Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (με εφαρμογές)

Μαυροσκούφης Δημήτριος

Περιγραφή

Επιστημολογικά θέματα Ιστορίας και Ιστοριογραφίας. Από την επιστήμη της Ιστορίας στη σχολική Ιστορία. Γενικοί και ειδικοί σκοποί του μαθήματος. Επιλογή περιεχομένων διδασκαλίας, διάταξη και οργάνωσή τους (προγράμματα σπουδών και αναλυτικά προγράμματα).  Η χρήση των πηγών στη διδασκαλία. Ανάλυση και ερμηνεία πηγών. Στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης με τη χρήση πηγών. Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ιστορίας. Αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα της Ιστορίας.

 

 

Κωδικός: OCRS223
Κατηγορία: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

1.1. Ιστορική επιστήμη, ιστορικό γεγονός, σχέση Ιστορίας με ιστορική μνήμη, μορφοποίηση του παρελθόντος, Ιστορία και αφήγηση, είδη Ιστορίας, ιστοριογραφικές οπτικές

1.2. Δομικές ιστορικές έννοιες: πηγή, χρόνος, τομές και περιοδολόγηση συνέχεια και ασυνέχεια, αιτιότητα, αντικειμενικότητα κ.λπ.

 

Λέξεις κλειδιά: Ιστορική επιστήμη, φύση και λειτουργίες της Ιστορίας.

2.1. Η εξέλιξη της Διδακτικής Μεθοδολογίας του μαθήματος της Ιστορίας

2.2. Ερευνητικά πορίσματα.

 

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική μεθοδολογία.

3.1. Μορφές και είδη ιστορικών πηγών

3.2. Τρόποι προσέγγισης, ανάλυσης και ερμηνείας των ιστορικών πηγών.

 

Λέξεις κλειδιά: Φύση και λειτουργίες των ιστορικών πηγών, γραπτές και παραστατικές πηγές.

4.1. Είδη αναλυτικών προγραμμάτων Ιστορίας

4.2. Είδη και χρήσεις διδακτικών εγχειριδίων Ιστορίας

4.3. Άλλο διδακτικό υλικό (φάκελος υλικού, βιβλιοθήκες, διαδίκτυο κ.λπ.).

 

Λέξεις κλειδιά: Πρόγραμμα σπουδών, μέσα διδασκαλίας.

Στρατηγικές διδασκαλίας: παραδείγματα στρατηγικών για την οργάνωση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας με τη χρήση ιστορικών πηγών.

 

Λέξεις κλειδιά: Μεθόδευση της διδασκαλίας.

6.1. Κατηγορίες, είδη και τεχνικές αξιολόγησης

6.2. Τεχνική ερωτήσεων.

 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική αξιολόγηση – αξιολόγηση μαθητών.

Σχέδιο – σενάριο μαθήματος.

 

Λέξεις κλειδιά: Σχεδιασμός της διδασκαλίας – σχέδιο μαθήματος.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  12104
Αρ. Προβολών :  39061

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -