Ηλεκτρονική ΙΙΙ

Χατζόπουλος Αλκιβιάδης

Περιγραφή

 

Σχεδίαση ΤΕ ενισχυτή MOS δύο βαθμίδων, Κυκλώματα ανόρθωσης και σταθεροποίησης τάσης, κυκλώματα τάσης αναφοράς (bandgap). Ενισχυτές ισχύος τάξης Α, Β, ΑΒ. Υπολογισμός της παραμόρφωσης, ισχύος εξόδου και απόδοσης. Θερμική σχεδίαση ενισχυτών ισχύος. Κυκλώματα ελέγχου ισχύος (Ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου SCR, DIAC, TRIAC, LTI, IGCT), ανόρθωση σε κυκλώματα ισχύος.

 

Κωδικός: OCRS244
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Ανασκόπηση ανάλυσης τελεστικού ενισχυτή MOS δύο βαθμίδων, μεθοδολογία σχεδιασμού – αρχιτεκτονικές, ορισμοί και υπολογισμοί παραμέτρων, συχνοτική απόκριση και αντιστάθμιση, σχεδίαση – εξισώσεις υπολογισμών.

 

Λέξεις Κλειδιά: ενισχυτής MOS, τελεστικός ενισχυτής, κέρδος, τάσεις απόκλισης, λόγος απόρριψης τάσης τροφοδοσίας, ρυθμός μεταβολής εξόδου, χρόνος αποκατάστασης, συχνοτική απόκριση και αντιστάθμιση

 

Χαρακτηριστικά διόδου zener – παράδειγμα, ανορθωτές τάσης, χρήση φίλτρου με πυκνωτή, ειδικά κυκλώματα ανόρθωσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: δίοδος zener, ανορθωτές, διπλασιαστής τάσης, υπερδίοδος

 

Κυκλώματα πηγών ρεύματος, μελέτη ευαισθησίας ως προς την τάση τροφοδοσίας, μελέτη ευαισθησίας ως προς τη θερμοκρασία, κυκλώματα με αναφορά την τάση χάσματος ζώνης (Band-gap reference).

 

Λέξεις Κλειδιά: πηγή ρεύματος Widlar, πηγή μεγίστου ρεύματος, Band-gap reference

 

Χαρακτηριστικά ενισχυτών τάξης Α, χαρακτηριστικά ενισχυτών τάξης Β, μελέτη ενισχυτών τάξης ΑΒ, επίδραση θερμοκρασίας, ενισχυτής ισχύος σταθερού κέρδους, ενισχυτές με MOS τρανζίστορ.

 

Λέξεις Κλειδιά: απόδοση μετατροπής ισχύος, παραμόρφωσης διασταύρωσης, διπολικά τρανζίστορ ισχύος, ολοκληρωμένος ενισχυτής ισχύος σταθερού κέρδους, τελεστικός ενισχυτής ισχύος, ενισχυτής γέφυρας, τρανζίστορ MOS

 

Γεννήτρια τριγωνικών κυματομορφών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Thyristors, ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου (SCR). TRIAC, DIAC, Thyristor  GTO, IGCT, οπτικά διεγειρόμενα Thyristors, ελεγχόμενα MOS thyristor

 

Γεννήτρια τριγωνικών κυματομορφών, γεννήτρια κλιμακωτής τάσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: εργαστήριο, ασκήσεις, προσομοιωτής, γεννήτρια τριγωνικών κυματομορφών, γεννήτρια κλιμακωτής τάσης

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  12958
Αρ. Προβολών :  53291

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -