Τεχνολογία και Γλωσσική Κατάρτιση

Υψηλάντης Γεώργιος

Περιγραφή

 

Το μάθημα αυτό αφορά στην δημιουργία και επιτυχή ένταξη λογισμικού στη γλωσσική διδασκαλία και στοχεύει στην εκπαίδευση μελλοντικών δασκάλων της Ιταλικής στο συγκεκριμένο θέμα. Ως εκ τούτου προσφέρει μία εισαγωγή, ανάλυση και πρακτική άσκηση στη χρήση και ένταξη μίας σειράς διαφορετικών εκφάνσεων της σύγχρονης τεχνολογίας (κυρίως υπολογιστών αλλά και κινητών τηλεφώνων) στη γλωσσική εκμάθηση με παράλληλη διερεύνηση των αλλαγών που επιφέρει αυτή η επιλογή στο έργο και τον ρόλο του δασκάλου μέσα στην τάξη.

 

Κωδικός: OCRS233
Κατηγορία: Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Προσφέρεται μία σύντομη ιστορική διαδρομή στην υποστήριξη γλωσσικών μαθημάτων με Η/Υ που χρησιμεύει ως βάση για την κατανόηση της απόφασης για την εμπλοκή της τεχνολογίας στην γλωσσική διδασκαλία. 

 

Λέξεις Κλειδιά: περιγραφή μαθήματος, μάθηση

 

Συζητούνται θέματα όπως, η ένταξη προγραμμάτων της Microsoft στην γλωσσική διδασκαλία, η αξιολόγηση και αποκωδικοποίηση έτοιμου υλικού από ιστότοπους και οπτικούς δίσκους, η χρησιμοποίηση και ένταξη ηλεκτρονικού μη διδακτικού υλικού για γλωσσική διδασκαλία, η χρήση ηλεκτρονικών λεξικών και corpora στη γλωσσική εκπαίδευση.

 

Λέξεις Κλειδιά: CALL, Multimedia, NET

 

Η διδασκαλία των δεξιοτήτων με Η/Υ και η χρήση της αυτόματης μετάφρασης (GOOGLE Translate) στην γλωσσική διδασκαλία. 

 

Λέξεις Κλειδιά: γλωσσικές δεξιότητες, δάσκαλος, Η/Υ

 

Παρέχεται πρακτική άσκηση στη δημιουργία ηλεκτρονικών δοκιμασιών γλωσσικής αξιολόγησης με προγράμματα συγγραφής (HOT POTATOES, WIDA), στη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων (Learning Management Systems, BLACKBOARD) καθώς και στην δημιουργία ιστών και ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης (BLOGS, WIKIS, FACEBOOK, κλπ) αλλά και μηχανών σύγχρονης επικοινωνίας με εφαρμογές στη γλωσσική διδασκαλία (SKYPE). 

 

Λέξεις Κλειδιά: Blog, wiki, social media

 

Παρέχεται πρακτική άσκηση στη δημιουργία ηλεκτρονικών δοκιμασιών γλωσσικής αξιολόγησης με προγράμματα συγγραφής (HOT POTATOES, WIDA), στη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων (Learning Management Systems, BLACKBOARD) καθώς και στην δημιουργία ιστών και ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης (BLOGS, WIKIS, FACEBOOK, κλπ) αλλά και μηχανών σύγχρονης επικοινωνίας με εφαρμογές στη γλωσσική διδασκαλία (SKYPE). 

 

Λέξεις Κλειδιά: επικοινωνία, MS Word, γλωσσικές δεξιότητες

 

Παρέχεται πρακτική άσκηση στη δημιουργία ηλεκτρονικών δοκιμασιών γλωσσικής αξιολόγησης με προγράμματα συγγραφής (HOT POTATOES, WIDA), στη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων (Learning Management Systems, BLACKBOARD) καθώς και στην δημιουργία ιστών και ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης (BLOGS, WIKIS, FACEBOOK, κλπ) αλλά και μηχανών σύγχρονης επικοινωνίας με εφαρμογές στη γλωσσική διδασκαλία (SKYPE). 

 

Λέξεις Κλειδιά: internet, MALL, blogging 

 

 

Παρέχεται πρακτική άσκηση στη δημιουργία ηλεκτρονικών δοκιμασιών γλωσσικής αξιολόγησης με προγράμματα συγγραφής (HOT POTATOES, WIDA), στη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων (Learning Management Systems, BLACKBOARD) καθώς και στην δημιουργία ιστών και ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης (BLOGS, WIKIS, FACEBOOK, κλπ) αλλά και μηχανών σύγχρονης επικοινωνίας με εφαρμογές στη γλωσσική διδασκαλία (SKYPE). 

 

Λέξεις Κλειδιά: hot potatoes, ηλεκτρονικές ασκήσεις

 

Παρέχεται πρακτική άσκηση στη δημιουργία ηλεκτρονικών δοκιμασιών γλωσσικής αξιολόγησης με προγράμματα συγγραφής (HOT POTATOES, WIDA), στη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων (Learning Management Systems, BLACKBOARD) καθώς και στην δημιουργία ιστών και ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης (BLOGS, WIKIS, FACEBOOK, κλπ) αλλά και μηχανών σύγχρονης επικοινωνίας με εφαρμογές στη γλωσσική διδασκαλία (SKYPE). Τέλος, παρατίθενται προβληματισμοί ως προς τον ρόλο του δασκάλου και του υπολογιστή μέσα στην τάξη. 

 

Λέξεις Κλειδιά: online λεξικά, μηχανές μετάφρασης, μεταφραστικές μνήμες

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  3797
Αρ. Προβολών :  21630

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -