Οικονομία των ΜΜΕ

Τσουρβάκας Γεώργιος

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο μάθημα διαπραγματεύεται ευρύτερες θεματικές όπως είναι:

 • Εισαγωγή στην Οικονομία των ΜΜΕ.
 • Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ.
 • ΜΜΕ και δημόσια αγαθά.
 • Ο βαθμός συγκέντρωσης της μιντιακής αγοράς.
 • Στρατηγικές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των μιντιακών οργανισμών.
 • Ένταση ανταγωνισμού και μιντιακή αγορά.
 • Στρατηγικές συμμαχίες των μιντιακών οργανισμών.
 • Ο ρόλος της διαφήμισης και των μετρήσεων στην αγορά των ΜΜΕ.
 • Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην αγορά των ΜΜΕ.
 • Οι οργανισμοί των ΜΜΕ ένα σύνολο συμβολαίων.
 • Ανταγωνισμός μεταξύ των ΜΜΕ.

 

Κωδικός: OCRS242
Κατηγορία: Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στη ύλη και στις θεματικές του μαθήματος. Αναφορά βασικών εννοιών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Εισαγωγή, οικονομική διάσταση, ΜΜΕ

 

Εκτενής αναφορά στις διάφορες θεωρίες οικονομικής οργάνωσης των ΜΜΕ.  Θεωρίες οικονομικής ανάλυσης των ΜΜΕ, θεωρία βιομηχανικής οργάνωσης, μακροοικονομία – μικροοικονομία και χαρακτηριστικά τους.

 

Λέξεις Κλειδιά: Θεωρίες, οικονομική οργάνωση, ΜΜΕ

 

Το μάθημα μελετάει τους νόμος ζήτησης και προσφοράς, και στοιχεία όπως η ζήτηση επικοινωνιακών αγαθών, οι διαστάσεις ποιότητας της υπηρεσίας, το δημόσιο συμφέρον και ΜΜΕ.

 

Λέξεις Κλειδιά: Προσφορά, ζήτηση, επικοινωνιακά, αγαθά

 

Στη συγκεκριμένη παράδοση η εστίαση γίνεται στη διάκριση των ιδιωτικών με τα δημόσια ΜΜΕ. Εξετάζονται παράγοντες όπως το περιεχόμενο, το μάρκετινγκ καθώς επίσης και η περίπτωση των μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ιδιωτικά, δημόσια, ΜΜΕ

 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι θεσμοί επικοινωνιακής πολιτικής. Βασικές θεματικές της ενότητας είναι οι ρυθμίσεις, αυτορρύθμιση, ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, τα άμεσα και έμμεσα κίνητρα.

 

Λέξεις Κλειδιά: Θεσμοί, επικοινωνιακής, πολιτικής

 

Η χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών. Η επίδραση του διαδικτύου στην παραγωγή και στην λήψη του περιεχομένου. Επιχειρηματικά μοντέλα στην on-line αγορά. Πηγές εσόδων και αλυσίδα αξίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: Επίδραση, τεχνολογίας, αγορά, ΜΜΕ

 

Η συγκεκριμένη ενότητα αναφέρεται στη δομή και τις διάφορες μορφές της αγοράς των ΜΜΕ, την συγκέντρωση αγοράς αλλά και το πως συμπεριφέρεται ένα μονοπώλιο;

 

Λέξεις Κλειδιά: Μορφές, αγοράς, συγκέντρωση ΜΜΕ

 

Πως συμπεριφέρονται οι επιχειρήσεις σε μια αγορά λίγων ΜΜΕ, πως θα τιμολογήσουν, αν θα επιτρέψουν την είσοδο άλλων, πόση διαφήμιση θα κάνουν, εάν θα εισάγουν νέα προϊόντα; Η θεωρία των παιγνίων και βασικά χαρακτηριστικά.

 

Λέξεις Κλειδιά: Παίγνια, ολιγοπωλιακές, επιχειρήσεις

 

Τι ονομάζουμε εταιρική διασπορά; Στρατηγική Τιμολόγησης, είδη διάκρισης τιμών - είδη τιμολόγησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Εταιρική, διασπορά, στρατηγικές, τιμολόγησης

 

Τα επίπεδα εσόδων του κλάδου. Υποκατάστατα και συμπληρωματικά. Ανταγωνισμός και διάκριση.

 

Λέξεις Κλειδιά: Στρατηγικές, ανταγωνιστικό, πλεονέκτημα

 

Το μάθημα περιλαμβάνει τρεις βασικές υπο-ενότητες: Πως εξελίχθηκε η αγορά των εφημερίδων/έντυπων μέσων. Αγορά των τοπικών εφημερίδων. Τι σημαίνει επιχειρηματική δημοσιογραφία;

 

Λέξεις Κλειδιά: Εξέλιξη, βιομηχανία, έντυπων μέσων, επιχειρηματική δημοσιογραφία

 

Επιχειρηματικά μοντέλα και πηγές εσόδων. Το μέλλον της δημόσιας τηλεόρασης και ιδιωτικής τηλεόρασης. Μουσική και Κινηματογραφική παραγωγή.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ηλεκτρονικές, ραδιοτηλεοπτικές, πολιτιστικές, βιομηχανίες

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  7913
Αρ. Προβολών :  38500

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -