Συνταγματικό Δίκαιο - Μέρος Β

Παπαδοπούλου Λίνα

Περιγραφή

 • Σύνταγμα και βασικές διακρίσεις.
 • Το Σύνταγμα και η δικαιοπαραγωγική διαδικασία.
 • Τα στοιχεία του κράτους και η έννοια του πολιτεύματος.
 • Η δημοκρατική αρχή και το αντιπροσωπευτικό σύστημα.
 • Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, η κοινοβουλευτική και προεδρευόμενη μορφή του πολιτεύματος.
 • Κράτος δικαίου.
 • Σύνταγμα και Συντακτική Εξουσία.
 • Αναθεώρηση του Συντάγματος.
 • Εγγυήσεις τήρησης και προστασίας του Συντάγματος.
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Κράτος Δικαίου 1.
 • Κράτος Δικαίου 2.
 • Δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων.
 • Πηγές του δικαίου.
 • Σύνταγμα και Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αρχή του κοινωνικού κράτους.
 • Η Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών.
 • Συντακτική Εξουσία και Αναθεωρητική Λειτουργία.
 • Άτυπες τροποποιήσεις και άδηλες μεταβολές του Συντάγματος.
 • Εγγυήσεις τήρησης και προστασίας του Συντάγματος.  
 • Εκτελεστική Λειτουργία.
 • Δικαστική Λειτουργία.
Διδάσκοντες

 

Διδάσκουσα: 

     Λίνα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

 Βιογραφικό: 

    http://law-constitution.web.auth.gr/lina/files/Lina-Papadopoulou-CV.pdf

    http://law-constitution.web.auth.gr/lina/cv/

http://www.law.auth.gr/index.php?lang=el&rm=51&mn=53&stid=55

 

Ομάδα ανάπτυξης και επεξεργασίας περιεχομένου:

    Βασιλική Κόκοτα

    Στέλλα Χριστοφορίδου

Ομάδα στόχος

Φοιτητές/απόφοιτοι Νομικής

Μαθησιακοί στόχοι

Να γνωρίσουν οι φοιτητές και να κατανοήσουν την έννοια του κράτους δικαίου, της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών, την ιεραρχία των πηγών του δικαίου, τις εγγυήσεις τήρησης του Συντάγματος και την αναθεωρητική διαδικασία.

Προαπαιτούμενα

Δεν προβλέπονται προαπαιτούμενα μαθήματα. 

Προτεινόμενα συγγράμματα
 • Κ. Χρυσόγονου, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008. http://search.lib.auth.gr/Record/962216  
 • Αντ. Μανιτάκη, Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο Ι, Γενικό Μέρος (Θεμελιώδεις έννοιες), εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2004. http://search.lib.auth.gr/Record/488964
 • Ευ. Βενιζέλου, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 2008. http://search.lib.auth.gr/Record/927721
 • Κ. Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005. http://search.lib.auth.gr/Record/524892
Βιβλιογραφία
 • Ι.Ιγγλεζάκη, Κοινωνικό Κράτος Δικαίου – Υπό το πρίσμα της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001 (άρθρο 25§1 Σ) και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2005. http://search.lib.auth.gr/Record/523801
 • Γ. Κασιμάτη, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Κομοτηνή, 1980. http://search.lib.auth.gr/Record/416010
 • Γ. Κατρούγκαλου, Το κοινωνικό κράτος της μεταβιομηχανικής εποχής. Θεσμοί παροχικής διοίκησης και κοινωνικά δικαιώματα στο σύγχρονο κόσμο, Αθήνα-Κομοτηνή, 1998. http://search.lib.auth.gr/Record/430130
 • Α. Μάνεση, Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος, Αντ. Σάκκουλα, 1991. http://search.lib.auth.gr/Record/224784
 • Μάνεση, Συνταγματική θεωρία και πράξη, Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα 1980. http://search.lib.auth.gr/Record/224798
 • Α. Μανιτάκη, Λ. Παπαδοπούλου, Η Προοπτική ενός Συντάγματος για την Ευρώπη, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2003. http://search.lib.auth.gr/Record/501232
 • Α. Μανιτάκη, Κράτος δικαίου και δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας, εκδ. Σάκκουλα Αθηνα-Θεσσαλονίκη, 1994. http://search.lib.auth.gr/Record/223511
 • Λ. Παπαδοπούλου, Εθνικό σύνταγμα και κοινοτικό δίκαιο : το ζήτημα της "υπεροχής«, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου "Iδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου”, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009. http://search.lib.auth.gr/Record/946434  
 • Ν.Ι. Σαρίπολου, Πραγματεία του Συνταγματικού Δικαίου, β’ εκδ. Αθήνησι: Τύποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1874. http://search.lib.auth.gr/Record/428070
 • Φ. Σπυρόπουλου, Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Αντ. Σάκκουλα 2006. http://search.lib.auth.gr/Record/961450
 • Αθ. Ράικου, Συνταγματικό Δίκαιο, 2η έκδ., εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2002. http://search.lib.auth.gr/Record/448479
 • Α. Ι. Σβώλου, Συνταγματικό Δίκαιον, Αθήναι: Πυρσού, 1934. http://search.lib.auth.gr/Record/497148
 • Δ. Τσάτσου, Συνταγματικό Δίκαιο, Τόμος Α’ και Β’, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1993. http://search.lib.auth.gr/Record/226145

Ενότητες

 • Κράτος Δικαίου.
 • Θεμελιώδη χαρακτηριστικά Κράτους Δικαίου.
 • Διάκριση λειτουργιών.
 • Αρχή Νομιμότητας.
 • Ουσιαστικό Κράτος Δικαίου.
 • Κοινωνικό Κράτος Δικαίου.

Λέξεις Κλειδιά: κράτος δικαίου, διάκριση λειτουργιών, δικαστικός έλεγχος

 

 • Θεμελιώδη χαρακτηριστικά Κράτους Δικαίου.
 • Αρχή Νομιμότητας.
 • Αναδρομική ισχύς των νόμων.
 • Προστατευόμενη εμπιστοσύνη του διοικουμένου.
 • Αιτιολογία διοικητικών πράξεων.
 • Δικαιοσύνη. 

Λέξεις Κλειδιά: αρχή νομιμότητας, αναδρομική ισχύς νόμων

 

 • Αναδρομή στα δύο προηγούμενα μαθήματα.
 • Η αρμοδιότητα του δικαστή να ελέγχει τον νόμο με κριτήριο το Σύνταγμα.
 • Θεμελίωση.
 • Χαρακτηριστικά του ελέγχου.

Λέξεις Κλειδιά: δικαστικός έλεγχος, παρεμπίπτων έλεγχος, διάχυτος έλεγχος, έλεγχος συνταγματικότητας

 

 • Σύνταγμα.
 • Ευρωπαϊκό δίκαιο.
 • Νόμος.
 • Διοικητικές πράξεις.
 • Νομολογία. 

Λέξεις Κλειδιά: ιεραρχία των πηγών, σύνταγμα, νόμος, κανονιστική πράξη

 

 • Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Ε.Ε.
 • Δικαστικός έλεγχος.

Λέξεις Κλειδιά: κανονισμοί, οδηγίες, ερμηνεία του συντάγματος

 

 • Έννοια και χαρακτηριστικά του κοινωνικού κράτους δικαίου.
 • Σχέση κράτους δικαίου και κοινωνικού κράτους.
 • Τάση αλληλοδιείσδυσης κράτους – κοινωνίας.

Λέξεις Κλειδιά: κοινωνικό κράτος, κοινωνικό κράτος δικαίου, κράτος δικαίου

 

 • Ιστορική καταγωγή της Αρχής της διάκρισης των εξουσιών.
 • Συνταγματική πρόβλεψη.
 • Δύο διαστάσεις της Αρχής.
 • Η σημασία της στο σύγχρονο κράτος.
 • Η διασταύρωση των λειτουργιών.
 • Κανονιστικό περιεχόμενο σε δύο επίπεδα.
  • Διάκριση των αντιπροσωπευτικών συστημάτων.
  • Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. 

Λέξεις Κλειδιά: νομοθετική λειτουργία, εκτελεστική λειτουργία, δικαστική λειτουργία, διασταύρωση λειτουργιών

 

 • Φορέας της Συντακτικής Εξουσίας.
 • Μορφές εμφάνισης της Συντακτικής Εξουσίας.
 • Πράξεις της Συντακτικής Εξουσίας.
 • Διάκριση από άλλες εξουσίες.
 • Η Αναθεωρητική Λειτουργία κατά το ισχύον Σύνταγμα.
 • Η διαδικασία αναθεώρησης. 

Λέξεις Κλειδιά: σκληρός πυρήνας του συντάγματος, αναθεώρηση, ψηφίσματα

 

 • Διάκριση μεταξύ της αναθεώρησης και των άτυπων μεταβολών και τροποποιήσεων του Συντάγματος.
 • Αίτια και πηγές άτυπης μεταβολής.
 • Το συνταγματικό έθιμο.
 • Οι συνθήκες του πολιτεύματος.
 • Αλλοίωση, καταδολίευση ή απλή παραβίαση του Συντάγματος. 

Λέξεις Κλειδιά: συνταγματικό έθιμο, συνθήκη του πολιτεύματος, παραβίαση του Συντάγματος

 

 • Κατηγορίες και είδη εγγυήσεων.
 • Οι γενικές εγγυήσεις και
 • Οι ειδικές εγγυήσεις τήρησης του Συντάγ­ματος.
 • Ο όρκος των βουλευτών και του Προέδρου της Δημοκρατίας.
 • Οι δικαστές.
 • Δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων.
 • Το δικαίωμα αντίστασης.

Λέξεις Κλειδιά: γενικές εγγυήσεις, ειδικές εγγυήσεις, δικαίωμα αντίστασης

 

 • Τι είναι ο νόμος.
 • Η θέσπιση κανόνων δικαίου από την εκτελεστική λειτουργία.
 • Η κανονιστική αρμοδιότητα της Διοίκησης.
 • Η νομοθετική εξουσιοδότηση. 

Λέξεις Κλειδιά: εξουσιοδότηση, κανονιστικότητα, ουσιαστικός νόμος

 

 • Η έννοια του δικαστηρίου.
 • Περιπτώσεις επέμβασης της νομοθετικής στη δικαστική λειτουργία.

 Λέξεις Κλειδιά: δικαστήρια, δικαστική ανεξαρτησία, αναδρομική κατάργηση

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  28541
Αρ. Προβολών :  109659

Ημερολόγιο