Διαγλωσσική μεταφορά και διαμεσολάβηση

Κασάπη Ελένη

Περιγραφή

 

Το μάθημα αυτό αφορά την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για αποτελεσματική και επιτυχή διαπολιτισμική και διαγλωσσική επικοινωνία σε υπηρεσίες επικοινωνίας για τον τουρισμό.

 

Κωδικός: OCRS238
Κατηγορία: Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή του σπουδαστή στον όρο διαμεσολάβηση και τους τομείς στους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί, ιδιαίτερα στα τουριστικά επαγγέλματα.
 

Λέξεις Κλειδιά: διαμεσολάβηση, μετάφραση, διαμεσολαβητής

 

Γνώση ορθής χρήσης πηγών και παράλληλων κείμενων για επαγγελματικά ιταλικά στον τουρισμό.

 

Λέξεις Κλειδιά: πηγές, παράλληλα κείμενα, λεξιλόγιο

 

Οι φοιτητές να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και με σαφήνεια πολιτισμικά αντικείμενα τόσο ενδογλωσσικά και ενδοπολιτισμικά όσο και κατά τη μεταφορά από μια γλώσσα σε άλλη.

 

Λέξεις Κλειδιά: πολιτισμός, πολιτισμικό αντικείμενο, διαμεσολάβηση

 

Οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν και να δημιουργούν παράλληλα κείμενα κατά τη μεταφραστική διαδικασία.

 

Λέξεις Κλειδιά: μετάφραση, παράλληλα κείμενα, κοινότητα στόχος

 

Οι φοιτητές να μπορούν να μεταφράζουν και να λειτουργούν αποτελεσματικά ως διαγλωσσικοί μεσολαβητές  μέσω των διακειμενικών αλυσίδων.

 

Λέξεις Κλειδιά: κείμενα, διακειμενικές αλυσίδες, κοινότητα στόχος

 

Οι φοιτητές να μάθουν να αξιοποιούν τα παράλληλα κείμενα στο πλαίσιο μεταφραστικών εντολών.

 

Λέξεις Κλειδιά: παράλληλα κείμενα, προπαρασκευή, πηγές

 

Οι φοιτητές να μάθουν να χρησιμοποιούν εργαλεία και γλωσσικά, εξωγλωσσικά και εικονικά πρότυπα για τη μεταφραστική δουλειά τους.

 

Λέξεις Κλειδιά: μετάφραση, επιλογές μεταφραστή, παγίωση

 

Παράδειγμα για όσους παρακολουθούν.

 

Λέξεις Κλειδιά: ασκήσεις, εργασίες, φοιτητές

 

Οι φοιτητές να μπορούν να κατανοούν και να επιτελούν πράξεις τουριστικών υπηρεσιών σχετικών με μουσεία και καταλύματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: μουσεία, Θεσσαλονίκη, καταλύματα

 

Οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες σε γενικά θέματα υγείας.

 

Λέξεις Κλειδιά: τουρισμός, τουριστικές υπηρεσίες, καταλύματα

 

Οι φοιτητές να μάθουν το διαπολιτισμικό, γλωσσικά προπαρασκευαστικό και θεματικό πλαίσιο της γαστρονομίας για να μπορούν να το αξιοποιούν σε υπηρεσίες τουρισμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: τουρισμός, υπηρεσίες, επικοινωνία

 

Οι φοιτητές να μάθουν πώς να διαμεσολαβούν σε φαρμακεία για θέματα υγείας και φαρμάκων και να μάθουν να αξιολογούν διαγλωσσικές μεταφορές.

 

Λέξεις Κλειδιά: ασκήσεις, διαμεσολάβηση, αξιολόγηση πολυγλωσσικών μεταφράσεων

 

Οι φοιτητές να μάθουν απλούς τρόπους για την ξενάγηση επισκεπτών σε ψηφιοποιημένα Αρχεία.

 

Λέξεις Κλειδιά: ψηφιοποίηση, αρχείο, Παπάφειο

 

Οι φοιτητές να γνωρίσουν παραδείγματα από όψεις της γλωσσικής και εξωγλωσσικής πλευράς της ιταλικής πολιτισμικής ταυτότητας σε σχέση με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

 

Λέξεις Κλειδιά: διαπολιτισμός, διαμεσολάβηση, παγίωση

 

Οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τα μονοπάτια της διαμεσολάβησης στον τουρισμό.

 

Λέξεις Κλειδιά: role play, διαμεσολάβηση, ξενάγηση σε αρχείο

 

Οι φοιτητές να κατανοήσουν το βάρος της πολιτισμικής κοινότητας στόχου κατά τη μετάφραση με έμφαση επί των τυποποιημένων εντύπων.

 

Λέξεις Κλειδιά: ερωτηματολόγιο, γενικές ικανότητες, ασκούμενος

 

Οι φοιτητές να μάθουν να χρησιμοποιούν γλωσσικά πρότυπα για τις υπηρεσίες επικοινωνίας με ειδίκευση τα ταξίδια.

 

Λέξεις Κλειδιά: ταξίδια, υπηρεσίες τουρισμού, επικοινωνία 

 

Οι φοιτητές να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά μια διαμεσολάβηση στον τομέα του τουρισμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ιταλία, Ελλάδα, επικοινωνία

 

Οι φοιτητές να μάθουν να κατανοούν και να προσφέρουν στην πολιτισμική θεώρηση της γαστρονομίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: γαστρονομία, πολιτισμός, διαμεσολάβηση

 

Οι φοιτητές να γνωρίσουν το αρχείο Παπάφη και να έρθουν σε επαφή με σχετικές μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αρχείο Παπάφη, ξενάγηση, επιστολές

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4710
Αρ. Προβολών :  38180

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -