Κοινωνία και Τρόφιμα

Ιακωβίδου Όλγα, Παρταλίδου Μαρία

Περιγραφή

Το μάθημα «Κοινωνία και Τρόφιμα» έχει ως στόχο να παρουσιάσει τη σημασία του τροφίμου στην σημερινή κοινωνία και στο σημερινό αγροδιατροφικό σύστημα. Χρησιμοποιώντας κοινωνιολογικές θεωρίες και  εμπειρικά παραδείγματα γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το κυρίαρχο ερώτημα πως διαμορφώνεται το μέλλον της ανθρωπότητας αναφορικά με το μέλλον των τροφίμων. Περιγράφεται η κατάσταση της διατροφής και του αγροδιατροφικού συστήματος σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και νέες μέθοδοι επανάκτησης της σχέσης της κοινωνίας με τα τρόφιμα. Ειδικότερα το μάθημα προσεγγίζει με κριτική ματιά νέους τρόπους πρόσβασης στα τρόφιμα και επαναθεώρησης της σχέσης της πόλης με τα τρόφιμα και τη γεωργία.  Ειδική βαρύτητα δίνεται στα τοπικά τρόφιμα που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο στον καθημερινό λόγο όσο και στον επιστημονικό λόγο και στις δημόσιες πολιτικές.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Παρταλίδου Μαρία (Λέκτορας), ‘Ολγα Ιακωβίδου (Καθηγήτρια)

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Αλεμπάκη Μαρία

Μαθησιακοί στόχοι

Αντικειμενικός στόχος του μαθήματος  είναι να είναι σε θέση ο/η φοιτητής / φοιτήτρια να γνωρίζει και να κατανοεί τις δυναμικές και την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που αφορούν στην πρόσβαση στα τρόφιμα (ειδικά των αστών). Να μπορεί να αναγνωρίζει την επιρροή κοινωνικών, πολιτικών ,  πολιτισμικών παραγόντων στη σχέση των  ανθρώπων με τα τρόφιμα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντά σε ερωτήματα όπως:

 • πώς έχουμε πρόσβαση στα τρόφιμα,
 • πώς μοιραζόμαστε τα τρόφιμα
 • πως αποδίδουμε νοήματα
 • πόσο συνδεδεμένοι είμαστε ή όχι με τους τοπικού παραγωγούς  κ.α.
Προαπαιτούμενα

Κανένα

Βιβλιογραφία
 • Ανθοπούλου, Θ. Επιμ. (2013). Συλλογικός τόμος: Περί εντοπιότητας και ιδιοτυπίας των τροφίμων. Μια εδαφική προσέγγιση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, Παπαζήσης, Αθήνα.
 • Fonte, M. and Papadopoulos, A.G. (eds) (2010) Naming Food after places. Food Relocalisation and Knowledge Dynamics in rural Development. Perspectives on Rural Policy and Planning. Ashgate.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία:

 • Delisle, H., Vioque, J. and Gil, G. (2009). Dietary patterns and quality in West-African immigrants in Madrid. Nutrition Journal, 8:3 http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1475-2891-8-3.pdf
 • Hughes, M. και Kroehler, J.C. (2007) Κοινωνιολογία. Οι Βασικές έννοιες. Εισαγωγή και Επιστ. Επιμ. Ιωσηφίδης Θ. Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα.
 • Κοβάνη, Ε. (2013). Διατροφικά κάτοπτρα. Σε αναζήτηση της ποιότητας, Στον συλλογικό τόμο: Περί εντοπιότητας και ιδιοτυπίας των τροφίμων. Μια εδαφική προσέγγιση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, επιμ. Θ. Ανθοπούλου, Παπαζήσης, Αθήνα.
 • Μύσνικ, Ζ.  (2010). Τροφές και Ποίηση. Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 132-133, B´- Γ´, σελ. 197-210.
 • Μαζουαγιέ, Μ. και Ρουντάρ, Λ. (2005). Ιστορία των γεωργιών του κόσμου. Από τη νεολιθική εποχή στη σύγχρονη κρίση. Μετάφ. Ροδοπούλου, Β., ΕΞΑΝΤΑΣ, Αθήνα.
 • Montanari, M. (1997). Πείνα και αφθονία στην Ευρώπη. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, Αθήνα.

Ενότητες

Προκλήσεις για την παγκόσμια Ζήτηση και Προσφορά τροφίμων ως το 2050, Παγκόσμιος πληθυσμός - Τάσεις και Προσεγγίσεις Πληθυσμιακής Αύξησης, Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων του Μαθήματος.

 

Λέξεις κλειδιά: Προκλήσεις για την παγκόσμια Ζήτηση και Προσφορά τροφίμων ως το 2050, Παγκόσμιος πληθυσμός - Τάσεις και Προσεγγίσεις Πληθυσμιακής Αύξησης, Περιγραφή Θεματικών Ενοτήτων του Μαθήματος.

Ανάλυση του Αγροδιατροφικού Συστήματος και της αγροδιατροφικής αλυσίδας, εισαγωγή στην Κοινωνιολογία του τροφίμου, ανάλυση των κυριότερων Κοινωνιολογικών Θεωριών γύρω από το τρόφιμο.

 

Λέξεις κλειδιά:  Αγροδιατροφικό Σύστημα, Αγροδιατροφική αλυσίδα, Κοινωνιολογία του τροφίμου.

Αιτίες της αλλαγής των διατροφικών προτύπων, Μεσογειακή κουζίνα, σύνδεση κουζίνας με την κοινωνική τάξη και τη μετανάστευση.

 

Λέξεις κλειδιά: Διατροφικά πρότυπα, Μεσογειακή κουζίνα, Κοινωνική τάξη, Μετανάστευση.

Αρχαία Τροφομίλια, παρουσίαση του κινήματος ‘Τροφομίλια’, ορισμός και οφέλη του «τοπικού» προϊόντος και τοπικού συστήματος παραγωγής, Τοπικά – Ιδιότυπα- Παραδοσιακά προϊόντα. 

 

Λέξεις κλειδιά: Αρχαία Τροφομίλια, Κίνημα Τροφομίλια, Τοπικό– Ιδιότυπο- Παραδοσιακό προϊόν. 

Ορισμός- Πολυλειτουργικότητα - Ιστορική αναδρομή της Αστικής Γεωργίας, «Κήποι της Ανακούφισης», «Κήποι της Νίκης», Κοινοτικοί Λαχανόκηποι, Ανάπτυξη της Αστικής Γεωργίας στην Ελλάδα.

 

Λέξεις κλειδιά: Πολυλειτουργικότητα, Αστική Γεωργία, Κοινοτικοί Λαχανόκηποι, Ελλάδα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3949
Αρ. Προβολών :  20925