Ηλεκτρονική ΙΙΙ

Χατζόπουλος Αλκιβιάδης

Περιγραφή

 

Σχεδίαση ΤΕ ενισχυτή MOS δύο βαθμίδων, Κυκλώματα ανόρθωσης και σταθεροποίησης τάσης, κυκλώματα τάσης αναφοράς (bandgap). Ενισχυτές ισχύος τάξης Α, Β, ΑΒ. Υπολογισμός της παραμόρφωσης, ισχύος εξόδου και απόδοσης. Θερμική σχεδίαση ενισχυτών ισχύος. Κυκλώματα ελέγχου ισχύος (Ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου SCR, DIAC, TRIAC, LTI, IGCT), ανόρθωση σε κυκλώματα ισχύος.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Σχεδίαση ΤΕ ενισχυτή MOS δύο βαθμίδων
 • Κυκλώματα ανόρθωσης και σταθεροποίησης τάσης
 • Κυκλώματα τάσης αναφοράς (bandgap)
 • Ενισχυτές ισχύος τάξης Α, Β, ΑΒ
 • Υπολογισμός της παραμόρφωσης, ισχύος εξόδου και απόδοσης
 • Θερμική σχεδίαση ενισχυτών ισχύος
 • Κυκλώματα ελέγχου ισχύος (Ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου SCR, DIAC, TRIAC, LTI, IGCT)
 • Ανόρθωση σε κυκλώματα ισχύος
Διδάσκοντες

 Διδάσκων: Αλκιβιάδης Χατζόπουλος, Καθηγητής

 Βιογραφικό:

http://ee.auth.gr/school/faculty-staff/electronics-computers-department/hatzopoulos-alkiviadis/

http://ee.auth.gr/en/school/faculty-staff/electronics-computers-department/hatzopoulos-alkiviadis/

  

 

 

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Κωνσταντίνα Σβάρνα

Ομάδα στόχος

Φοιτητές των Τομέων Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (υποχρεωτικά) και του Τομέα Ενέργειας (προαιρετικά) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΑΠΘ.

Μαθησιακοί στόχοι

Ανάπτυξη ικανότητας κατανόησης της λειτουργίας και της σχεδίασης αναλογικών κυκλωμάτων.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εργαστήριο.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτές Εξετάσεις. 

Προαπαιτούμενα
 • Ηλεκτρονική Ι
 • Ηλεκτρονική ΙΙ
Προτεινόμενα συγγράμματα
 1. A. Sedra, K. Smith. Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2006.
 2. Α. Χατζόπουλος Σ. Φάρχα, Γ. Μπόντζιος, Δ. Κωνσταντίνου. SPICE, Ανάλυση και σχεδίαση Ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, Εκδόσεις Τζιόλα 2012
 3. Ι.Μ. Κοντολέων, Ηλεκτρονική, Ανάλυση και Σχεδίαση Κυκλωμάτων Τόμος IIΙ, Εκδ. Ι. Κοντολέων, Θεσσαλονίκη, 2006.
 4. J. Millman, A. Grabel, Μικροηλεκτρονική, Τόμος Β, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 1991.
Βιβλιογραφία
 1. A. Sedra, K. Smith. Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2006.
 2. Α. Χατζόπουλος, Σ. Φάρχα, Γ. Μπόντζιος, Δ. Κωνσταντίνου. SPICE, Ανάλυση και σχεδίαση Ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, Εκδόσεις: Τζιόλα 2012
 3. Ι.Μ. Κοντολέων, Ηλεκτρονική, Ανάλυση και Σχεδίαση Κυκλωμάτων Τόμος IIΙ, Εκδ. Ι. Κοντολέων, Θεσσαλονίκη, 2006.
 4. J. Millman, A. Grabel, Μικροηλεκτρονική, Τόμος Β, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 1991.
 5. P.E. Allen, D.R. Holberg. CMOS Analog Circuit Design(2nd Ed.). Oxford Univ. Press, 2002.
 6. P. Gray, P. Hurst, S. Lewis, R. Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits (4th edition). J. Wiley & Sons, Inc., 2001.
 7. Ι. Κιοσκερίδης, Ηλεκτρονικά Ισχύος. Εκδόσεις Τζιόλα, 2008.

Ενότητες

Ανασκόπηση ανάλυσης τελεστικού ενισχυτή MOS δύο βαθμίδων, μεθοδολογία σχεδιασμού – αρχιτεκτονικές, ορισμοί και υπολογισμοί παραμέτρων, συχνοτική απόκριση και αντιστάθμιση, σχεδίαση – εξισώσεις υπολογισμών.

 

Λέξεις Κλειδιά: ενισχυτής MOS, τελεστικός ενισχυτής, κέρδος, τάσεις απόκλισης, λόγος απόρριψης τάσης τροφοδοσίας, ρυθμός μεταβολής εξόδου, χρόνος αποκατάστασης, συχνοτική απόκριση και αντιστάθμιση

 

Χαρακτηριστικά διόδου zener – παράδειγμα, ανορθωτές τάσης, χρήση φίλτρου με πυκνωτή, ειδικά κυκλώματα ανόρθωσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: δίοδος zener, ανορθωτές, διπλασιαστής τάσης, υπερδίοδος

 

Κυκλώματα πηγών ρεύματος, μελέτη ευαισθησίας ως προς την τάση τροφοδοσίας, μελέτη ευαισθησίας ως προς τη θερμοκρασία, κυκλώματα με αναφορά την τάση χάσματος ζώνης (Band-gap reference).

 

Λέξεις Κλειδιά: πηγή ρεύματος Widlar, πηγή μεγίστου ρεύματος, Band-gap reference

 

Χαρακτηριστικά ενισχυτών τάξης Α, χαρακτηριστικά ενισχυτών τάξης Β, μελέτη ενισχυτών τάξης ΑΒ, επίδραση θερμοκρασίας, ενισχυτής ισχύος σταθερού κέρδους, ενισχυτές με MOS τρανζίστορ.

 

Λέξεις Κλειδιά: απόδοση μετατροπής ισχύος, παραμόρφωσης διασταύρωσης, διπολικά τρανζίστορ ισχύος, ολοκληρωμένος ενισχυτής ισχύος σταθερού κέρδους, τελεστικός ενισχυτής ισχύος, ενισχυτής γέφυρας, τρανζίστορ MOS

 

Γεννήτρια τριγωνικών κυματομορφών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Thyristors, ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου (SCR). TRIAC, DIAC, Thyristor  GTO, IGCT, οπτικά διεγειρόμενα Thyristors, ελεγχόμενα MOS thyristor

 

Γεννήτρια τριγωνικών κυματομορφών, γεννήτρια κλιμακωτής τάσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: εργαστήριο, ασκήσεις, προσομοιωτής, γεννήτρια τριγωνικών κυματομορφών, γεννήτρια κλιμακωτής τάσης

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  13324
Αρ. Προβολών :  55343