οι γενικές εγγυήσεις και
 • Οι ειδικές εγγυήσεις τήρησης του Συντάγ­ματος.
 • Ο όρκος των βουλευτών και του Προέδρου της Δημοκρατίας.
 • Οι δικαστές.
 • Δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων.
 • Το δικαίωμα αντίστασης.

Λέξεις Κλειδιά: γενικές εγγυήσεις, ειδικές εγγυήσεις, δικαίωμα αντίστασης

 

 • Τι είναι ο νόμος.
 • Η θέσπιση κανόνων δικαίου από την εκτελεστική λειτουργία.
 • Η κανονιστική αρμοδιότητα της Διοίκησης.
 • Η νομοθετική εξουσιοδότηση. 

Λέξεις Κλειδιά: εξουσιοδότηση, κανονιστικότητα, ουσιαστικός νόμος

 

 • Η έννοια του δικαστηρίου.
 • Περιπτώσεις επέμβασης της νομοθετικής στη δικαστική λειτουργία.

 Λέξεις Κλειδιά: δικαστήρια, δικαστική ανεξαρτησία, αναδρομική κατάργηση

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  27961
Αρ. Προβολών :  105925

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -