Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική

Παπαγεωργίου Ιωάννης

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις μεθόδους της συγκριτικής πολιτικής όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα και παρουσιάζει τις διάφορες μορφές των υφισταμένων σήμερα πολιτικών συστημάτων στις κυριότερες χώρες της Ευρώπης. Εξετάζει τις  επί μέρους σχετικές τυπολογίες και αναλύει τα πολιτικά κόμματα και τις άλλες πολιτικές δομές λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη. Επικεντρώνεται στις θεσμικές και πραγματικές σχέσεις ανάμεσα στις πολιτικές δομές των σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών καθώς και τις βασικές μορφές ταξινόμησης των πολιτικών θεσμών.

Πηγή: Comparative politics of climate, environment and energy policy, Erick Lachapelle.
http://www.ericklachapelle.com/wp-content/uploads/2014/05/comparative-politics-e1399485933719.jpg
 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκων: Ιωάννης Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής

Περισσότερα: www.polsci.auth.gr

http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=36

 

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Γαβριέλα Μαζαράκη, Υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών

Βιντεοσκόπηση - Μοντάζ: Χαριδήμου Δήμος

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της σύγκρισης των πολιτικών συστημάτων, να συσχετίζουν τις έννοιες αυτές με συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά και να διακρίνουν τα βασικά από τα δευτερεύοντα στοιχεία ενός πολιτικού συστήματος Να διαθέτουν ικανότητα σύγκρισης των βασικών στοιχείων των πολιτικών συστημάτων Έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών πολιτικών συστημάτων της Δυτικής Ευρώπης και μια επαρκή γνώση των κύριων αιτιών για την διαμόρφωσή τους.

Βιβλιογραφία
 1. Yves Meny, Συγκριτική Πολιτική της Δυτικής Ευρώπης Τόμος Β΄. Εκδόσεις Παπαζήση Aθήνα. 1996.
 2. Lehner, F. & Widmaier, F., Συγκριτική Πολιτική, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο 2007.
Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Επιστημών.

Ενότητες

 1. Η συγκριτική πολιτική.
 2. Το πολιτικό σύστημα.
 3. Τα πολιτικά καθεστώτα.
 4. Εξουσία και νομιμοποίηση.
 5. Το κομματικό σύστημα.
 6. Ενιαίο κράτος – Αποκέντρωση – Ομοσπονδιακό κράτος.

Λέξεις Κλειδιά: συγκριτική πολιτική, case study, case studies, area studies, πολιτικό σύστημα, εισροές, εκροές, ανάδραση, πολιτικό καθεστώς, Αριστοτέλης, φιλελεύθερη Δημοκρατία, αυταρχικό καθεστώς, ολοκληρωτικό καθεστώς, ανελεύθερη δημοκρατία, εξουσία, νομιμοποίηση, Max Weber, Μοντεσκιέ, άμεση δημοκρατία, προεδρικό σύστημα, κοινοβουλευτικό σύστημα, προεδρικό σύστημα, κομματικό σύστημα, αποκέντρωση, ομοσπονδιακό σύστημα

 1. Η εκλογική διαδικασία.
 2. Πλειοψηφικά συστήματα.
 3. Αναλογικά συστήματα.

Λέξεις Κλειδιά: εκλογές, εκλογική διαδικασία, εκλογικό σύστημα, εκλογικό σώμα, εκλογική περιφέρεια, εκλογικοί κατάλογοι, εκλογιμότητα, gerrymandering, πλειοψηφικό σύστημα, μονοεδρικό πλειοψηφικό σύστημα, πολυεδρικό πλειοψηφικό σύστημα, σύστημα Εναλλακτικής ψήφου, αναλογικό σύστημα, εκλογικό μέτρο, αδιάθετες έδρες, αναλογικότητα

 1. Μέθοδοι κατανομής των εδρών.
 2. Η επιρροή των εκλογικών συστημάτων στα κομματικά συστήματα.

Λέξεις Κλειδιά: εκλογική διαδικασία, εκλογικό σύστημα, κατανομή εδρών, κομματικό σύστημα, αδιάθετες έδρες, αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, Σύστημα Hagenbach – Bischof, Σύστημα D’ Hondt, Σύστημα Sainte – Laguë, Single Transferable Vote, Σύστημα Hare, γερμανικό εκλογικό σύστημα, μεικτό εκλογικό σύστημα, Maurice Duverger, αναλογικό σύστημα, πλειοψηφικό σύστημα

 1. Το πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου.
 2. Η συγκρότηση του βρετανικού κοινοβουλευτικού συστήματος.
 3. Η γένεση του δικομματισμού.
 4. Το εκλογικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας.

Λέξεις Κλειδιά: Ηνωμένο Βασίλειο, πολιτικό σύστημα, κοινοβουλευτικό σύστημα, δικομματισμός, Maga Carta, Habeas Corpus, Bill of Rights, Reform of the Parliament Acts, Alternative Vote, devolution, εκλογικό σύστημα

 1. Στατιστικά δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτειών.
 2. Το πολιτικό σύστημα.
 3. Το συνταγματικό σύστημα.
 4. Προεδρικό Σύστημα.

Λέξεις Κλειδιά: Προεδρικό σύστημα, Ηνωμένες, Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), στατιστικά δεδομένα, πολιτικό σύστημα, συνταγματικό σύστημα, φεντεραλισμός, ομοσπονδιακό σύστημα, Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, Σύνοδος Φιλαδέλφειας, Πρόεδρος, checks and balances, κομματικό σύστημα, κομματική ταυτότητα

 1. Ιστορική αναδρομή.
 2. Το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας.
 3. Το ημι – προεδρικό σύστημα.
 4. Το κομματικό σύστημα της Γαλλίας.

Λέξεις Κλειδιά: Γαλλία, ημι – προεδρικό πολιτικό σύστημα, κομματικό σύστημα, πολιτική ιστορία, πολιτική κουλτούρα, Ντε Γκωλ, πρόεδρος, αποκέντρωση, εκτελεστική εξουσία, νομοθετική εξουσία, δικαστική εξουσία, διπολισμός

 1. Αναπαράσταση του κοινοβουλευτικού τόξου.
 2. Οι πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας.

Λέξεις Κλειδιά: Γαλλία, ημι – προεδρικό πολιτικό σύστημα, κοινοβουλευτικό τόξο, λαϊκό μέτωπο, άκρα αριστερά, κομμουνιστικό κόμμα, σοσιαλιστικό κόμμα, Φρανσουά Μιτεράν, γκωλικά κόμματα, εθνικό μέτωπο, πράσινοι

 1. Η πολιτική ιστορία.
 2. Από τον κατακερματισμό στην ενιαία Γερμανία.

Λέξεις Κλειδιά: Γερμανία, πολιτικό σύστημα, μετριασμένος κοινοβουλευτισμός, πολιτική ιστορία, Reichstag, Martin Luther, πολιτική διαίρεση, θρησκευτική κατανομή, πολιτική κουλτούρα, Holy Roman Empire, German Empire, Otto Furst von Bismarck, Witschaftwunder

 1. Το σημερινό πολιτικό σύστημα.
 2. Κοινοβουλευτικό σύστημα με μετριασμό των εξουσιών.

Λέξεις Κλειδιά: Γερμανία, πολιτικό σύστημα, μετριασμένος κοινοβουλευτισμός, ομοσπονδιακός πρόεδρος, ομοσπονδιακό σύστημα, θεμελιώδης νόμος του 1949, Bundesrat, Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schroder, Angela Merkel

 1. Εκλογικό σύστημα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αναλογικού συστήματος της Γερμανίας.
 2. Κομματικό σύστημα. Ιστορία, εξέλιξη, μέλλον.

Λέξεις Κλειδιά: Γερμανία, πολιτικό σύστημα, μετριασμένος κοινοβουλευτισμός, Bundestag, κομματικό σύστημα, Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU), Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Freie Demokratische Partei (FDP), Die Grünen, Die Linke

 1. Ιστορικό πλαίσιο.
 2. Το πολιτικό σύστημα της Ιταλίας.
 3. Το κομματικό σύστημα της Ιταλίας.
 4. Το εκλογικό σύστημα της Ιταλίας.

Λέξεις Κλειδιά: Ιταλία, ακραίος κοινοβουλευτισμός, πολιτική ιστορία, Ά Δημοκρατία, Τζόρτζιο Ναπολιτάνο, Αλτσίντε ντε Γκάσπερι, Democrazia Christiana, Τζούλιο Αντρεότι, Aldo Moro, Amintore Fanfani, Partito Comunista Italiano, Antonio Gramsci, Palmiro Togliatti, Enrico Berlinguer, Lega Nord, Forza Italia, Romano Pronti, Silvio Berlusconi, Bettino Craxi, Renzi

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  20821
Αρ. Προβολών :  73376